Profile cover photo
Profile photo
THƯ VIỆN THẦY THÔNG LẠC
73 followers -
Sống không làm khổ mình, khổ người
Sống không làm khổ mình, khổ người

73 followers
About
Posts

Post has attachment

Post has shared content
MƯỜI HAI CỬA VÀO ĐẠO

"Đạo Phật đã xác định rõ ràng, phàm làm một vị thầy dạy người tu hành là TỰ THÂN MÌNH PHẢI TU HÀNH CHỨNG ĐẠO. Chứng đạo của Phật giáo không có gì khó khăn, chỉ có tâm mình Vô Lậu, nếu tâm chưa Vô Lậu thì không nên dạy người tu tập, nhất là những vị thầy Thuyết Giảng (giảng sư).
Căn cứ vào 12 cửa vào đạo Đức Phật còn dạy tiếp: “Nếu một vị thầy không thông suốt 12 cửa vào đạo thì không xứng đáng làm thầy Thuyết Giảng”. Như vậy, 12 cửa vào đạo rất quan trọng nên Đức Phật mới dạy như vậy."
...

"Một người tu theo Phật giáo muốn tu tập tâm Vô Lậu mà không thông suốt 12 cửa vào đạo thì không thể nào tu hành tâm Vô Lậu được."
...

"Tuy 12 cửa nhân duyên nhưng khi nó chịu đi vào hoạt động thì thiên biến vạn hóa nhân duyên, nên cứ duyên này có thì có duyên khác, trùng trùng duyên khởi vô cùng vô tận.

Cho nên, hằng phút giây 12 nhân duyên đang tập hợp theo duyên tan hay hợp trùng trùng duyên khởi, diệt. Vì thế, những khổ đau của con người cũng liên tục không bao giờ dứt trong vô số kiếp.

Bởi vậy, người tu theo Phật giáo cần phải thông suốt 12 cửa vào đạo thì sự tu hành mới mong chứng đạo, vì có thông suốt mới biết mình đang xông vào cửa nào để phá Thập Nhị Môn Đồ Trận.

Trong đồ trận có 12 cửa vào đạo, vậy một người muốn xông vào phá tan trận đồ 12 cửa nhân duyên thì phải biết xông vào cửa nào mới phá được và cửa nào không thể phá được.TRONG 12 CỬA NHÂN DUYÊN CÓ BỐN CỬA VÀO PHÁ ĐƯỢC:

1- Cửa Vô Minh

2- Cửa Lục Nhập

3- Cửa Thọ

4- Cửa Sinh

- Vào cửa Vô Minh thì phải học giới luật đức hạnh, lý nhân quả, lý các pháp vô thường, đó là triển khai Tri Kiến Giải Thoát.

- Vào cửa Lục Nhập thì phải phòng hộ sáu căn, sống Độc Cư.

- Vào cửa Thọ thì phải tu tập Định Niệm Hơi Thở, tu tập 19 đề mục.

- Vào cửa Sinh thì phải xuất gia, buông xả hết, chỉ còn sống ba y một bát, Thiểu Dục Tri Túc.

Khi tu tập, chúng ta nên lưu ý 12 cửa nhân duyên này, lúc xông vào cửa này xong thì lại tấn công vào cửa khác, nhiều khi phải tấn công luôn cả bốn cửa cùng một lượt.

Đây là những điều cần hiểu rõ về 12 cửa nhân duyên, để khi tu tập biết rõ đang phá vỡ 12 cửa nhân duyên để chúng không còn tập khởi mọi sự đau khổ.

Đến đây chúng tôi cảm thấy tạm đủ, để quý vị hiểu biết tu tập 12 cửa nhân duyên mà không sai đường lạc lối. Chúc quý vị tu tập thành công tốt đẹp."
...

p/s: Tập sách được xuất bản trên thư viện dưới dạng bản in chuẩn pdf, dạng web html. Quý bạn đọc vui lòng nhấp vào liên kết hình dưới để đọc toàn bộ nội dung hoặc tải về:

Post has attachment

Post has shared content
TỰ LỰC CỨU MÌNH

"...Thầy là một trụ đồng chống biển thì dù cho sóng gió ba đào có làm gì được Thầy. Phải không con!

Vậy con hãy an tâm mà lo nhiếp tâm cho được để đẩy lui bệnh tật
khổ đau do nghiệp lực của con từ quá khứ.

Con chẳng nao núng trước nhân quả thì nhân quả sẽ lui bước. Hãy mạnh mẽ lên con ạ!

“An tịnh thân hành tôi biết tôi hít vô, an tịnh thân hành tôi biết tôi thở ra”, cứ như vậy mà tác ý và nhiếp tâm thì bệnh gì cũng đẩy lui sạch. Con hãy nhớ lời dạy này mà cố gắng tu tập con ạ!

Thầy không thay nghiệp của con được mà chính con bền chí mới tự cứu mình con ạ!..."
...

p/s: Bức tâm thư được xuất bản dưới dạng bản in chuẩn pdf, dạng web html và bút tích bản viết tay. Quý bạn đọc vui lòng nhấp vào liên kết hình dưới để xem toàn bộ hoặc tải về:

Post has shared content
TỔ CHỨC ĐỜI SỐNG TU HÀNH

"... Đạo Phật là đạo trí tuệ, phải thông minh, phải biết thời điểm (không gian và thời gian) để tu tập cho đến nơi đến chốn.
Thời điểm kinh tế khó khăn, người ta giả danh tu sĩ đi xin ăn gạt lường lòng tín ngưỡng của tín đồ.

Cho nên, hiện giờ chưa phải lúc thực hiện hạnh khất thực cao quý của người tu sĩ giải thoát, mà phải biết tổ chức cuộc sống cho tu sĩ để bảo đảm đời sống tu hành cho đến ngày viên mãn.

Đường tu hành còn dài, hạnh khất thực chưa đủ để giải thoát sanh tử luân hồi, còn phải tu nhiều pháp khác nữa. Đừng nghĩ rằng hạnh đi khất thực là giải thoát hoàn toàn thì đó là nông nổi, không thấu suốt giáo lý của đạo Phật.

Người tu hành chỉ dùng hạnh đi khất thực để giải thoát thì chẳng bao giờ có giải thoát. Khi người ta không cho ăn mà chết thì đó là chết trong nghiệp quả đói khát vẫn bị nghiệp quả luân hồi chi phối dẫn dắt tái sanh trong thế giới khổ đau này.

Chỉ có người nào tu hành đoạn đứt lòng ham muốn và các ác pháp thì mới chấm dứt sanh tử luân hồi. Còn có tâm ham muốn và ác pháp thì dù có đi khất thực một ngàn kiếp thì cũng chẳng giải thoát."
...

p/s: Bài vấn đạo được xuất bản dưới dạng bản in chuẩn pdf, dạng web html và bút tích bản viết tay. Quý bạn đọc vui lòng nhấp vào liên kết hình dưới để xem hoặc tải về:

Post has shared content
TÂM BẤT ĐỘNG, THANH THẢN, AN LẠC, VÔ SỰ
(Diệu Đạo)

"...Nghiệp thân con phải vui vẻ trả quả nhưng con hãy nhớ lời Thầy: “Tâm bất động, thanh thản, an lạc, vô sự” là chiếc phao con vượt qua biển nghiệp.

Vậy con luôn nhớ tác ý cho đến khi nào bỏ báo thân này mới thôi.
Tất cả các pháp đều vô thường, không có pháp nào là ta, là của ta. Vậy buông xuống hết con ạ!

Thầy đang chờ con trong tâm thanh thản, an lạc và vô sự của con. Hãy cố gắng giữ gìn tâm đó, con sẽ không còn tái sanh luân hồi nữa và luôn luôn gặp Thầy con ạ!

Thăm và chúc con vượt qua biển nghiệp được bình an và vô sự."
...

p/s: Bức tâm thư được xuất bản dưới dạng bản in chuẩn pdf, dạng web html và bút tích bản viết tay. Quý bạn đọc vui lòng nhấp vào liên kết hình dưới để xem toàn bộ hoặc tải về:

Post has shared content
NHÂN QUẢ VŨ TRỤ

"...Chúng ta thấy rõ ràng như vừa rồi, chúng ta nghe những tin tức là động đất, thủy tai, hỏa hoạn, sóng thần, đó là sự vô thường của hành tinh chúng ta. Nó thay đổi, thay đổi đó. Đâu phải nó nằm yên, nó còn thay đổi nữa, nếu mà chúng ta phóng ra từ trường ác trên hành tinh, mãi mãi đưa ra những từ trường ác làm cho môi trường sống của chúng ta càng ô nhiễm thì nó xảy ra những cái điều kiện vô thường của nó; còn nó thải ra những từ trường thiện của nó thì nó đem lại sự hòa bình, ôn hòa của hành tinh chúng ta an ổn. Mà Thầy nói từ trường của nó thì như vậy chúng ta phải hiểu biết cái năng lực của vũ trụ ghê gớm lắm, thì khi nó vận hành như vậy có nhân quả không? "
...

"Bởi vì, sự thật ra nếu mà nó không đi theo quy luật nhân quả thì quả đất nó sẽ bị đảo lộn và và nhào lộn, bởi vì cái quy luật của nhân quả nó điều hành cả vũ trụ, tất cả các hành tinh. Cho nên, thí dụ như Trái đất của chúng ta phải đi theo quỹ đạo của Mặt trời thì nó phải đi như vậy và Mặt trăng phải đi theo quỹ đạo của Trái đất của chúng ta thì nó phải đi như vậy thôi, không thể nào khác hơn. Đó là cái hành của nhân quả rồi. Cho nên đức Phật nói: “vô minh sanh hành, hành sanh thức” đó, nó mới sanh ra duyên hợp mới tạo thành môi trường sống, như vậy là nó phải đi theo quy luật của nhân quả, từ nhân quả sanh ra.

Cho nên, dù là cái hành tinh chết, nó vẫn bị cái sự chi phối, điều hành của nhân quả. Như cung trăng hiện giờ, các nhà thám hiểm của chúng ta lên đó thì nó là hành tinh chết, không có cái sự sống trên đó, nhưng nó đi theo quỹ đạo. Vì cái vô thường của vũ trụ thì hôm nay Cung trăng nó chết nhưng mà một triệu năm sau nó sẽ là cung trăng sống, nó sẽ có môi trường sống trên đó, nghĩa là nó từ từ, thí dụ có thể Trái đất này nó biến dần môi trường sống này thành môi trường chết thì Cung trăng nó sẽ trở thành môi trường sống, nó thay đổi, bởi vì nó là vô thường mấy con. Chứ đâu phải Trái đất chúng ta hiện giờ là môi trường sống, nhưng 1 tỷ năm, 2 tỷ năm nữa nó sẽ là môi trường chết thì cung trăng sẽ là môi trường sống và các hành tinh chết nó sẽ là môi trường sống... "
...

"Hễ có vận hành là có nhân quả rồi, nhưng vì cái nhân quả của con người chúng ta thấy nó hành ở thân, khẩu, ý của chúng ta, còn nhân quả của vũ trụ nó hành không phải ở trong thân hành, khẩu hành của chúng ta nhưng mà nó ảnh hưởng đến thân hành, khẩu hành của chúng ta phóng xuất ra những từ trường. Thì nó có sự liên hệ của nó, của sự vận hành vũ trụ, cho nên nó đều đi vào trong nhân quả của vũ trụ hết. Thí dụ, khi nó tan hoại nó có theo định luật của nhân quả không?"
...

"Cho nên, vì vậy mà cái hành tinh hoại diệt thì tất cả các hành tinh trên vũ trụ này đều đổ nhào hết, nó thay đổi toàn bộ chứ không có hành tinh nào mà còn hết đâu. Bây giờ nó đổ nhào hết thì nó có cái gì mấy con biết không? Thì nó có cái vũ trụ khác chứ mất đi đâu!? Cũng như Thầy bây giờ Thầy mất thì nó phải có con người khác chứ, làm sao mất các con hiểu không? Như vậy là mấy con đừng có nghĩ là nó mất cái hành tinh này thì nó có những cái khác chứ nhưng mà hổng lẽ cái Trái đất hoài, không lẽ mấy con kêu nó Trái đất hoài, cũng như bây giờ Thầy chết rồi thì có thằng nhỏ nó sanh ra mấy con cũng kêu Thầy là thằng đó sao?! Con hiểu chổ Thầy nói chưa? Nó cái tên khác."
...

"Nếu mà thí dụ như bây giờ, con nói bây giờ cái môi trường sống chúng ta ở trên hành tinh chúng ta có quy luật nhân quả mà Cung trăng không có quy luật nhân quả thì ông nội chúng ta đem phi thuyền lên trên đó chết queo trên đó liền tức khắc chứ ở đó, nó mất cái quy luật nhân quả thì làm sao phi thuyền chúng ta đến đó được!?"
..

"Mấy con hãy tu tập có Tam Minh rồi quan sát, làm nhà thiên văn. Còn bây giờ hỏi Thầy, Thầy nói như là nói dóc vậy đó, mấy con có thấy được không? Có phải không? Bây giờ Thầy nói bằng cái Thầy thấy nhưng mà cái thấy của Thầy đâu phải là cái thấy của mấy con, đối với mấy con thì Thầy nói láo rồi. Nhưng mà Thầy nói thật với Thầy, với chư Phật đã có Tam Minh, nhưng với mấy con là Thầy nói láo, không chứng minh được cái điều đó."
...

p/s: Trên đây là vài trích đoạn bài vấn đạo về tri kiến nhân quả vũ trụ. Tài liệu được xuất bản dưới dạng bản in chuẩn pdf, dạng web html và pháp âm gốc. Quý bạn đọc vui lòng nhấp vào liên kết hình dưới để đọc toàn bộ hoặc tải về:

Post has shared content
VƯỢT QUA NGHỊCH CẢNH

... “Lấy oán mà trả oán thì chồng chất thêm oán, lấy ân mà trả oán thì oán kia phải tiêu trừ”.

“Bởi vậy đạo Phật thiết lập chánh pháp, lấy bệnh khổ làm thuốc hay, lấy hoạn nạn làm thành công, lấy gai gốc làm giải thoát, lấy ma quân làm bạn đạo, lấy khó khăn làm sự tác thành, lấy bạn tệ bạc làm người giúp đỡ, lấy kẻ chống nghịch làm người giao du, lấy sự thi ân như đôi dép bỏ, lấy xả lợi làm vinh hoa, lấy oan ức làm đà tiến thủ. Thế nên, trong chướng ngại mà vượt qua tất cả.”

“Người học đạo ngày nay không dám dấn thân vào mọi sự trở ngại nên khi gặp trở ngại thì không thể nào đối phó. Chánh pháp cao thượng vì vậy mà mất cả, đáng tiếc, đáng hận biết bao”.
...

p/s: Bài vấn đạo được xuất bản dưới dạng bản in chuẩn pdf, dạng web html và bút tích bản viết tay. Quý bạn đọc vui lòng nhấp vào liên kết hình dưới để xem toàn bộ hoặc tải về:

Post has shared content
DỰNG LẠI CHÁNH PHÁP
(Bức tâm thư số 23)

"...Trên đời này chỉ có người vô minh, chứ không có người xấu ác. Khi họ không còn vô minh thì xấu ác cũng không còn, đáng trách là chúng ta cứ dính mắc cố chấp không buông xả..."
...

"Có ba giai đoạn để dựng lại Chánh Pháp của Phật:

1- Giai đoạn một: Viết sách để phá cái sai dựng lại cái đúng của Phật giáo. Thầy phải chịu đựng suốt 25 năm. Đến hôm nay duyên đã đủ mới có Thanh Quang trợ giúp Thầy xin phép in ấn.

2- Giai đoạn hai: Kinh sách có giấy phép thì phải có người đứng lớp dạy, tức là nhân sự. Thời gian đào tạo nhân sự quá ngắn nhưng các con cố gắng sẽ thành công, vì lúc nào cũng có Thầy ở một bên vừa giúp các con đứng lớp thuyết giáo, vừa thân giáo do giới luật đức hạnh xả tâm nên đầy đủ lòng tin của mọi người.

3- Giai đoạn ba: Khi đã có nhân sự thì vấn đề Trung Tâm An Dưỡng xin phép không phải còn khó khăn nữa.

Nếu các con không thấy những việc lớn mà chỉ thấy những việc nhỏ trong Tu viện, để tâm không yên thì làm sao tập trung vào việc lớn “Ngàn năm dựng lại Chánh pháp của Phật”"
...

"Xin phép in kinh sách là vấn đề quan trọng hàng đầu trong vấn đề chấn chỉnh Phật giáo"
...

"Có tu thì phải có học, có học thì phải có tu. Tu mà không có học là tu mù, học mà không tu như cái tủ đựng kinh sách. Có học mới biết soạn thảo giáo án tức là thông suốt những gì cần thông suốt. Khi thông suốt thì xả tâm ngăn ác diệt ác pháp là một việc dễ dàng. Như vậy, tu học theo Phật giáo để chứng đạo vô lậu đâu phải khó khăn. Phải không các con?"
...

p/s: - Bức tâm thư đã xác định rất rõ những giai đoạn dựng lại chánh pháp của đức Trưởng lão Thích Thông Lạc.

- Bức tâm thư được xuất bản dưới dạng bản in chuẩn pdf, dạng web html và bút tích gốc. Trên đây là vài trích đoạn, quý bạn đọc vui lòng nhấp vào liên kết hình dưới để xem tiếp toàn bộ hoặc tải về:

Post has shared content
NGHIỆP GIẢI THOÁT VÀ SỨC TỈNH THỨC

"...Cho nên cái người tu, hỏi nó còn cái gì, nghĩa là bây giờ mình tu mà ngũ uẩn mình cũng hoại diệt mất hết, cái người không tu cũng mất hết thì vậy tu để làm gì?..."
...

"Cho nên khi mà không tu thì chúng ta có cái nghiệp lực thiện ác mà tái sanh luân hồi chứ không phải linh hồn, mà khi tu thì chúng ta có cái nghiệp, cái nghiệp không tham sân si. Hằng ngày Thầy tác ý như thế này: “Tâm như cục đất không tham sân si”, không ngờ nó trở thành cái nghiệp không tham sân si, cái tác ý này nó mới tạo thành cái nghiệp không tham sân si, cái lực của nó. Cho nên cuối cùng Thầy còn có được cái này, chứ một người tu rồi chết thì ngũ uẩn này nó không còn một cái vật gì nữa mà nó còn cái nghiệp của nó, cái sức tác ý của nó, tâm không có tham sân si. Nhưng mà tới chừng mà tác ý tới mức mà tham sân si nó không còn thì cái lệnh này lại là cái lực không tham sân si gọi là nghiệp không tham sân si, còn cái nghiệp tham sân si nó luôn luôn tái sanh luân hồi; còn cái nghiệp không tham sân si luôn luôn nó vĩnh viễn nó chấm dứt không còn tái sanh luân hồi bởi vì nó không còn tham sân si nữa."
...

"Cho nên đến giai đoạn thứ tư, lúc bây giờ khi mà chúng ta tu tới sức tỉnh thức thứ tư. Khi mà chúng ta sanh ra chúng ta còn nhớ lại hồi đó mình ở làng nào, xã nào, tên gì, ở xứ nào, … nó biết sạch hết. Đó là cái sức tỉnh thức thứ tư rồi. Ở trên kinh điển của Phật dạy chúng ta bốn giai đoạn tập tỉnh thức mà. Cho nên các con thấy nếu đứa bé sanh ra nó biết cha mẹ nó đời trước ai là ai, ở trên xứ nào, làng nào thì đứa bé thật là kỳ lạ thiệt chứ. Nhưng mà thật sự ra cái sức tỉnh thức của nó chứ gì. Cho nên các ông Lạt Ma hầu hết là tu vào cái sức tỉnh thức này.

Cho nên có nhiều ông Lạt Ma sinh ra biết được đời trước của mình chứ gì? Các con nghe đọc sách của Tây Tạng chưa? Đó là những điều kiện mà giáo lý của nhà Phật đã xác định điều đó. Nhưng chúng ta tỉnh thức chưa phải là để mà giải thoát. Cho nên mấy ông Lạt Ma chưa giải thoát, có thần thông thật nhưng mà chưa giải thoát. Do Mật Tông mà luyện thần thông tưởng, cho nên nó có những cái đặc biệt nhưng cái đặc biệt đó chưa giải quyết được vấn đề sanh tử luân hồi, các con hiểu điều đó chưa? ..."
...

"Cho nên trên cái sự tu tập của Phật thì phải hiểu rõ, rất rõ, chỉ có những người mà nhập được các định, người ta mới quan sát được tất cả những sự kiện xảy ra. Ngồi đây mà người ta dùng cái Thiên Nhãn Minh, tức là cái trí tuệ Tam Minh người ta quan sát được vũ trụ, mà vũ trụ là vô cùng, vô tận. Người ta ngồi đây người ta nhìn như mình nhìn chỉ ở trong lòng bàn tay, thấy trước mặt mọi vật. Thì các con thấy người ta tu hành người ta rất vất vả cực khổ, ăn ngày một bữa, người ta sống đâu có phải như ngoài đời đâu. Người ta sống một mình mà đền đáp lại công lao tu tập của người ta bằng cách người ta tu đến mức độ mà người ta ngồi quan sát vũ trụ, người ta biết được tất cả những hành tinh trên không gian này là như thế nào, đâu phải người tu chỉ có biết tu mà thôi đâu. "
...

p/s: - Tư liệu này do nhóm Học Tập Đạo Đức ghi chép lại lời giảng của đức Trưởng lão Thích Thông Lạc về nghiệp không tham sân si và sức tỉnh thức, có 4 giai đoạn.

- Nhờ bài giảng và tư liệu này cho chúng ta hiểu rõ hơn bản chất của vấn đề tái sanh, lợi ích của tu tập, các hiện tượng mà người ta cho là đặc biệt như một số người có khả năng nhớ được quá khứ tiền kiếp của mình,...

- Tư liệu được xuất bản dưới dạng bản in chuẩn pdf, dạng web html. Quý bạn đọc vui lòng nhấp vào liên kết hình dưới để đọc toàn bộ hoặc tải về:
Wait while more posts are being loaded