Shared publicly  - 
 
Từ những ví dụ bất ngờ. Sandle đã từng giảng cho hàng vạn sinh viên Harvard nghe suốt nhiều năm qua. Con số thống kê ấy nói lên rằng tính hấp dẫn và kỳ thú là khỏi phải bàn. Vậy mà, GS Sandle vẫn làm ...
1
Huyen Le's profile photo
 
Mình thấy tên đúng của GS là Michael Sandel.
Translate
Add a comment...