Profile cover photo
Profile photo
Biuro Rachunkowe deFACTO Rzeszów
5 followers
5 followers
About
Posts

Post has attachment
Najczęstszym błędem przy wypełnianiu PIT-u, są źle wykonane obliczenia. Jeśli nie jesteś pewny czy zrobisz to dobrze, wystarczy że ściągniesz darmowy program komputerowy PIT i wpiszesz wszystkie dane, System wykona za Ciebie wszelkie obliczenia, a możliwość pomyłki spadnie niemal do zera. 😊
Photo
Add a comment...

Post has attachment
Świadczenie przedemerytalne jest skierowane do osób, które jeszcze nie mają prawa do emerytury, utraciły pracę i są w ciężkiej sytuacji materialnej. Seniorzy, którzy stracili pracę w wieku poprzedzającym przejście na emeryturę, zostali ubezpieczeni w możliwość uzyskania pomocy finansowej. Ze względu na wiek mogliby mieć problemy ze znalezieniem pracy. Niezbędne do otrzymania świadczeń jest złożenie wniosku, na którego sporządzenie jest 30 dni od zakończenia pracy. 🤔
Photo
Add a comment...

Post has attachment
VAT należny → podatek, który przedsiębiorca jest zobowiązany oddać do urzędu skarbowego. Naliczany jest od sprzedaży usług i towarów, a jego wysokość zależy od ceny i stawki podatku VAT. 🧐

VAT naliczony → pomniejsza podatek należny. To przywilej, który przysługuje czynnym podatnikom. Nie obowiązuje to osób, które nie prowadzą działalności gospodarczej. 🤓
Photo
Add a comment...

Post has attachment
Obowiązuje on, kiedy do transakcji dochodzi pomiędzy dwoma firmami. Księgowanie płatności z zastosowaniem split payment jest stosowane przez nabywców towarów oraz usług. Daje możliwość zapłacenia całej kwoty faktury, bądź rozłożenia jej na rachunek VAT wynikającego z faktury. Należy uwzględnić czy podatnik będzie płacił całość, czy część podatku. W takim przypadku podaje się numer faktury i NIP. 🤔🤓
Photo
Add a comment...

Post has attachment
Z takiej formy rozliczania podatku mogą korzystać osoby fizyczne, które uzyskują przychody z pozarolniczej działalności gospodarczej, a także z najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy oraz osoby duchowne (prawnie uznanych wyznań).
Osoby, które są zatrudnione na etat, a dodatkowo planują założenie własnej działalności oraz te, które dla własnego biznesu chcą odejść z pracy, nie zawsze będą miały taką możliwość. Zryczałtowany podatek nie obowiązuje w momencie, kiedy zainteresowany prowadzący firmę nie planuje transakcji z poprzednim lub aktualnym pracodawcą. 🤔
Photo
Add a comment...

Post has attachment
Dywidenda to część zysku ze spółki (netto), którą wypłaca się wspólnikom lub osobom posiadającym jej akcje. Wysokość wypłaty jest zależna od zysku, a możliwa jest w roku, w którym został osiągnięty dodatni wynik finansowy. 🤔
Photo
Add a comment...

Post has attachment
Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych to specjalny rachunek, z którego środki finansują świadczenia socjalne. Pracodawca przeznacza z niego pieniądze na wsparcie dla pracowników. Jednym z najpopularniejszych świadczeń socjalnych są wczasy pod gruszą, które są przeznaczone na dofinansowanie wypoczynku. Warunkiem do korzystania z funduszu jest posiadanie statusu pracownika, czyli umowa o pracę. Wysokość świadczeń socjalnych jest przyznawana adekwatnie do sytuacji materialnej. 🤓
Photo
Add a comment...

Post has attachment
Upoważnienie różni się od pełnomocnictwa. Są to dokumenty, które pozwalają na wykonanie określonej osobie jakiejś czynności w naszym imieniu.
Upoważnienie → pozwala na wykonanie określonej czynności przez upoważnionego.
Pełnomocnictwo → to zgoda na wyrażenie woli przez osobę, której zostało ono udzielone.
To oznacza, że jeśli chcemy, żeby np. ktoś podpisał za nas umowę, potrzebuje naszego pełnomocnictwa, a w momencie odebrania za nas dokumentów potrzebuje upoważnienia. 🧐📃📄📑
Photo
Add a comment...

Post has attachment
Możliwość odstąpienia od umowy istnieje kiedy:
- jeden z kontrahentów nie wywiązuje się z jej warunków,
- jedna ze stron nie dotrzymuje terminu wykonania zobowiązania,
- zobowiązanie zostało wykonane po terminie, co było powodem niewywiązania się z postawionych celów,
- zawarto umowne prawo do wykonania tego działania. 🤔🧐
Photo
Add a comment...

Post has attachment
Wynagrodzenie brutto to łączna suma wypłaty, która zawiera zaliczkę na podatek dochodowy, ZUS i składkę chorobową. Pensja netto to kwota, którą otrzymuje pracownik po ich odliczeniu za wykonaną pracę. Odprowadzane składki są zależne od typu umowy i wysokości wynagrodzenia.
Photo
Add a comment...
Wait while more posts are being loaded