Profile cover photo
Profile photo
Kursy i certyfikaty językowe w SPNJO UMK
5 followers
5 followers
About
Kursy i certyfikaty językowe w SPNJO UMK's posts

Post has attachment
JAK SKUTECZNIE PRZYGOTOWAĆ SIĘ DO EGZAMINU Z JĘZYKA OBCEGO?

Profesjonalni lektorzy SPNJO przygotowali kursy językowe „POWTÓRKA PRZED EGZAMINEM” specjalnie dla Ciebie.

Ogólne cele kursu
■ powtórzenie i usystematyzowanie gramatyki
■ doskonalenie umiejętności samokształcenia

Czas trwania kursu - 25 godzin dydaktycznych w semestrze

Miejsce i godziny zajęć́ - SPNJO UMK ( godziny zajęć do ustalenia z lektorem)

Co oferujemy?
■ najwyższą jakość kształcenia
■ przyjazną atmosferę̨ i program nauczania dostosowany do potrzeb grupy
■ 12/13 spotkań w semestrze
■ zajęcia na terenie miasteczka akademickiego w Studium Języków Obcych
■ świadectwo ukończenia kursu językowego na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika

Kontakt:
■ SPNJO UMK ul Gagarina 11
■ telefon: +48 566114212; +48 566114213
■ email: spnjo@umk.pl
■ strona internetowa: www.spnjo.umk.pl
■ zachęcamy również do kontaktu mailowego z wykładowcą

Akademicki Standard – Studencka Cena !!!

Fot. A. Romański
Photo

Post has attachment
CZY ZNASZ JĘZYK OBCY WYSTARCZAJĄCO?

SPNJO ZAPRASZA STUDENTÓW I ROKU NA INTENSYWNE KURSY JĘZYKOWE PRZYGOTOWUJĄCE DO LEKTORATÓW

Ogólne cele kursu
- diagnostyka poziomu języka obcego wymaganego do uczestnictwa w lektoratach
- powtórzenie i usystematyzowanie gramatyki
- powtórzenie i poszerzanie słownictwa z wybranych zakresów tematycznych
- osiągnięcie większej swobody posługiwania się językiem obcym
- doskonalenie umiejętności samokształcenia

Czas trwania kursu - 30 godzin dydaktycznych w semestrze

Miejsce i godziny zajęć - SPNJO UMK w Toruniu, ul. Gagarina 11 (godziny zajęć do ustalenia z lektorem).

Kontakt:
- telefon: +48 566114212; +48 566114213
- email: SPNJO@umk.pl

Miłą atmosferę i wysoką jakość zapewnia kadra Studium.

Akademicki Standard - Studencka Cena !!!

Fot. A. Romański
Photo

Post has attachment
ZAPRASZAMY NA KURS JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA POCZĄTKUJĄCYCH "PRZEŁAM BARIERY JĘZYKOWE" - POZIOM A1 - W SEMESTRZE LETNIM 2016/2017!

Kurs skierowany jest do pracowników administracji UMK, którzy preferują naukę równomiernie rozłożoną i mniej intensywną.

Ogólne cele kursu:
- komunikowanie się w sytuacjach zawodowych np. przez telefon (udzielanie informacji i przyjmowanie wiadomości) oraz w życiu codziennym, prowadzenie rozmów służbowych oraz rozmów towarzyskich (small talks) np. przy obsłudze studentów i podejmowaniu gości zagranicznych
- prowadzenie prostej korespondencji użytkowej w formie elektronicznej i papierowej (np. pisanie maili)

Czas trwania kurs: 25 godzin dydaktycznych w semestrze (2 semestry)
Miejsce i godziny zajęć: SPNJO UMK w Toruniu ul. Gagarina 11 (godziny zajęć do ustalenia z lektorem)

Co oferujemy?
- najwyższą jakość kształcenia
- przyjazną atmosferę i program nauczania dostosowany do potrzeb grupy
- 1 spotkanie w tygodniu (90 min)
- zaświadczenie ukończenia kursu językowego na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika
- opłata zniżkowa przy kontynuacji nauki tego samego języka

Więcej szczegółów na http://www.spnjo.umk.pl/kursy_komercy…/semestralne_i_roczne/ lub w sekretariacie SPNJO tel. 56 611 42 12.
Fot. A.Romański
Photo

Post has attachment
NOWY KIEROWNIK SPNJO

W dniu 30 grudnia 2016 roku JM Rektor UMK prof. Andrzej Tretyn wręczył mgr. Adamowi Czajkowskiemu – powołanie do pełnienia funkcji Kierownika Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych.
Nowy Kierownik SPNJO, mgr Adam Czajkowski, jest absolwentem filologii angielskiej na UMK. Studia ukończył w 1993 r. w tym samym roku rozpoczął pracę na Uniwersytecie, obecnie zatrudniony jest na stanowisku starszego wykładowcy języka angielskiego.
Nowemu Kierownikowi Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych gratulujemy i życzymy wielu sukcesów.
Fot. A. Romański
Photo

Post has attachment
ZAPRASZAMY NA KURS JĘZYKA ANGIELSKIEGO PRAWNICZEGO TOLES HIGHER - POZIOM B1/B2 W SEMESTRZE LETNIM!

Kurs umożliwia działanie i porozumiewanie się w różnych sytuacjach zawodowych, przygotowuje do pracy w firmach międzynarodowych, stanowi przygotowanie do egzaminu TOLES Higher, umożliwia czynną codzienną komunikację w obcojęzycznym środowisku zawodowym.
Łączna liczba zajęć wynosi 50 godzin (1 semestr).
Kurs rozpocznie się pod koniec lutego 2017 roku.
Przykładowe zagadnienia:
· prawo postępowania cywilnego: postępowanie cywilne / uczestnicy postępowania cywilnego / podstawowe pisma procesowe / przebieg procesu / proces apelacyjne
· prawo umów: umowy ustne i pisemne / główne elementy umowy: oferta, akceptacja, intencja i świadczenie / prawo precedensowe / precedens / czytanie umów / rozumienie stylu formalnego, języka technicznego, handlowego, archaicznego / typowe zwroty/ struktura umowy / klauzule umów / rozwiązanie umów / gwarancje i odszkodowania / siła wyższa
· prawo pracy: oferty pracy / elementy umowy o prace / zawarcie
i rozwiązanie umowy o prace / rozstrzyganie sporów / reprezentowanie pracownika, pracodawcy / sądy pracy / procedura składania roszczenia
w sądzie pracy
· prawo deliktu: czyn niedozwolony – rodzaje / obowiązek dbałości / zaniedbanie / odpowiedzialność ścisła / odpowiedzialność deliktowa / odpowiedzialność za czyny drugiej osoby
· negocjacje / mediacje / arbitraż / med-arb
· wprowadzenie w strukturę egzaminu TOLES HIGHER
Więcej szczegółów na http://www.spnjo.umk.pl/kursy_komercy…/semestralne_i_roczne/ lub w sekretariacie SPNJO tel. 56 611 42 12.
Fot. A.Romański
Photo

Post has attachment
ZAPRASZAMY NA KURS: JĘZYK ANGIELSKI PRAWNICZY TOLES ADVANCED (poziom B2/C1) W SEMESTRZE LETNIM!

Ukończenie kursu ułatwia działanie i porozumiewanie się
w różnych sytuacjach zawodowych, przygotowuje do pracy
w instytucjach współpracujących z firmami zagranicznymi
oraz w firmach międzynarodowych, stanowi przygotowanie
do egzaminu TOLES Advanced, umożliwia czynną codzienną komunikację w obcojęzycznym środowisku zawodowym.
Łączna liczba zajęć wynosi 50 godzin (1 semestr nauki). Kurs rozpocznie się pod koniec lutego 2017 roku.
Tematyka kursu obejmuje różne dziedziny prawa gospodarczego.
Przykładowe zagadnienia:
· prawo umów (1) : rodzaje umów / główne elementy / struktura umowy / aspekty językowe w umowach / typowe zwroty/ standardowe zapisy umowne
· prawo umów (2) : interpretacja zapisów umownych
· spółki prawa handlowego (1): formy działalności gospodarczej / powołanie spółki / akty ustanowienia spółki / rodzaje kapitału
i wartość spółki / zarządzanie i kontrola działalności spółki / rachunkowość spółki
· spółki prawa handlowego (2): rozwiązanie spółki / likwidacja dobrowolna, przymusowa / bankructwo / ustanowienie zarządu / syndyk masy upadłościowej / fuzje / przejęcie spółek
· prawo deliktu: czyn niedozwolony – rodzaje / obowiązek dbałości / zaniedbanie / odpowiedzialność ścisła / odpowiedzialność deliktowa / odpowiedzialność za czyny drugiej osoby
· prawo postępowania cywilnego: postępowanie cywilne / uczestnicy postępowania cywilnego / podstawowe pisma procesowe / przebieg procesu / proces apelacyjne
· alternatywne rozstrzyganie sporów: negocjacje, mediacje, arbitraż
· prawo pracy: oferty pracy / elementy umowy o prace / zawarcie
i rozwiązanie umowy o prace / rozstrzyganie sporów / sądy pracy /procedura składania roszczenia w sądzie pracy
· podstawy prawa handlowego
· podstawy prawa nieruchomości
· podstawy prawa ochrony własności intelektualnej
· podstawy prawa bankowego
· podstawy prawa finansowego i podatkowego
wyrażenia kolokwialne i terminy łacińskie w tekstach prawniczych
Więcej szczegółów na http://www.spnjo.umk.pl/kursy_komercy…/semestralne_i_roczne/ lub w sekretariacie SPNJO tel. 56 611 42 12
Fot. A. Romański
Photo

Post has attachment
ZAPRASZAMY NA KURS JĘZYK ANGIELSKI DLA PRACOWNIKÓW ADMINISTRACJI - POZIOM A1

Głównym celem kursu jest podniesienie kwalifikacji zawodowych poprzez nabycie kompetencji językowych w zakresie posługiwania się językiem angielskim w miejscu pracy. Kurs umożliwia komunikowanie się w najprostszych sytuacjach zawodowych i życiowych. Prócz doskonalenia umiejętności mówienia i rozumienia ze słuchu, kształtowane są umiejętności pisania i czytania
w języku angielskimi.

Łączna liczba zajęć wynosi 100 godzin (50 godzin w semestrze). Kurs rozpocznie się w październiku 2016 r.

Przykładowe zagadnienia:
· Podstawowe funkcje językowe: powitania, zapoznawanie się, pytania dotyczące danych osobowych, podstawowe wyrażenia używane w rozmowie telefonicznej;
· Informacje osobiste: dane osobowe (wiek, stan cywilny, adres, narodowość, wykształcenie, itp.);
· Praca: zawody, wymagane kwalifikacje i umiejętności, narzędzia i sprzęt używany w pracy, miejsca i stanowiska pracy;
· Rodzina  i  przyjaciele:  charakterystyka  osób,  rozkład  dnia,  godziny,  daty, dni tygodnia; 
· Czas wolny: zainteresowania i hobby, środki transportu; pogoda;                       
· Dom i najbliższe otoczenie: rodzaje domów, pomieszczenia;
· Środki transportu;
· Struktury gramatyczne nauczane są w połączeniu z funkcjami językowymi.

Więcej szczegółów na http://www.spnjo.umk.pl/kursy_komercyjne/semestralne_i_roczne/ lub w sekretariacie SPNJO tel. 56 611 42 12.

Fot. A. Romański
Photo

Post has attachment
ZAPRASZAMY NA KURS JĘZYK ANGIELSKI DLA PRACOWNIKÓW ADMINISTRACJI - POZIOM A2

Głównym celem kursu jest podniesienie kwalifikacji zawodowych poprzez nabycie kompetencji językowych w zakresie posługiwania się językiem angielskim w miejscu pracy. Kurs umożliwia komunikowanie się w prostych  sytuacjach zawodowych i życiowych. Prócz doskonalenia umiejętności mówienia i rozumienia ze słuchu, kształtowane są umiejętności pisania i czytania w języku angielskimi.

Łączna liczba zajęć wynosi 50 godzin (25 godzin w semestrze).
Kurs rozpocznie się w październiku 2016 r.

Przykładowe zagadnienia:
· Powitania: zapoznawanie się, pytania dotyczące danych osobowych, oferowanie pomocy;
· Informacje osobiste: dane osobowe (wiek, stan cywilny,
wykształcenie, itp.) zainteresowania, charakterystyka osób, osobowość i wygląd, rodzina;
· Uczelnia wyższa: rodzaje szkół i uczelni wyższych, kierunki studiów, słownictwo dotyczące struktury uczelni, przebiegu studiów, życia na uczelni;
· Praca: zawody, wymagane kwalifikacje i umiejętności,  cechy osobowości niezbędne do wykonywania różnych zawodów, planowanie i przebieg kariery zawodowej, ogłoszenia dotyczące pracy,  miejsca  i stanowiska pracy; rozmowy telefoniczne (rozwiązywanie problemów, przekierowywanie rozmów);
·  Czas wolny:  rozrywka, podróżowanie i zwiedzanie, zainteresowania i pasje;
· Dom i najbliższe otoczenie: rodzaje domów, pomieszczenia;
· Środki transportu;
· Struktury gramatyczne nauczane są w połączeniu z funkcjami językowymi.

Więcej szczegółów na http://www.spnjo.umk.pl/kursy_komercyjne/semestralne_i_roczne/ lub w sekretariacie SPNJO tel. 56 611 42 12.

Fot. A. Romański
Photo

Post has attachment
ZAPRASZAMY NA KURS JĘZYK ANGIELSKI DLA PRACOWNIKÓW ADMINISTRACJI - POZIOM B1

Głównym celem kursu jest podniesienie kwalifikacji zawodowych poprzez nabycie kompetencji językowych w zakresie posługiwania się językiem angielskim w miejscu pracy. Kurs umożliwia komunikowanie się w  sytuacjach zawodowych i życiowych. Prócz doskonalenia umiejętności mówienia, pisania, czytania i rozumienia ze słuchu kształtowane są umiejętności nawiązywania kontaktów, prowadzenia rozmów, prawidłowego funkcjonowania w środowisku zawodowym.

Łączna liczba zajęć wynosi  50 godzin (25 godzin w semestrze).
Kurs rozpocznie się w październiku 2016 r.

Przykładowe zagadnienia:
· Nawiązywanie rozmowy z obcokrajowcem: przedstawienie się, oferowanie pomocy;
· Kariera zawodowa : opisywanie doświadczeń  zawodowych, umiejętności oraz stanowiska pracy i wykonywanych  obowiązków;
· Telefonowanie:  odbieranie i pozostawianie wiadomości, aranżowanie spotkania;
· Spotkania  towarzyskie: zawieranie  znajomości;
· Rady i  propozycje: akceptowanie i odrzucanie  ofert;
· Prezentacja: przygotowanie i  przeprowadzenie prezentacji;
· Obsługa studenta z Programu Erasmus: załatwianie formalności, udzielanie informacji na  temat campusu uniwersyteckiego, noclegu,  zakwaterowania i innych obiektów;
· Pisanie e-maili: styl formalny korespondencji  biznesowej oraz język nieformalny;
· Struktury gramatyczne nauczane są w połączeniu z funkcjami językowymi.

Więcej szczegółów na http://www.spnjo.umk.pl/kursy_komercyjne/semestralne_i_roczne/ lub w sekretariacie SPNJO tel. 56 611 42 12.

Fot. A. Romański
Photo

Post has attachment
ZAPRASZAMY NA KURS JĘZYK ANGIELSKI DLA PRACOWNIKÓW ADMINISTRACJI - POZIOM B2

Głównym celem kursu jest podniesienie kwalifikacji zawodowych poprzez nabycie kompetencji językowych w zakresie posługiwania się językiem angielskim w miejscu pracy. Kurs umożliwia płynne komunikowanie się w  sytuacjach zawodowych i życiowych. Prócz doskonalenia umiejętności mówienia, pisania, czytania i rozumienia ze słuchu kształtowane są umiejętności nawiązywania kontaktów, prowadzenia rozmów, prawidłowego funkcjonowania w środowisku zawodowym.

Łączna liczba zajęć wynosi  50 godzin (25 godzin w semestrze).
Kurs rozpocznie się w październiku 2016 r.

Przykładowe zagadnienia:
·  Nawiązywanie rozmowy z obcokrajowcem: przedstawienie się, oferowanie pomocy;
·  Kariera zawodowa: opisywanie doświadczeń  zawodowych, umiejętności , stanowiska pracy i wykonywanych  obowiązków; efektywna rozmowa o pracę; CV oraz podanie o pracę;
· Telefonowanie:  odbieranie i pozostawianie wiadomości, aranżowanie spotkania; składanie zamówienia przez telefon;  
· Zebrania:  udział w oficjalnym zebraniu oraz jego prowadzenie;
· Negocjacje: rozwijanie umiejętności negocjacji;
· Spotkania  towarzyskie: zawieranie  znajomości;
· Rady i  propozycje: akceptowanie i odrzucanie  ofert;
· Prezentacja: przygotowanie  przeprowadzenie prezentacji; wykresy, grafy;
· Obsługa studenta z Programu Erasmus: załatwianie formalności, udzielanie informacji na  temat campusu uniwersyteckiego, noclegu,  zakwaterowania i innych obiektów;
· Pisanie e-maili:  styl formalny korespondencji  biznesowej oraz język nieformalny;
· Struktury gramatyczne nauczane są w połączeniu z funkcjami językowymi.
 
Więcej szczegółów na http://www.spnjo.umk.pl/kursy_komercyjne/semestralne_i_roczne/ lub w sekretariacie SPNJO tel. 56 611 42 12.

Fot. A. Romański
Photo
Wait while more posts are being loaded