Profile cover photo
Profile photo
‫התנועה לאיכות השלטון‬‎
44 followers -
פועלים למיגור השחיתות הציבורית, לניהול הראוי של כספי הציבור ולפירוק הריכוזיות החונקת את המשק.
פועלים למיגור השחיתות הציבורית, לניהול הראוי של כספי הציבור ולפירוק הריכוזיות החונקת את המשק.

44 followers
About
Posts

Post has attachment
איכות השלטון בקריאה למפקחת על הביטוח וליועמ"ש: אין לאשר מתן היתר שליטה למר ג'ארד קושניר בחברת הפניקס

התנועה לאיכות השלטון פנתה היום (יום ד') לממונה על שוק ההון ביטוח וחיסכון, גב' דורית סלינגר ולמשנה ליועמ"ש, מר אבי ליכט בקריאה שלא לאשר מתן היתר שליטה למר ג'ארד קושנר בחברת "הפניקס", לאור החובה המוטלת עליהם על פי דין לשקול את טובת הציבור במתן אישור שכזה.
 
לגישת התנועה, יש לנצל הזדמנות בה בעל השליטה מעוניין להיפרד משליטתו, לפיזור גרעיני שליטה קיימים. מסיבה זו, יש לאפשר את מכירת המניות של חברת "הפניקס" רק בדרך של הנפקה לציבור. דרישה זו נגזרת מהעיקרון לפיו יש למנוע הענקת גרעין שליטה, דהיינו כוח ושליטה בלעדיים של גורם אחד, על כספיו של ציבור חוסכים שלם.
קריאה זו אף מתחזקת מהמתווה הייחודי של העסקה והגורמים השונים המעורבים בה לכאורה (כולל הרשעה פלילית וישיבה בבית סוהר של אביו של הרוכש אשר על פי הפרסומים נבדקת מעורבותו בעסקה), אשר מעלים תהיות רבות בנוגע לכשרות העסקה ואף מצביעים על אינדיקציות משמעותיות  לפיהן העסקה לא תפעל לטובת האינטרסים של הציבור וייתכן שאף עלולה לפעול לרעתו.
כך למשל, ברי כי מתווה בו קושנר רוכש את ה"הפניקס" (שבשליטת תשובה) באמצעות הלוואה מתשובה, בעל השליטה הנוכחי, הינו מתווה פגום היוצר קשרי גומלין בין הקונה למוכר ובכך מהווה ניצול לרעה של כספי ציבור לטובת האינטרסים האישיים של הצדדים לעסקה. כן, לרכישה באמצעות הלוואה עשויות להיות השלכות קשות על רמות המינוף של קושנר, עובדה אשר תשפיע באופן ישיר על חסכונות הציבור אשר ינוהלו על ידי חברה זו במטרה  לייצר דיבידנדים לתשלום החוב.
בנוסף, התנועה תבקש להזכיר שבמספר מקרים לא מבוטל בעבר נוכח הציבור לדעת שחברות הביטוח דואגות בראש ובראשונה לאינטרסים של בעלי השליטה בהן. לכן, על המפקחת להקפיד ביתר שאת לשקול באופן מעמיק ומקצועי את כל השיקולים הרלוונטיים עבור אישור ההיתר. זאת משום שהיא הגורם היחיד אשר אמור לדאוג ולייצג את האינטרסים של הציבור בעסקה.

http://www.mqg.org.il/%D7%9E%D7%90%D7%92%D7%A8%D7%9E%D7%99%D7%93%D7%A2/%D7%94%D7%95%D7%93%D7%A2%D7%95%D7%AA%D7%95%D7%A4%D7%99%D7%A8%D7%A1%D7%95%D7%9E%D7%99%D7%9D%D7%91%D7%AA%D7%A7%D7%A9%D7%95%D7%A8%D7%AA/tabid/93/ctl/Detail/mid/656/ItemID/13671/Default.aspx?SkinSrc=%5bG%5dSkins%2fmqg%2fAnnouncment+Skin+-+Full+Width
Photo
Add a comment...

Post has attachment
איכות השלטון מברכת על החלטת ערוץ 10 לאסור על אישים שהורשעו בפלילים להופיע על מרקע הערוץ.

התנועה לאיכות השלטון פנתה היום (יום ב') למנכ"ל ערוץ 10 וברכה על ההחלטה לאסור על אישים שהורשעו בפלילים ועל אלו שבחזקת נאשמים ונחקרים להופיע על מרקע הערוץ

בעקבות החלטת ערוץ 10 לאסור על אישים אשר הורשעו בפלילים ועל אלה שבחזקת נאשמים ונחקרים להופיע על מרקע הערוץ, פנתה היום (יום ב') התנועה לאיכות השלטון למנכ"ל ערוץ 10, מר יוסי ורשבסקי. התנועה לאיכות השלטון בירכה על החלטה זו, העולה בקנה אחד עם עמדתה בהקשר דנא, ואף קבלה התייחסות לכך בהגשת עתירה של התנועה לאיכות השלטון על הנושא לבג"צ. 
עמדת התנועה, בפרט לנוכח ריבוי המקרים החמורים בהם הופיעו מורשעים וחשודים בתוכניות מרכזיות בערוצים השונים, כי על הרשות השנייה להפעיל את סמכויותיה לפי החוק ולקדם התכליות שלשמן נועדה הרשות השנייה, ובין היתר - לדון בסוגיה האמורה ובהשלכותיה על הציבור; לבחון את הצורך בקביעת כללים ו/או הנחיות שיבטיחו את השעיית המשתתפים שעננת ההליך הפלילי מרחפת מעל ראשם.

התנועה לאיכות השלטון סבורה כי הופעת אישים שהורשעו או שהוגש כנגדם כתב אישום בתוכניות השונות, ובמיוחד בשעות צפיית השיא, מפחיתה מן החומרה והבעייתיות של הרשעות ושל הגשת כתבי אישום, ומכרסמת בעקרונות יסוד של החברה בישראל. אין מקום ליתן דרור למסר שלפיו הרשעה הינה דבר של מה בכך.

כמו כן, התנועה לאיכות השלטון סבורה כי יש מקום להחיל את אותה החלטה אף לגבי מורשעים אשר מכהנים כיום בתפקידים ציבוריים, ובין היתר חברי כנסת ובעלי תפקידים מרכזיים אחרים.

http://www.mqg.org.il/%D7%9E%D7%90%D7%92%D7%A8%D7%9E%D7%99%D7%93%D7%A2/%D7%94%D7%95%D7%93%D7%A2%D7%95%D7%AA%D7%95%D7%A4%D7%99%D7%A8%D7%A1%D7%95%D7%9E%D7%99%D7%9D%D7%91%D7%AA%D7%A7%D7%A9%D7%95%D7%A8%D7%AA/tabid/93/ctl/Detail/mid/656/ItemID/13662/Default.aspx?SkinSrc=%5bG%5dSkins%2fmqg%2fAnnouncment+Skin+-+Full+Width
Photo
Add a comment...

Post has attachment
איכות השלטון ועמותת 'אדם טבע ודין': בקשה דחופה להארכת מועד להתנגדויות בעניין פינוי מרחב הדולפינריום

התנועה לאיכות השלטון ועמותת 'אדם טבע ודין' פנו היום (יום ב') לגב' גילה אורן, יו"ר הוועדה המחוזית לתכנון ולבנייה מחוז ת"א בבקשה לקבל ארכה להגשת התנגדות לתכנית מס' תא/1/3360 בעניין פינוי מרחב הדולפינריום.
 
רקע
בתאריך 01.07.2014, פנתה התנועה אל הועדה המחוזית לתכנון ובנייה של מחוז תל אביב, על מנת לברר את מועדי פרסום ההודעות לעיתונות בדבר הפקדת תכנית מקומית בעניין התכנית, זאת בכדי לוודא מהו התאריך האחרון להגשת התנגדות לתכנית זו. בתגובה לפניית התנועה לאיכות השלטון זו, עודכנו כי ניתן להגיש התנגדויות עד לתאריך 02.08.2014.
 
התנועה לאיכות השלטון ועמותת 'אדם טבע ודין' מדגישות בפנייה כי על מנת להשיג הבנה מלאה אודות התכנית ובעיקר בכדי ליצור תשתית עובדתית מקיפה להתנגדות, הגישה התנועה בקשת חופש מידע למנהל מקרקעי ישראל בתאריך 03.07.2014 ובקשה נפרדת לשמאי הממשלתי הראשי בתאריך 16.07.2014 מידע זה נדרש במיוחד לאור העובדה שמדובר בתכנית מורכבת בעלת השפעה כלכלית מכרעת על כספי המנהל ועיריית תל אביב. יתרה מזאת, מדובר בתכנית אשר הדיונים עליה מתקיימים כבר קרוב לעשור ואשר מעוררת לכל אורך התקופה הזו סערה ציבורית לא קטנה אשר אף באה לידי ביטוי בדוח שכתב מבקר המדינה אודות הנושא.
ללא מידע זה, הארגונים לא יוכלו לערוך בחינה מעמיקה של מספר היבטים עקרוניים ומורכבים בתכנית, לרבות היבטים הקשורים לשוויין של הקרקעות אשר עומדות בלב התכנית. בנוסף, עמדת הארגונים אף מחייבת התייעצות ובמידת הצורך קבלת חו"ד מאת מומחים מקצועיים ושמאים בנוגע לטיב התכנית, התייעצויות אשר בהעדר חלק מהתשתית העובדתית אינן בעלות ערך רב.
יחד עם זאת, בתגובה לפניית התנועה לאיכות השלטון אל המנהל, הודיע הממונה לחופש מידע מטעם המנהל כי מתוקף סמכותו הוא מאריך את המועד למסירת המידע ב-30 יום נוספים, זאת לאור קושי באיתור כלל המידע המבוקש ועומס עבודה במרחב עסקי תל אביב.
לפיכך, נדרשת לארגונים ארכה אשר תאפשר להם לקבל את מלוא התשתית העובדתית המבוקשת, לנתח את המסמכים ולהעבירם למומחים מקצועיים, טרם כתיבת ההתנגדות. לולא תשתית זו, לא יוכלו הארגונים לבסס את התנגדותם על מידע מקצועי ומבוסס ובעיקר, לא תינתן לשמאים חיצוניים הזדמנות לבחון באופן ביקורתי את השומות שנערכו לקרקעות.
ארכה זו אף מתבקשת לאור המצב הביטחוני השורר במדינת ישראל ובייחוד לאור העובדה שמנהל בתי המשפט, כבוד השופט מיכאל שפיצר, הנחה את מערכת בתי המשפט להתחשב בבקשות דחייה אשר יוגשו על ידי עורכי דין עקב המצב הביטחוני. נדמה כי לאור המאפיינים השיפוטיים של ועדות התכנון והבנייה, ראוי כי אף הן יונחו על ידי הנחיה זו.

http://www.mqg.org.il/%D7%9E%D7%90%D7%92%D7%A8%D7%9E%D7%99%D7%93%D7%A2/%D7%94%D7%95%D7%93%D7%A2%D7%95%D7%AA%D7%95%D7%A4%D7%99%D7%A8%D7%A1%D7%95%D7%9E%D7%99%D7%9D%D7%91%D7%AA%D7%A7%D7%A9%D7%95%D7%A8%D7%AA/tabid/93/ctl/Detail/mid/656/ItemID/13651/Default.aspx?SkinSrc=%5bG%5dSkins%2fmqg%2fAnnouncment+Skin+-+Full+Width
Photo
Add a comment...

Post has attachment
מערכת כיפת ברזל עובדת ללא הפסקה בימים האלה ומצילה חיים פעם אחר פעם. כדאי להיזכר לרגע באדם שדחף את הפרוייקט הזה ולא ויתר - השר עמיר פרץ. ההתנגדויות במערכת הפוליטית היו רבות, ופרץ נתקל לא אחת בזלזול בטענותיו. ראוי לתת לפרץ את כל ההערכה והשבחים על כך שגילה את המנהיגות המצופה מנבחר ציבור והתעקש לספק לאזרחי ישראל את ההגנה של המערכת הזאת.
Photo
Add a comment...

Post has attachment
התנועה לאיכות השלטון בפנייה למבקר המדינה:יש ליזום ביקורת מערכתית בסוגיית מוקדי החירום

התנועה לאיכות השלטון פנתה היום (יום ד) למבקר המדינה כב' השופט (בדימוס) יוסף שפירא בקריאה לבחון את סוגיית התנהלות מוקדי החירום

התנועה לאיכות השלטון מציינת בפני המבקר כי אירוע קשה, בו נרצחו שלושה מבניה של מדינת ישראל בידי מחבלים שפלים, חשף את עוצמתו וחוסנו של העם בישראל. אך גם ליקויים קשים ביותר בפעילות מוקדי החירום, ליקויים, אשר פוגעים פגיעה קשה בתחושת הביטחון של אזרחי המדינה, באמונם ברשויות ואשר עלולים אף להביא לפגיעה בחיי אדם.

הפגיעה הקשה באמון הציבור ובתחושותיו, הועצמה שבעתיים, נוכח הפער בין האופן בה מפכ"ל המשטרה, שר הביטחון ובכירים אחרים תיארו את שיחת המוקד לבין האופן בו היא נשמעת בפועל. התנועה לאיכות השלטון מדגישה בפני המבקר כי הליקויים שהתגלו בהצטבר עם פרסומים ותלונות על ליקויים בתפקוד מוקדי החירום באירועים קשים אחרים בשנים האחרונות, מחייבים טיפול ומתכבדת לבקש מכבוד המבקר ליזום ביקורת מערכתית בנושא.

בין היתר סבורה התנועה, כי יש לבחון את סוגיית ההכשרה המוענקת למוקדנים בתחומי הסיוע השונים, עזרה ראשונה, תקלות חירום ברכב, הימלטות משריפה ותפקוד במצבי חירום נוספים; כמו גם ההכשרה כיצד להתמודד עם אדם במצוקה, כיצד לדלות מידע חיוני לצורך הענקת סיוע ועוד. כן יש לבחון את הנהלים הקיימים, בין היתר הנהלים בדבר סיווג שיחות, אופן התגובה להן, הצורך בהאזנה נוספת להקלטת השיחה, כדי לעמוד על טיבה, הצורך בבירורים מול קרובי בעלי הטלפון ממנו בוצעה השיחה וכד'. כן עולה השאלה לגבי האמצעים לזיהוי, לאיתור מיקום ולסיוע העומדים לרשות המוקדנים וההנחיות לעניין השימוש בהם. כמו כן, לעמדת התנועה ראוי אף לבחון את סוגיית התיאום וקישור בין מוקדי הסיוע וגורמי הביטחון בעיות בתיאום קיימות אף בין מחוזות מוקדי המשטרה השונים כפי שמכיר כל אזרח שהתקשר למוקד המשטרה ונענה כי הגיע אוטומטית שלא בטובתו למחוז הלא נכון.

התנועה לאיכות השלטון קוראת גם לבחון את נושא איחוד מוקדי החירום, למוקד ארצי. נראה כי איחוד כזה יוכל לרכז כוחות מקצועיים ומוכשרים בתחומי החירום השונים ולהעניק סיוע איכותי רב תחומי, תוך שימוש בטכנולוגיות מתקדמות. בכך הגיון ענייני, תקציבי ומקצועי.

http://www.mqg.org.il/%D7%9E%D7%90%D7%92%D7%A8%D7%9E%D7%99%D7%93%D7%A2/%D7%94%D7%95%D7%93%D7%A2%D7%95%D7%AA%D7%95%D7%A4%D7%99%D7%A8%D7%A1%D7%95%D7%9E%D7%99%D7%9D%D7%91%D7%AA%D7%A7%D7%A9%D7%95%D7%A8%D7%AA/tabid/93/ctl/Detail/mid/656/ItemID/13625/Default.aspx?SkinSrc=%5bG%5dSkins%2fmqg%2fAnnouncment+Skin+-+Full+Width
Photo
Add a comment...

Post has attachment
לאחר פניית התנועה לאיכות השלטון: היועמ"ש הגיש בקשה חדשה לוועדת לבחינת השעיית ראשי רשויות מקומיות בעניינו של ראש עיריית נצרת עילית, שמעון גפסו

התנועה לאיכות השלטון פנתה ליועמ"ש בבקשה להגיש בקשה לוועדה לבחינת ראשי רשויות מקומיות בעניינו של ראש עיריית נצרת עילית כדי להבטיח המשכיות לתקופת ההרשעה של מר גפסו ולהבהיר לוועדת ההשעיה את החשיבות בקבלת החלטה טרם סיום תקופת השעייתו
 

התנועה לאיכות השלטון פנתה ליועמ"ש בעקבות בקשה שהגיש לוועדה בשל כתב אישום שהגיש נגדו. בעקבות הבקשה החליטה ועדת ההשעיה להשעותו מתפקידו למשך 4 חודשים מתוך הנחה כי עד תום תקופה זו יסתיים ההליך הפלילי בעניינו. בהחלטתה, הבהירה ועדת ההשעיה כי באם לא יסתיים ההליך הפלילי עד תום תקופת ההשעיה, יהיה היועמ"ש רשאי להגיש בקשה להארכת תקופת ההשעיה.
ואולם, מתחילת תקופת ההשעיה חלפו כ-3 חודשים, וההליך הפלילי טרם נסתיים ולמיטב ידיעת התנועה לאיכות השלטון לא הוגשה בקשה להארכת תקופת ההשעיה מטעם היועמ"ש. לא זו אף זו, ביום 21.05.2014 הוגש נגד מר גפסו כתב אישום נוסף, בו הואשם בלקיחת שוחד, התנאת שוחד והפרת אמונים, עבירות לכאורה שיש להן קשר הדוק לתפקידו של מר גפסו כראש העירייה.
כמו כן, החוק קובע כי על ועדת ההשעיה לקבל החלטה בדבר השעיית ראש הרשות המקומית תוך תקופה של עד 45 ימים מיום הגשת בקשה על ידי היועץ המשפטי לממשלה. נוכח הדברים, הדגישה התנועה לאיכות השלטון בפני היועמ"ש כי במצב עניינים זה, קיים החשש כי אף אם יגיש בקשה להשעיית מר גפסו לאלתר, בין אם בקשה להארכת תקופת ההשעיה ובין אם בקשה חדשה בגין כתב האישום החדש, ועדת ההשעיה לא תהא מחויבת לקבל החלטה עד סיום תקופת ההשעיה שנקבעה למר גפסו כך שלכאורה יוכל הוא לשוב ולכהן בתפקידו כראש העירייה: "התנועה סבורה כי לו ישוב מר גפסו לתפקידו עובר להחלטת ועדת ההשעיה בעניינו, תהא לכך פגיעה קשה בשלטון החוק ובאמון הציבור במערכת אכיפת החוק, לרבות בוועדת ההשעיה. עלול להיווצר מצב אבסורדי, לפיו ישוב מר גפסו לתפקיד למשך מספר ימים או שבועות, ואו אז, תתקבל בשנית החלטה להשעותו. ברי כי מצב זה אינו מוסיף כבוד למנגנון הקבוע בחוק, ובוודאי שלא לשלטון החוק ואמון הציבור כאמור."
 
לאחר פניית התנועה לאיכות השלטון ליועמ"ש הגיש היועמ"ש בקשה חדשה לוועדה לבחינת השעיית ראשי הרשויות המקומיות בעניינו של גפסו.

http://www.mqg.org.il/%D7%9E%D7%90%D7%92%D7%A8%D7%9E%D7%99%D7%93%D7%A2/%D7%94%D7%95%D7%93%D7%A2%D7%95%D7%AA%D7%95%D7%A4%D7%99%D7%A8%D7%A1%D7%95%D7%9E%D7%99%D7%9D%D7%91%D7%AA%D7%A7%D7%A9%D7%95%D7%A8%D7%AA/tabid/93/ctl/Detail/mid/656/ItemID/13603/Default.aspx?SkinSrc=%5bG%5dSkins%2fmqg%2fAnnouncment+Skin+-+Full+Width
Photo
Add a comment...

Post has attachment
התנועה לאיכות השלטון בפנייה לרה"מ נתניהו: צחי הנגבי מועמד לא ראוי לתפקיד סגן שר החוץ.

התנועה לאיכות השלטון פנתה לראש ממשלת ישראל, בנימין נתניהו, בבקשה להסיר את מועמדותו של ח"כ צחי הנגבי לתפקיד סגן שר בממשלה הנוכחית

רקע

בעיתון "ישראל היום" התפרסמה ידיעה מאת הכתב גדעון אלון, בעניין סבבי המינויים הצפויים בממשלה ובוועדות הכנסת והחוץ והביטחון. בשולי הידיעה פורסם כי ראש הממשלה שוקל למנות את חבר הכנסת צחי הנגבי לתפקיד סגן שר החוץ, תחת מקומו של חבר הכנסת זאב אלקין אשר ימונה לתפקיד יו"ר וועדת החוץ והביטחון.

בפנייה לראש הממשלה מציינת התנועה לאיכות השלטון כי בשנת 2010 הורשע חה"כ צחי הנגבי במתן עדות שקר. בעת מתן גזר הדין קיבלה דעת שופטי הרוב את עמדת היועמ"ש לממשלה, אשר ביקש כי יוטל על חה"כ הנגבי קלון. הנה כי כן, המחוקק גילה דעתו בבירור כי סגן שר אשר הורשע בעבירה שיש עמה קלון, לא ראוי כי יכהן בתפקיד סגן שר.
 
התנועה לאיכות השלטון מביעה את עמדתה הנחרצת לפיה אדם אשר הורשע בפלילים, בעודו מנצל את המנדט הציבורי אשר ניתן לו, ומועל באמונו היקר מכל של הציבור, לא ראוי להתמנות לתפקיד סגן שר. ועל אחת כמה וכמה בשעה שבה אמון הציבור ברשויות השלטון ספג חבטה ניצחת ונמצא בשפל חסר תקדים.
 
כמו כן, התנועה לאיכות השלטון מאמינה כי ציבור האזרחים בישראל זכאי כי משרתיו יהיו האנשים הראויים ביותר לתפקיד, כאלו אשר לא דבק בהם רבב, ואשר מעולם לא עשו שימוש פסול באמון הציבור ובמנדט אשר הופקד בידם.

http://www.mqg.org.il/%D7%9E%D7%90%D7%92%D7%A8%D7%9E%D7%99%D7%93%D7%A2/%D7%94%D7%95%D7%93%D7%A2%D7%95%D7%AA%D7%95%D7%A4%D7%99%D7%A8%D7%A1%D7%95%D7%9E%D7%99%D7%9D%D7%91%D7%AA%D7%A7%D7%A9%D7%95%D7%A8%D7%AA/tabid/93/ctl/Detail/mid/656/ItemID/13570/Default.aspx?SkinSrc=%5bG%5dSkins%2fmqg%2fAnnouncment+Skin+-+Full+Width
Photo
Add a comment...

Post has attachment
טענות 'התנועה לאיכות השלטון' ו'אדם טבע ודין' לצו המוסכם עם השותפות במאגר הגז הטבעי "לוויתן": הפשרה אליה הגיעה המדינה עם שותפות תפגע לשנות דור באינטרס הציבור 

'התנועה לאיכות השלטון', יחד עם 'אדם טבע ודין' הגישו מסמך טענותיהן בשם הציבור לממונה על ההגבלים העסקיים בעניין הצו המוסכם: הותרת מאגר 'לוויתן' בידי השותפות מותיר בידיהן שליטה בכ- 90% מכלל עתודות הגז של ישראל, תקבע את המונופול בתחום הגז ולא תוביל לתחרות

במסמך גורסות התנועות, כי תוצאת הצו המוסכם הינה יצירת מונופול, ביצורו והנצחתו לדורי דורות. יצירת מונופול והסדר כובל פוגעני שכזה, תוך שימוש בהליך צו מוסכם בנושא זה, מהווה עקיפה של סמכויות בית הדין להגבלים עסקיים וככזה חותר תחת דיני ההגבלים העסקיים, מסכל את אכיפתם, ועל כן מהווה פעולה מחוסרת סמכות, הבטלה מאליה.

לטענת התנועות, הרשות, כמו יתר רשויות המדינה, נתפסה להנחות יסוד מוטעות מיסודן, שבמרכזן התפיסה כי השותפות הן אשר נשאו בסיכונים כלכליים אדירים למען מציאת הגז. תפיסה זו יצרה בקרבן המדינה התחושה כאילו עומדת לה חובה כזו או אחרת כלפי השותפות. במקביל לכך השתרשה גם התפישה שהמדינה "חייבת אותן", זקוקה נואשות לשותפות ותלויה בהן לצורך הפקת הגז, ולכן צריכה לבוא לקראתן כברת דרך על חשבון האינטרסים של הציבור. מהנחות אלו נוצרה קונספציה מוטעית והרסנית, כאילו מצויה המדינה בנקודת מוצא של נחיתות מעשית ומוסרית למול השותפויות. במסמך הטענות, הארגונים מציגים את ההיסטוריה של חיפוש ומציאת הגז בישראל בסיוע תצהירו של הגיאולוג מר יוסי לנגוצקי, הסותר את הנחות מוצא שגויות אלו.

במשך שש השנים האחרונות, פעלו השותפות כשהן מבוצרות בהסדר כובל, בניגוד לכאורה לדיני ההגבלים העסקיים. כל זאת, תחת עיניהן הפקוחות של הרשות להגבלים עסקיים, זאת בנוסף לכשלי משרד התשתיות וממשלת ישראל באכיפת החוק ובהגנה על האינטרסים של הציבור במאגרי הגז. לאור זאת, נדמה כי ישנה רק דרך אלת לראות את פני הדברים - הצו המוסכם מעניק לשותפות המחזיקות ב"לוויתן" הזדמנות פז, אשר נדיר כי עומדת למתחרה בשוק המסוים, והיא את ההזדמנות ליצור מתחרה חדש "כפי בקשתן", מתחרה מוגבל, אשר הלכה למעשה לא ייצור תחרות בשוק הגז ויאפשר לשותפות להמשיך ולנצח את מעמדן המונופוליסטי. במצב זה, משק הגז נשלט כיום וימשיך להישלט בעתיד על ידי אותם בודדים, הקשורים אחד בשני ואשר להם אחיזה כמעט בלעדית במשק האנרגיה.

הארגונים קוראים לממונה על ההגבלים העסקיים לחזור בו מהחלטתו להגיע עם השותפות לצו מוסכם ובמקומו להחיל על שותפות הגז את מלוא סמכויותיו, על מנת ליצור תחרות אמיתית בתחום הגז. רגולציה מעין זו תהיה אחד מהצעדים המשמעותיים ביותר למשק הישראלי, לחוסנה של מדינת ישראל ולאיכות חיי תושביה, והחלטותיה תהינה המשמעותיות ביותר שאי פעם יתקבלו וינקטו על ידי הרשות.

עו"ד דנה טבצ'ניק, ראש תחום כלכלה וסביבה באדם טבע ודין: "זוהי שעת הכושר של הרשות לגבש הליך צודק וליצור מציאות שונה, בה תהנה החברה הישראלית מחלוקה צודקת של משאב הגז המצוי בבעלותו. אל לה לרשות לנקוט בהליך של צו מוסכם ואל לה להסתפק בנוסח הטיוטה כפי שהובאה להערות הציבור. המשך ההליך של הצו המוסכם יהווה פגיעה קשה באמון הציבור ומעילה בתפקידה."

עו"ד צרויה מידד-לוזון, היועצת המשפטית של התנועה לאיכות השלטון: "הרשות הסתמכה על הנחות שגויות ונקודת מוצא לקויה, על פיה הפתרון של הכרזה על השותפות כהסדר כובל יגרור הליך משפטי ארוך, אשר יסכל את פיתוח מאגר לוויתן. נראה כי המניע לאי קביעת הפתרונות הראויים הוא אותה רעה חולה אשר קיימת לאורך חיי פיתוח מאגרי הגז הטבעי בישראל מתחילת מתן ההיתרים והרישיונות ועד למתן החזקות. רעה חולה זו הינה הפחד והחשש מאיומי חברות הגז הטבעי".

http://www.mqg.org.il/%D7%9E%D7%90%D7%92%D7%A8%D7%9E%D7%99%D7%93%D7%A2/%D7%94%D7%95%D7%93%D7%A2%D7%95%D7%AA%D7%95%D7%A4%D7%99%D7%A8%D7%A1%D7%95%D7%9E%D7%99%D7%9D%D7%91%D7%AA%D7%A7%D7%A9%D7%95%D7%A8%D7%AA/tabid/93/ctl/Detail/mid/656/ItemID/13581/Default.aspx?SkinSrc=%5bG%5dSkins%2fmqg%2fAnnouncment+Skin+-+Full+Width
Add a comment...

Post has attachment
איכות השלטון: אין לאשר היתר שליטה בחברת "כלל ביטוח" לחברת JT capital

התנועה לאיכות השלטון פתה היום (יום א') לממונה על שוק ההון הביטוח והחיסכון ולמשנה ליועמ"ש בדרישה כי מטעמי טובת הציבור לא תאושר מכירת גרעין השליטה בחברת "כלל ביטוח" לחברת JT capital וכי תחוייב איי.די.בי פיתוח במכירת המניות בדרך של הנפקה לציבור
 
התנועה לאיכות השלטון פנתה לממונה על שוק ההון, הביטוח והחיסכון, גב' דורית סלינגר, ולמשנה ליועץ המשפטי לממשלה, מר אבי ליכט, בדרישה לאסור את המכירה של גרעין השליטה בחברת "כלל ביטוח", המנהלת מעל 150 מיליארד שקלים השייכים לציבור, לחברת  JT capital, ובכך לקטוע את שרשרת העברת השליטה בכספי ציבור מיד ליד.
 
התנועה לאיכות השלטון מציינת בפני סלינגר וליכט, כי החוק לפיקוח על שירותים פיננסיים מחייב את המפקחת על הביטוח לפעול בהתאם לטובת הציבור בבואה לתת היתר שליטה. שימור המצב בו יחיד המחזיק בגרעין שליטה מחזיק למעשה בשליטה על כספי הציבור, מוביל לכך שכספים אלו ינוהלו בדרך ההולמת את טובת בעל השליטה ולא את טובתו של הציבור.
 
התנועה לאיכות השלטון מדגישה עוד, כי לאורך השנים, גרעיני השליטה הוכחו כמזיקים לכספי הציבור המנוהלים בחברות בהן קיימת שליטה ריכוזית. הקשיים הכרוכים בקיומו של גרעין שליטה גוררים הלשכות חמורות על אופן ניהול החברה ותפקודה. השלכות אלו חמורות במיוחד כשמדובר בגוף מוסדי אשר כל נכסיו וכל הונו מורכבים מכספיו של הציבור. המציאות במשק הישראלי הוכיחה לא אחת כי ההצדקות לקיומם של גרעיני השליטה אינם מחזיקים מים, ולצד החסרונות הברורים הטמונים בהם, מתחייבת המסקנה כי מציאות זו חייבת להשתנות.  
 
עמדת התנועה לאיכות השלטון היא כי בעסקה הנוכחית, ההכרח בפירוק גרעין השליטה מתחזק: מצידו האחד של המתרס עומד בעל השליטה, אשר מתכוון ממילא למכור את מניותיו בחברה, כאשר מנגד "זועקת" הפגיעה בציבור ובקניינו. במצב דברים זה, קיימת הצדקה חזקה ביותר לנצל את ההזדמנות של מכירה יזומה מצד בעל השליטה, ואין כל מקום לספק בדבר עליונותו של אינטרס הציבור.
 
להודעה המלאה: http://www.mqg.org.il/%D7%9E%D7%90%D7%92%D7%A8%D7%9E%D7%99%D7%93%D7%A2/%D7%94%D7%95%D7%93%D7%A2%D7%95%D7%AA%D7%95%D7%A4%D7%99%D7%A8%D7%A1%D7%95%D7%9E%D7%99%D7%9D%D7%91%D7%AA%D7%A7%D7%A9%D7%95%D7%A8%D7%AA/tabid/93/ctl/Detail/mid/656/ItemID/13575/Default.aspx?SkinSrc=%5bG%5dSkins%2fmqg%2fAnnouncment+Skin+-+Full+Width
Photo
Add a comment...

Post has attachment
תגובת התנועה לאיכות השלטון לגזר הדין במשפט הולילנד

זהו יום עצוב, אך יום בו מוענקת לציבור הישראלי אות של התפכחות ובגרות, ותעודת כבוד למערכת המשפט ומערכות אכיפת החוק במדינת ישראל.
 
בית המשפט בישראל הבהיר כי לשוחד יש מחיר גבוה, כי את המשחד והמשוחדים יש להוקיע ולהעניש.
 
זהו לא יום שמח היום, אלא יום עצוב וקשה, יום בו נגזר דינו של ראש ממשלה לשעבר לשבת מאחורי סורג ובריח. ויחד עם זאת, יום בו הבהירו מערכות האכיפה והשיפוט במדינת ישראל כי רק עונש מאסר משמעותי יוכל לבנות הרתעה מפני השחיתות, ובנייה של נורמות של מנהל תקין וטוהר מידות.
 
התנועה לאיכות השלטון בישראל קוראת לרשויות הציבור בישראל, נבחרי ומשרתי הציבור להרים את ראשם, ולפעול ללא ליאות לשיקומו של אמון הציבור המרוסק ברשויות השלטון בישראל, לאחר הנזק הקשה שגרמו להן הפרשיות האחרונות.
 
זהו יום עצוב, אך יום בו מוענקת לציבור הישראלי אות של התפכחות ובגרות, ותעודת כבוד למערכת המשפט ומערכות אכיפת החוק במדינת ישראל.

http://goo.gl/DPIapu
Add a comment...
Wait while more posts are being loaded