Ziek zijn in je hoofd is geen pretje. Stemmen horen die er niet zijn of plotse woedeaanvallen krijgen, een diepe ellendige depressie doormaken of permanent leven met angst of waanbeelden… Het is een hele opgave voor de zieke én zijn of haar omgeving.

Volgens de Wereld Gezondheidsorganisatie WHO lijdt meer dan 15% van de wereldbevolking aan één of andere vorm van geestesziekte. Ongeveer 1 miljard mensen hebben te maken met een of andere psychische aandoening. Deze stoornissen worden beschreven in de medische literatuur. De Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders (kortweg DSM, het diagnostisch en statistisch handboek voor psychische stoornissen), het coderingshandboek van de WHO, omvat een classificatiesysteem van psychische afwijkingen met telkens een definitie en diagnostische criteria.

De DSM bracht vanaf de jaren ’50 veel meer eenheid in diagnosen: het was nodig om alle kenmerken duidelijk te omschrijven en precies te definiëren welke symptomen bij een ziektebeeld kunnen voorkomen. En hoeveel symptomen aanwezig dienen te zijn, voordat er gesproken kan worden van een bepaald syndroom of ziektebeeld bij een patiënt.

Ik heb de 11 ziektebeelden op een informatieve, kleurrijke en communicatieve manier verbeeld om zo de complexe materie van de DSM toegankelijk te maken voor een groot publiek.
Photo
Shared publicly