Profile cover photo
Profile photo
Cộng đồng thông tin giải pháp Tài Chính Online
63 followers -
Cộng đồng thông tin giải pháp Tài Chính Online là nơi chia sẻ, giao lưu và tìm kiếm các sản phẩm dịch vụ tài chính cá nhân
Cộng đồng thông tin giải pháp Tài Chính Online là nơi chia sẻ, giao lưu và tìm kiếm các sản phẩm dịch vụ tài chính cá nhân

63 followers
About
Posts

Post has attachment
Công cụ tính lãi suất vay tiêu dùng tại Tài Chính Online
Add a comment...

Post has shared content

Post has attachment

CHƯƠNG TRÌNH VAY TÍN CHẤP TIÊU DÙNG DÀNH CHO CHỦ HỘ KINH DOANH/ DOANH NGHIỆP,CÔNG NHÂN, NHÂN VIÊN, TỰ DOANH
Dựa trên những nghiên cứu thị trường chi tiết, sản phẩm “Cho vay tín chấp tiêu dùng” với những thay đổi đột phá  ra đời nhằm hỗ trợ tối đa nhu cầu vay vốn phục vụ mục đích tiêu dùng của khách hàng.
Vay tiêu dùng tín chấp là hình thức vay tín chấp hoàn toàn, KHÔNG cần tài sản đảm bảo, KHÔNG cần bảo lãnh của công ty. Dựa hoàn toàn uy tín của người đi vay.
Thủ tục đơn giản giải ngân trong vòng 2-3 ngày làm việc , chỉ cần đến ngân hàng 1 lần, nhận tiền trong 48 giờ tại bất kỳ Chi nhánh/Phòng giao dịch nào của tất cả các ngân hàng.
Số tiền vay lên đến 500 triệu đồng, để phục vụ nhu cầu sửa chữa, trang trí nhà, mua sắm vật dụng gia đình, du lịch, cưới hỏi, học tập,...
       Thủ tục hồ sơ vay (chỉ cần photo):
 - CMND không quá 15 năm
- Bằng lái xe/thẻ nhân viên/hộ chiếu...
- Hộ khẩu thường trú hoặc tạm trú tại Tp.HCM
1. Vay theo hạn mức thẻ tín dụng 
- Sao kê giao dịch thẻ tháng gần nhất và photo mặt trước thẻ Tín dụng
- Hợp đồng lao động tại nơi đang làm việc
2. Vay theo lương 
- Sao kê tài khoản lương chuyển qua ngân hàng 3 tháng gần nhất hoặc xác nhận lương hai tháng gần nhất
- Hợp đồng lao động mới nhất tại nơi đang làm việc (bổ sung hợp đồng lao động cũ nếu có)
3. Vay theo bảo hiểm nhân thọ 
- Hợp đồng bảo hiểm và 2 hoá đơn đóng phí của 02 kỳ gần nhất
 
                                                   Liên hệ chúng tôi theo địa chỉ:
Cổng thông tin giải giáp tài chính trực tuyến www.taichinhonline.vn
Tư vấn:  0932 644 755 – 0965 95 3535
Email: info@taichinhonline.vn
Điện thoại: (08) 62 730 740    Fax: (08) 62 580 339
Địa chỉ: 82 Đinh Bộ Lĩnh, P. 26, Q. Bình Thạnh, TPHCM

Post has attachment
CHƯƠNG TRÌNH VAY TÍN CHẤP TIÊU DÙNG DÀNH CHO CHỦ HỘ KINH DOANH/ DOANH NGHIỆP,CÔNG NHÂN, NHÂN VIÊN, TỰ DOANH
Dựa trên những nghiên cứu thị trường chi tiết, sản phẩm “Cho vay tín chấp tiêu dùng” với những thay đổi đột phá  ra đời nhằm hỗ trợ tối đa nhu cầu vay vốn phục vụ mục đích tiêu dùng của khách hàng.
Vay tiêu dùng tín chấp là hình thức vay tín chấp hoàn toàn, KHÔNG cần tài sản đảm bảo, KHÔNG cần bảo lãnh của công ty. Dựa hoàn toàn uy tín của người đi vay.
Thủ tục đơn giản giải ngân trong vòng 2-3 ngày làm việc , chỉ cần đến ngân hàng 1 lần, nhận tiền trong 48 giờ tại bất kỳ Chi nhánh/Phòng giao dịch nào của tất cả các ngân hàng.
Số tiền vay lên đến 500 triệu đồng, để phục vụ nhu cầu sửa chữa, trang trí nhà, mua sắm vật dụng gia đình, du lịch, cưới hỏi, học tập,...
       Thủ tục hồ sơ vay (chỉ cần photo):
 - CMND không quá 15 năm
- Bằng lái xe/thẻ nhân viên/hộ chiếu...
- Hộ khẩu thường trú hoặc tạm trú tại Tp.HCM
1. Vay theo hạn mức thẻ tín dụng 
- Sao kê giao dịch thẻ tháng gần nhất và photo mặt trước thẻ Tín dụng
- Hợp đồng lao động tại nơi đang làm việc
2. Vay theo lương 
- Sao kê tài khoản lương chuyển qua ngân hàng 3 tháng gần nhất hoặc xác nhận lương hai tháng gần nhất
- Hợp đồng lao động mới nhất tại nơi đang làm việc (bổ sung hợp đồng lao động cũ nếu có)
3. Vay theo bảo hiểm nhân thọ 
- Hợp đồng bảo hiểm và 2 hoá đơn đóng phí của 02 kỳ gần nhất
 
      Liên hệ chúng tôi  chỉ:
Cổng thông tin giải giáp tài chính trực tuyến www.taichinhonline.vn
Tư vấn:  0932 644 755 – 0965 95 3535
Email: info@taichinhonline.vn
Điện thoại: (08) 62 730 740    Fax: (08) 62 580 339
Địa chỉ: 82 Đinh Bộ Lĩnh, P. 26, Q. Bình Thạnh, TPHCM

Post has attachment
Vay Vốn Nhanh Không Cần Thế Chấp Tài Sản
CHƯƠNG TRÌNH VAY TÍN CHẤP TIÊU DÙNG DÀNH CHO CHỦ HỘ KINH DOANH/ DOANH NGHIỆP,CÔNG NHÂN, NHÂN VIÊN, TỰ DOANH
Dựa trên những nghiên cứu thị trường chi tiết, sản phẩm “Cho vay tín chấp tiêu dùng” với những thay đổi đột phá ra đời nhằm hỗ trợ tối đa nhu cầu vay vốn phục vụ mục đích tiêu dùng của khách hàng.
Vay tiêu dùng tín chấp là hình thức vay tín chấp hoàn toàn, KHÔNG cần tài sản đảm bảo, KHÔNG cần bảo lãnh của công ty. Dựa hoàn toàn uy tín của người đi vay.
Thủ tục đơn giản giải ngân trong vòng 2-3 ngày làm việc , chỉ cần đến ngân hàng 1 lần, nhận tiền trong 48 giờ tại bất kỳ Chi nhánh/Phòng giao dịch nào của tất cả các ngân hàng.
Số tiền vay lên đến 500 triệu đồng, để phục vụ nhu cầu sửa chữa, trang trí nhà, mua sắm vật dụng gia đình, du lịch, cưới hỏi, học tập,...
Thủ tục hồ sơ vay (chỉ cần photo):
- CMND không quá 15 năm
- Bằng lái xe/thẻ nhân viên/hộ chiếu...
- Hộ khẩu thường trú hoặc tạm trú tại Tp.HCM
1. Vay theo hạn mức thẻ tín dụng 
- Sao kê giao dịch thẻ tháng gần nhất và photo mặt trước thẻ Tín dụng
- Hợp đồng lao động tại nơi đang làm việc
2. Vay theo lương 
- Sao kê tài khoản lương chuyển qua ngân hàng 3 tháng gần nhất hoặc xác nhận lương hai tháng gần nhất
- Hợp đồng lao động mới nhất tại nơi đang làm việc (bổ sung hợp đồng lao động cũ nếu có)
3. Vay theo bảo hiểm nhân thọ 
- Hợp đồng bảo hiểm và 2 hoá đơn đóng phí của 02 kỳ gần nhất

Liên hệ chúng tôi theo địa chỉ:
Cổng thông tin giải giáp tài chính trực tuyến www.taichinhonline.vn
Tư vấn: 0932 644 755 – 0965 95 3535
Email: info@taichinhonline.vn
Điện thoại: (08) 62 730 740 Fax: (08) 62 580 339
Địa chỉ: 82 Đinh Bộ Lĩnh, P. 26, Q. Bình Thạnh, TPHCM
Photo

Post has attachment
Vay Vốn Nhanh Không Cần Thế Chấp Tài Sản
CHƯƠNG TRÌNH VAY TÍN CHẤP TIÊU DÙNG DÀNH CHO CHỦ HỘ KINH DOANH/ DOANH NGHIỆP,CÔNG NHÂN, NHÂN VIÊN, TỰ DOANH
Dựa trên những nghiên cứu thị trường chi tiết, sản phẩm “Cho vay tín chấp tiêu dùng” với những thay đổi đột phá ra đời nhằm hỗ trợ tối đa nhu cầu vay vốn phục vụ mục đích tiêu dùng của khách hàng.
Vay tiêu dùng tín chấp là hình thức vay tín chấp hoàn toàn, KHÔNG cần tài sản đảm bảo, KHÔNG cần bảo lãnh của công ty. Dựa hoàn toàn uy tín của người đi vay.
Thủ tục đơn giản giải ngân trong vòng 2-3 ngày làm việc , chỉ cần đến ngân hàng 1 lần, nhận tiền trong 48 giờ tại bất kỳ Chi nhánh/Phòng giao dịch nào của tất cả các ngân hàng.
Số tiền vay lên đến 500 triệu đồng, để phục vụ nhu cầu sửa chữa, trang trí nhà, mua sắm vật dụng gia đình, du lịch, cưới hỏi, học tập,...
Thủ tục hồ sơ vay (chỉ cần photo):
- CMND không quá 15 năm
- Bằng lái xe/thẻ nhân viên/hộ chiếu...
- Hộ khẩu thường trú hoặc tạm trú tại Tp.HCM
1. Vay theo hạn mức thẻ tín dụng 
- Sao kê giao dịch thẻ tháng gần nhất và photo mặt trước thẻ Tín dụng
- Hợp đồng lao động tại nơi đang làm việc
2. Vay theo lương 
- Sao kê tài khoản lương chuyển qua ngân hàng 3 tháng gần nhất hoặc xác nhận lương hai tháng gần nhất
- Hợp đồng lao động mới nhất tại nơi đang làm việc (bổ sung hợp đồng lao động cũ nếu có)
3. Vay theo bảo hiểm nhân thọ 
- Hợp đồng bảo hiểm và 2 hoá đơn đóng phí của 02 kỳ gần nhất

Liên hệ chúng tôi theo địa chỉ:
Cổng thông tin giải giáp tài chính trực tuyến www.taichinhonline.vn
Tư vấn: 0932 644 755 – 0965 95 3535
Email: info@taichinhonline.vn
Điện thoại: (08) 62 730 740 Fax: (08) 62 580 339
Địa chỉ: 82 Đinh Bộ Lĩnh, P. 26, Q. Bình Thạnh, TPHCM
Photo

Post has attachment
Vay Vốn Nhanh Không Cần Thế Chấp Tài Sản
CHƯƠNG TRÌNH VAY TÍN CHẤP TIÊU DÙNG DÀNH CHO CHỦ HỘ KINH DOANH/ DOANH NGHIỆP,CÔNG NHÂN, NHÂN VIÊN, TỰ DOANH
Dựa trên những nghiên cứu thị trường chi tiết, sản phẩm “Cho vay tín chấp tiêu dùng” với những thay đổi đột phá ra đời nhằm hỗ trợ tối đa nhu cầu vay vốn phục vụ mục đích tiêu dùng của khách hàng.
Vay tiêu dùng tín chấp là hình thức vay tín chấp hoàn toàn, KHÔNG cần tài sản đảm bảo, KHÔNG cần bảo lãnh của công ty. Dựa hoàn toàn uy tín của người đi vay.
Thủ tục đơn giản giải ngân trong vòng 2-3 ngày làm việc , chỉ cần đến ngân hàng 1 lần, nhận tiền trong 48 giờ tại bất kỳ Chi nhánh/Phòng giao dịch nào của tất cả các ngân hàng.
Số tiền vay lên đến 500 triệu đồng, để phục vụ nhu cầu sửa chữa, trang trí nhà, mua sắm vật dụng gia đình, du lịch, cưới hỏi, học tập,...
Thủ tục hồ sơ vay (chỉ cần photo):
- CMND không quá 15 năm
- Bằng lái xe/thẻ nhân viên/hộ chiếu...
- Hộ khẩu thường trú hoặc tạm trú tại Tp.HCM
1. Vay theo hạn mức thẻ tín dụng 
- Sao kê giao dịch thẻ tháng gần nhất và photo mặt trước thẻ Tín dụng
- Hợp đồng lao động tại nơi đang làm việc
2. Vay theo lương 
- Sao kê tài khoản lương chuyển qua ngân hàng 3 tháng gần nhất hoặc xác nhận lương hai tháng gần nhất
- Hợp đồng lao động mới nhất tại nơi đang làm việc (bổ sung hợp đồng lao động cũ nếu có)
3. Vay theo bảo hiểm nhân thọ 
- Hợp đồng bảo hiểm và 2 hoá đơn đóng phí của 02 kỳ gần nhất

Liên hệ chúng tôi theo địa chỉ:
Cổng thông tin giải giáp tài chính trực tuyến www.taichinhonline.vn
Tư vấn: 0932 644 755 – 0965 95 3535
Email: info@taichinhonline.vn
Điện thoại: (08) 62 730 740 Fax: (08) 62 580 339
Địa chỉ: 82 Đinh Bộ Lĩnh, P. 26, Q. Bình Thạnh, TPHCM
Photo
Wait while more posts are being loaded