Profile cover photo
Profile photo
Agencja Ochrony Protego Security. Ochrona Mienia i Osób Warszawa.
578 followers
578 followers
About
Agencja Ochrony Protego Security. Ochrona Mienia i Osób Warszawa.'s posts

Post has attachment
W dniu 1 kwietnia 2017 w samym centrum Warszawy przy ulicy Mokotowskiej 19 nastąpiło nowe otwarcie restauracji Pini Cafe & Vino. Szklaneczka Prosecco czekała na wszystkich przybyłych gości a #Agencja #Ochrony #Protego #Security #Warszawa zadbała o spokojny przebieg imprezy. Więcej: www.protegosecurity.eu
On April 1, 2017, the new Pini Cafe & Vino restaurant opened in the very center of Warsaw at 19 Mokotowska Street. Prosecco glass was waiting for all visitors and Protego #Security #Agency #Warsaw took care of the calm of the event. More: www.protegosecurity.eu
#agencjaochronywarszawa #ochronawarszawa #ochrona #firmaochroniarskawarszawa #firma #ochroniarska #Poland #bodyguardpoland #bodyguardwarsaw #closeprotectionwarsaw #closeprotectionpoland #closeprotection
PhotoPhotoPhotoPhoto
12.05.2017
4 Photos - View album

Post has attachment
Zachęcamy do wsparcia naszych przyjaciół z Fundacji Św. Gezelina i przekazania 1 % podatku dochodowego. Jak to zrobić ? Możemy tego dokonać poprzez pobranie bezpłatnego programu e-PIT-y 2016/2017 który w sposób domyślny uzupełnia odpowiednie rubryki zeznania podatkowego pomoże Ci bezstresowo wypełnić PIT roczny za rok 2016 jednocześnie pozwalając przekazać 1% podatku. Oto link: http://download.e-pity.pl/down/setup_e-pity2016--opp-0000364770-cels-2.exe lub zapraszamy na stronę fundacji www.gezelin.pl www.protegosecurity.eu
We encourage you to support our friends from the St. Gezelin and transfer of 1% income tax. How to do it ? We can do this by downloading the free e-PIT 2016/2017 program which by default replaces the relevant tax returns will help you to fill out the PIT 2016 without delay, while allowing you to transfer 1% tax. Here is the link: http://download.e-pity.pl/down/setup_e-pity2016--opp-0000364770-cels-2.exe or visit the website www.gezelin.pl www.protegosecurity.eu
#agencjaochronywarszawa #ochronawarszawa #firmaochroniarskawarszawa #bodyguardwarsaw #bodyguardpoland #closeprotectionwarsaw #closeprotectionpoland

Photo

Post has attachment
Z okazji Świąt Wielkanocnych pragniemy złożyć Naszym Klientom i Przyjaciołom serdeczne życzenia sukcesów, radości i uśmiechu. Zarząd Protego Security. Więcej: www.protegosecurity.eu
On the occasion of Easter we would like to wish our clients and friends cordial wishes for success, joy and smile. Protego Security Management. More: www.protegosecurity.eu
#agencja #ochrony #warszawa #agencjaochronywarszawa #ochrona #ochronawarszawa #firma #ochroniarska #firmaochroniarskawarszawa #security #poland #warsaw #securitywarsaw #securitypoland #bodyguard #closeprotection #bodyguardwarsaw #bodyguardpoland


Photo

Post has attachment
W dniu 8 lutego 2017 roku w Auditorium Maximum Uniwersytetu Warszawskiego miała miejsce premiera książki Zofii Posmysz „Królestwo za mgłą” oraz debata: „Czy warto jeszcze mówić o Auschwitz?”. Do tej dyskusji połączonej ze spotkaniem autorskim z Zofią Posmysz zaproszono: Michała Wójcika (dziennikarz, historyk oraz współautor "Królestwa za mgłą”), Andrzeja Kacorzyka (zastępca dyrektora Państwowego Muzeum Auschwitz-Birkenau ), Magdalenę Tulli (pisarka, autorka m.in. "Szumu" czy "Włoskich szpilek" ), Magdalenę Kicińską (reporterka, autorka m.in. "Pani Stefy" ), oraz Marka Kraszewskiego (nauczyciel w Wielokulturowym Liceum Humanistycznym im. Jacka Kuronia i I SLO "Bednarska", współpracownik "Dużego Formatu" ). #Agencja Ochrony Protego Security Ochrona Warszawa zadbała o bezpieczeństwo szanownych prelegentów oraz zaproszonych gości.
Więcej: www.protegosecurity.eu
#agencja #ochrony #warszawa #agencjaochronywarszawa #ochrona #ochronawarszawa #firma #ochroniarska #firmaochroniarskawarszawa

On February 8, 2017 Auditorium Maximum of Warsaw University had its premiere book Sophie Posmysz "My kingdom for a fog" and a debate: "Is it worth even talking about Auschwitz?". For this discussion, combined with a meeting with Zofia copyright Posmysz invited: Michael Wojcik (journalist, historian and co-author of "Kingdom of the fog"), Andrew Kacorzyk (Deputy Director of the State Museum Auschwitz-Birkenau), Magdalena Tulli (writer, including " noise "or" Italian pins "), Magdalena Kicińska
More: www.protegosecurity.eu
#security #warsaw #poland #securitywarsaw #securitypoland #bodyguard #bodyguardwarsaw #bodyguardpoland

PhotoPhotoPhotoPhotoPhoto
14.04.2017
8 Photos - View album

Post has attachment
#ochronawarszawa #agencjaochronywarszawa #firmaochroniarskawarszawa #firma #ochroniarska #security #warsaw #poland #guard #bodyguard #closeprotection #safety
Mamy zaszczyt poinformować o tym, ze #Agencja #Ochrony #Protego #Security #Ochrona #Warszawa została uhonorowana i wyróżniona przez Instytut Badania Marki prestiżową nagrodą: „Laurem Społecznego Zaufania”. "Laur Społecznego Zaufania" to Certyfikat który w sposób wyjątkowy wyróżnia przedsiębiorstwa i instytucje o najwyższej (wg ocen klientów i konsumentów) reputacji rynkowej. Jest on wyznacznikiem podmiotów, które dzięki swej rzetelności oraz najwyższej jakości oferowanych produktów i usług cieszą się znaczącym zaufaniu społecznym. Wyróżnienie to pozwala wskazać podmioty o stabilnej pozycji na rynku, które jednocześnie wyróżniają się rzetelnością oraz respektowaniem praw Klienta. Dziękujemy naszym Klientom za tą nagrodę– wyróżnienie to motywuje nas do dalszej pracy na rzecz naszego społeczeństwa.
Więcej: www,protegosecurity.eu
We are pleased to inform you about the fact that Protection Agency Protego Security Protection Warsaw was honored and awarded the "Laurel and Social Trust". "Laur Social Trust" is a certificate which stands in a prestigious enterprises and institutions with the highest (by customer ratings and consumer) market reputation. It is a determinant of entities which, thanks to their reliability and the highest quality products and services enjoy a significant social trust. This distinction allows entities to indicate a stable position on the market, which at the same time distinguished by reliability and the highest quality services. We thank our customers for this award nagrodę- it motivates us to continue to work for the benefit of our society.
More: www.protegosecurity.eu
Photo
Photo
30.03.2017
2 Photos - View album

Post has attachment
The beginning of the New Year 2017 is the time for reflection and making new plans... 2016 was a very busy time for us, with a lot of work and new challenges that we were proud to face while building a new brand - Protego Security.
We would like to thank all our Clients and Friends - it is thanks to you, your trust and support, that we consider the year 2016 a good time for our company. Thank you ! More: www.protegosecurity.eu
#securitypoland #securitywarsaw #security #warsaw #poland #closeprotectionwarsaw #closeprotectionpoland #guard #guardwarsaw #guardpoland #bodyguard #bodyguardwarsaw #bodyguardpoand
PhotoPhotoPhotoPhotoPhoto
14.03.2017
25 Photos - View album

Post has attachment
Początek 2017 roku... Czas refleksji, planów i podsumowań...
Rok 2016 był dla nas kolejnym rokiem pełnym pracy oraz nowych wyzwań którym z dumą stawialiśmy czoła budując markę Protego Security. Dziękujemy wszystkim naszym Kontrahentom i Przyjaciołom -to własnie dzięki Wam, Waszemu wsparciu i zaufaniu miniony rok uważamy za udany. Zapraszamy do korzystania z naszych usług: www.protegosecurity.eu
#ochronawarszawa #agencjaochronywarszawa #warszawa #ochrona #agencja #ochrony #firmaochroniarskawarszawa #firma #ochroniarska
PhotoPhotoPhotoPhotoPhoto
14.03.2017
41 Photos - View album

Post has attachment
Spokojnych I Bezpiecznych Świąt Bożego Narodzenia 2016 życzy wszystkim swoim Klientom i Przyjaciołom #Agencja   #Ochrony   #Protego   #Security   #Warszawa  
Zapraszamy: www.protegosecurity.eu
#ochrona   #firma   #ochroniarska   #ochronawarszawa   #agencjaochronywarszawa   #firmaochroniarskawarszawa  
Photo

Post has attachment

Post has attachment
All employees who did not receive Christmas gifts of urgency, please contact us. More: http://www.protegosecurity.eu #bodyguardpoland   #warsaw   #bodyguardwarsaw   #closeprotectionpoland   #closeprotectionwarsaw   #guard   #poland  
Photo
Wait while more posts are being loaded