Profile cover photo
Profile photo
IS CNFR
REPUBLICA MOLDOVA, INTREPRINDEREA DE STAT "CENTRUL NAŢIONAL PENTRU FRECVENŢIE RADIO"
REPUBLICA MOLDOVA, INTREPRINDEREA DE STAT "CENTRUL NAŢIONAL PENTRU FRECVENŢIE RADIO"
About
IS CNFR's posts

Public
AVIZ DE REORGANIZARE

În temeiul Hotărârii Guvernului RM nr. 100 din 24.02.2017 privind reorganizarea Întreprinderii de Stat „Centrul Naţional pentru Frecvenţe Radio” (publicată în Monitorul Oficial al RM nr. 67-71/158 din 01.03.2017), Î.S. „Centrul Naţional pentru Frecvenţe Radio” (nr. înregistrării de stat 1003600042163) se reorganizează prin transformare în Instituţia publică „Serviciul Naţional de Management al Frecvenţelor Radio şi Securităţii Cibernetice”. Instituţia publică „Serviciul Naţional de Management al Frecvenţelor Radio şi Securităţii Cibernetice” este succesorul de drepturi şi obligaţii al Întreprinderii de Stat „Centrul Naţional pentru Frecvenţe Radio”. Creanţele creditorilor se vor adresa în decurs de o lună pe adresa juridică str. Drumul Viilor, nr. 28/2, mun. Chişinău, MD-2021.

Vicedirector general
Alic GOBJILA


Post has attachment
Public
Echipa CNFR a participat la Spartachiada lucrătorilor din ramura comunicaţiilor

În scopul promovării unui mod sănătos de viaţă în colectivele de muncă, propagării sportului drept mijloc de fortificare a sănătăţii şi profilaxie a morbidităţii şi pentru a atrage cît mai mulţi membri ai sindicatului în activităţile cultural-sportive, Federaţia Sindicatelor din Comunicaţii în comun cu organizaţiile membre au organizat cea de - a XVI ediţie a Spartachiadei din ramura comunicaţiilor.
Sărbătoarea sportivă s-a desfăşurat în perioada 13-14 mai curent, în cadrul bazei de odihnă “Camping” din localitatea Vadul lui Vodă. La eveniment au participat peste 300 de sportivi.
Echipa CNFR a concurat la probele sportive volei, şah şi joc de dame.
În urma evaluării prestaţiei sportivilor de către un colegiu de arbitri, echipa CNFR la proba joc de dame a ocupat locul II şi a fost menţionată cu diplomă, cupă şi premiu bănesc.

Photo

Post has attachment
Public
Modificări şi completări în Tabelul Naţional de Atribuire a Benzilor de Frecvenţe

Prin Hotărârea nr. 4 din 9 martie 2017 a Comisiei de Stat pentru Frecvenţe Radio a Republicii Moldova au fost aprobate modificările şi completările Tabelului Naţional de Atribuire a Benzilor de Frecvenţe (TNABF), publicate în Monitorul Oficial al Republicii Moldova Nr. 128-132 din 21 aprilie 2017.
Modificările şi completările TNABF au ca scop armonizarea cadrului normativ naţional în domeniul gestionării spectrului de frecvenţe cu cel internaţional.
Majoritatea modificărilor şi completărilor în TNABFau fost efectuate pentru armonizarea cu modificările şi completările Regulamentului Radiocomunicaţiilor (art. 5) a Uniunii Internaţionale a Telecomunicaţiilor, aprobate prin deciziile Conferinţei Mondiale de Radiocomunicaţii 2015.
Prin modificările şi completările Reglementărilor naţionale (Anexa nr.2 a TNABF), TNABF se conformă deciziilor şi recomandărilor europene în domeniul gestionării spectrului. Anexa nr.2 conţine 65 Decizii şi Recomandări ale Conferinţei Europene a Administraţiilor de Poştă şi Telecomunicaţii (CEPT).
Totodată, în scopul realizării prevederilor pct. 235 din Planului naţional de acţiuni pentru implementarea Acordului de Asociere Republica Moldova – Uniunea Europeană în perioada 2014-2016, aprobat prin HG 808 din 07.10.2014, în TNABF a fost introdusă coloana „Aplicaţii posibile”, care conţine aplicaţii radio posibile spre utilizare în cadrul benzii de frecvenţe radio. Propunerile pentru aplicaţii posibile în cadrul benzilor de frecvenţe se conformă în întregime Tabelului european alocărilor şi aplicaţiilor în banda de frecvenţe 8,3 kHz – 3000 GHz (ERC Report 25).
Este necesar de menţionat, că modificările şi completările în TNABF din anul 2017 sunt reflectate în Sistemul de informare al ERO (Oficiul European de Radiocomunicaţii) referitor la frecvenţe (EFIS - European Spectrum Information Portal) (http://www.efis.dk/).

Photo

Post has attachment
Public
17 Mai – Ziua Mondială a Telecomunicaţiilor şi Societăţii Informaţionale

În fiecare an, pe data de 17 Mai, membrii Uniunii Internaţionale a Telecomunicaţiilor din toată comunitatea mondială celebrează Ziua Mondială a Telecomunicaţiilor şi Societăţii Informaţionale – ziua marcării a celor de peste 150 de ani de la fondarea Uniunii Internaţionale a Telecomunicaţiilor.
Cu ocazia acestei zile remarcabile, Centrul Naţional pentru Frecvenţe Radio vă aduce cele mai sincere felicitări şi vă urează numai succese şi rezultate bune în activitatea dumneavoastră, ce ţine de domeniul tehnologiei informaţiei şi comunicaţiilor.

Photo

Post has attachment
Public
Î.S. „Centrul Naţional pentru Frecvenţe Radio” vă urează un Paște fericit
Photo

Post has attachment
Public
ŞEDINŢA A 47-a A GRUPULUI DE LUCRU WG FM22/ECC/CEPT „MONITORING ŞI CONTROL”

În perioada 03 – 07 aprilie 2017 în incinta sediului Oficiului European al Comunicaţiilor (ECO) din or. Copenhaga, Danemarca a avut loc cea dea 47-a şedinţă a grupului de lucru WG FM22/ECC/CEPT „Monitoring and Enforcement” (Monitorizare şi Control) al Comitetului Comunicaţiilor Electronice CEPT (ECC/CEPT), la care au participat reprezentanţi ai administraţiilor de comunicaţii din 24 ţări ale CEPT –ului, inclusiv şi reprezentanţii Centrului Naţional pentru Frecvenţe Radio (CNFR).
Pe agenda de lucru a şedinţei au fost puse un şir de teme importante ce ţin de domeniul monitorizării spectrului de frecvenţe radio, principalele din ele fiind:
• modificarea Recomandării ITU-R SM.1268 „Method of measuring the maximum frequency deviation of FM broadcast emissions at monitoring stations” în concordanţă cu ultima versiune a Recomandării ECC 54-01 sub aceeaşi denumire. Varianta finală va fi transmisă grupului de lucru WP 1C din cadrul Uniunii Internaţionale a Telecomunicaţiilor spre aprobare;
• elaborarea a unui Raport ECC cu privire cerinţele tehnice faţă de staţiile mobile de monitoring, care va fi utilizat de administraţii ca ghid în procesul de proiectare şi construcţie a staţiilor mobile de monitoring.
• elaborarea unei noi Recomandări ECC cu privire la determinarea Puterii Aparent Radiate (PAR) a staţiilor de radiocomunicaţii prin metoda măsurării câmpului electromagnetic de lungul traseului, metodă prin care precizia determinării PAR este mai mare decât cea utilizată la moment (Recomandarea ECC 12(03) „Determination of the radiated power through field strength measurements in the frequency range from 400 MHz to 6000 MHz”);
• elaborarea unui Raport ECC cu privire la măsurarea zonelor de acoperire pentru staţiile DVB-T/T2 printr-o metodă mai simplă decât cea menţionată în Recomandarea ITU-R SM.1875 „DVB T coverage measurements and verification of planning criteria”.
În cadrul lucrărilor şedinţei a fost prezentat şi analizat chestionarul cu privire la statistica cazurilor de interferenţe pentru anul 2016. În total 36 administraţii membre CEPT au raportat 24014 cazuri de perturbaţii, ce constituie o creştere cu aproximativ 7% faţă de anul 2015.
Toate problemele discutate şi analizate în cadrul şedinţei grupului de lucru FM22/ECC/CEPT sunt actuale şi importante pentru activitatea domeniului de monitorizare a spectrului de frecvenţe radio. De asemenea ele au un impact pozitiv şi în procesul de reglementare a procedurilor de măsurare şi monitorizare a spectrului de frecvenţe radio din cadrul CNFR.

Photo

Post has attachment
Public
Centrul Național pentru Frecvenţe Radio va fi restructurat în Instituție Publică

Cabinetul de miniștri a decis în cadrul ședinței de Guvern din 8 februarie curent, reorganizarea Întreprinderii de Stat „Centrul National pentru Frecvenţe Radio” în Instituție Publică. Proiectul înaintat de Ministerul Tehnologiei Informației și Comunicațiilor a fost elaborat în scopul modernizării sistemului de prestare a serviciilor guvernamentale.
Pe lângă atribuțiile privind monitorizarea și managementul spectrului de frecvențe radio, Instituției se va adăuga misiunea de implementare a Cerințelor minime obligatorii de securitate cibernetică și Programului naţional de securitate cibernetică.
Potrivit Ministrului TIC Vasile Botnari, aprobarea proiectului va asigura cadrul de suport necesar pentru sporirea nivelului de securitate cibernetică a resurselor şi sistemelor informaţionale, precum şi a reţelelor de comunicaţii electronice. Totodată, proiectul va contribui la dezvoltarea unei economii bazate pe cunoaştere, ce va stimula creşterea gradului de competitivitate economică şi de coeziune socială.

Sursa mtic.gov.md


Post has attachment
Public
Animated Photo

Post has attachment
Public
Seminarul Mondial a Radiocomunicaţiilor 2016 al Uniunii Internaţionale a Telecomunicaţiilor

În perioada 12-16 decembrie 2016 în or. Geneva a avut loc Seminarul Mondial a Radiocomunicaţiilor 2016 al Uniunii Internaţionale a Telecomunicaţiilor (UIT) la care au participat specialiştii Î.S. „Centrul Naţional pentru Frecvenţe Radio”.
Programul evenimentului a inclus celebrarea aniversării 110 ani ale Regulamentului Radiocomunicaţiilor UIT, sesiuni plenare şi ateliere de lucru ale Seminarului Mondial a Radiocomunicaţiilor 2016.
In anul 1906 în or. Berlin a fost desfăşurată prima Conferinţa Internaţională de Radiotelegraf. Conferinţa respectivă s-a adunat 29 de state şi în cadrul căreia a fost semnată Convenţia Internaţională de Radiotelegraf, care s-a stabilit principiile de comunicaţii între navele pe mare cu pămînt.
Anexa la Convenţia respectivă conţinea primele reglementări în privinţa telegrafiei fără fir. Aceste reglementări, care s-au extins şi au fost revizuite de numeroase conferinţe, sunt acum cunoscute ca Regulamentul Radiocomunicaţiilor UIT.
În anul 2016 UIT marchează 110-a aniversare a Regulamentului Radiocomunicaţiilor UIT (RR UIT) – un instrument reuşit a cooperării internaţionale între statele-membre UIT, fiind un tratat internaţional, ce reglementează utilizarea spectrului de frecvenţe radio, şi, inclusiv, orbitelor de satelit geostaţionare şi negeostaţionare.
Seminarul Mondial a Radiocomunicaţiilor 2016 a fost dedicat utilizării spectrului de frecvenţe radio şi orbitelor de satelit prin aplicarea prevederilor Regulamentului Radiocomunicaţiilor UIT.
În cadrul seminarului participanţilor au fost oferite posibilităţi de a obţine experienţa practică în realizarea procedurilor de notificare la Biroul Radiocomunicaţiilor UIT (BR UIT), precum şi utilizării programului aplicativ şi a publicaţiilor electronice furnizate statelor-membre UIT de către BR UIT.
Pe parcursul sesiunilor seminarului, personalul BR UIT a prezentat materiale, ce ţin de aplicarea prevederilor RR UIT pentru serviciile de radiocomunicaţii terestre, spaţiale şi maritime.
Totodată, în cadrul Seminarului, participanţii au avut posibilitatea de a îmbunătăţi cunoştinţele teoretice şi practice în prisma dezvoltării tehnologiilor avansate în telecomunicaţii şi activităţilor relevante ale UIT, ce ţin de introducerea noilor soluţii software realizate pe platforma tehnologiilor WEB.

Photo
Photo
22.12.2016
2 Photos - View album

Post has attachment
Public
Întâlnirea multilaterală a experţilor tehnici pentru replanificarea Planului de frecvenţe GE06D în banda 470-694 MHz pentru regiunea Mării Negre
 
În perioada 27-29 iulie 2016 în or. Kiev, Ucraina a avut loc întâlnirea multilaterală a experţilor tehnici pentru replanificarea Planului de frecvenţe GE06D (planul de frecvenţe pentru televiziunea digitală terestră) în banda 470-694 MHz pentru regiunea Mării Negre. La întâlnirea multilaterală au participat experţi tehnici din Bulgaria, România, Georgia, Ucraina şi Republica Moldova.
    Obiectivul major al şedinţei date a fost examinarea posibilităţii de replanificare a asignărilor de frecvenţe pentru televiziunea digitală terestră din banda 694-862 MHz în banda 470-694 MHz pentru a permite implementarea în ţările bazinului Mării Negre a sistemelor LTE în benzile 790-862 MHz (aşa numitul Dividend Digital 1) şi 694-790 MHz (aşa numitul Dividend Digital 2).
 
    În rezultatul discuţiilor, experţii au pregătit matricele de compatibilitate preliminare ale propunerilor de modificare al Planului de frecvenţe GE06D şi au convenit, că activităţile respective vor fi continuate în viitor.
Photo
Wait while more posts are being loaded