Profile cover photo
Profile photo
ประชิด ทิณบุตร
53 followers
53 followers
About
Posts

Post has attachment

Post has attachment
ต่อยอดความคิด เสนอแนะ ให้แนวทางการออกแบบพัฒนาผลิตภัณฑ์โอทอปนวัตวิถี ในฐานะและความรับผิดชอบของที่ ปรึกษาโครงการพัฒนาสินค้าโอทอปนวัตวิถี อำเภอองครักษ์ จ.นครนายก
Add a comment...

Post has attachment

Post has attachment
ผศ.ประชิด ทิณบุตร ที่ปรึกษาโครงการพัฒนาสินค้า OTOP นวัตวิถี ให้ได้มาตรฐานรองรับการท่องเที่ยว ของอำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก
Add a comment...

Post has attachment
สำนักงานพัฒนาชุมชมอำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก จัดกิจกรรมโครงการยกระดับผลิตภัณฑ์ OTOP กลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา (กลุ่ม D) และของฝากของที่ระลึกเพื่อการท่องเที่ยวภายใต้โครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี
Add a comment...

Post has attachment
ติดตามผลการนำผลงานการวิจัย-สร้างสรรค์ไปใช้ประโยชน์จริง : https://thai-cultural-capital.blogspot.com
Add a comment...

Post has attachment
สรุปผลการวิจัย การใช้ทุนทางวัฒนธรรมเพื่อการออกแบบพัฒนาตราสัญลักษณ์และรูปลักษณ์บรรจุภัณฑ์สินค้าประเภทสมุนไพร สำหรับกลุ่มวิสาหกิจชุมชนในเขตพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน 2
(จังหวัดชัยนาท จังหวัดลพบุรี จังหวัดสิงห์บุรีและจังหวัดอ่างทอง )
สรุปผลการวิจัย
สรุปผลการวิจัย
thai-cultural-capital.blogspot.com
Add a comment...

Post has attachment

Post has attachment

Post has attachment
Wait while more posts are being loaded