Profile

Cover photo
Emrah Hatipoglu
23,064 views
AboutPostsCollectionsPhotosYouTube
Emrah Hatipoglu's Collections
People
In their circles
3 people
Contact Information
Contact info
Phone
+903122022672
Story
Tagline
İcra ve İlim
Introduction

Kitaplar

Mevlevî Âyînleri - Makâmlar ve Geçkiler, Konya İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü Yayınları, Konya 2011

Tezler

Doktora tezi: MEVLEVÎHÂNELER DÖNEMİNDE BESTELENDİĞİ TESPİT EDİLMİŞ 46 ÂYÎNİN MAKÂM VE GEÇKİ AÇISINDAN TAHLÎLİ, Ankara Üniversitesi, 2010

Yüksek Lisans Tezi: TÜRK MUSİKİSİNDE SİSTEM VE SİSTEME UYAN-UYMAYAN ARALIKLARIN (SESLERİN) KULLANIMINDA ORTAYA ÇIKAN SORUNLAR VE BUNLARIN ÇÖZÜMÜYLE İLGİLİ BAZI DÜŞÜNCELER, Selçuk Üniversitesi, 2005

Seminerler

“Ahmet Hatipoğlu'nun Türk Din Mûsıkîsi Eserleri Üzerinde Yaptığı İnceleme, Tashih, Düzenleme ve Yeniden Notaya Tespit Çalışmaları" (Hatibzâkirî Hasan Efendi)”, Doktora Semineri, 2008, Ankara

“Türk Musikisinde Sistemin Gerektirdikleri ve İcralarda Görülen Farklılıklar, İstisnai Uygulamalar", Yüksek Lisans Semineri, 2004, Konya

Makâleler

“XIII. Asırda Bestelenmiş Üç Hicâz Mevlevî Âyîninde Hicâz Makâmı Anlayışı”, Selçuk Üniversitesi İlahiyat Fakültesi İslâm Tarihi ve San'atları Bölümü İslâm Tarihi, Türk İslâm San'atları Tarihi, Türk İslâm Edebiyatı ve Türk Din Musikisi Dergisi (İSTEM), Sayı: 15 , Konya, Haziran 2010

KAZANDIĞI ÖDÜLLER

Kültür ve Turizm Bakanlığı Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü'nün düzenlediği "Az Kullanılan Makam ve Usullerde Beste Yarışması" nda "Acem-Buselik Nakış Beste" ile birinci gurup ödülü, 2005

"Türk Müziği Formları Beste Yarışmasında", " Sazkâr Muhammes Kâr" ile üçüncü grupta ödülü, 2007

SANAT FAALİYETLERİ

YURT DIŞI

-Balkan Türküleri Konseri, Atatürk Kongresi, G.Ü. Türk Müziği Devlet Konservatuvarı İcra Heyeti, Makedonya, 21 Ekim 2011

-Türk Müziği Konseri, Uluslar arası Karadeniz Ülkeri Kültür festivali ( Black Sea Cultural Festival) , Gülçin Yahya Kaçar ve Topluluğu , (Neyzen olarak) Seul- G. Kore, 5-8 Ağustos 2010

-Türk Tasavvuf Mûsıkîsi ve Semâ Gösterisi, Özel Topluluk (Neyzen olarak) Hagen, 15 Nisan 2005, Greven, 17 Nisan 2005

-Tasavvuf Musikisi ve Sema, (Neyzen olarak), , Whirling World, Herbst Theatre, San Francisco-USA, April 9, 2005

-Tasavvuf Musikisi ve Sema, (Neyzen olarak), , Whirling Dervishes of Rumi, Royce Hall, University of California, Los Angeles-USA, April 4, 2005

-Tasavvuf Musikisi ve Sema, (Neyzen olarak), Friede Institut für Dialog, Tanz der Liebe, Wien, Austria, 26 Şubat 2005

-Tasavvuf Musikisi ve Sema, (Neyzen olarak), Akademie für Dialog Zwischen Kulturen und Religionen, Tanzende Derwische aus Konya in Stuttgart, Uhr im Hegel-Saal Kultur und Kongrezentrum Liederhalle, 20 Nov 2004

-Tasavvuf Musikisi ve Sema, (Neyzen olarak), Whisper of Love Whirling Devishes Turkish Sufi Music, Sir Jack Lyons Concert Hall, University of York, British, 8 October 2004

-Tasavvuf Musikisi ve Sema, (Neyzen olarak), Whisper of Love Whirling Devishes & Turkish Sufi Music, Wembley Grand Hall, London, British, 2 October 2004

-Tasavvuf Musikisi ve Sema, (Neyzen olarak), University of Illinois at Urbana-Champaign, USA, September 27, 2004

-Tasavvuf Musikisi ve Sema, (Neyzen olarak) Whirling Dervishes of Rumi, Niagara Foundation, The Legendary Chicago Theatre, The Lutheran School of Theology at Chicago, USA, September 15-26, 2004

-Tasavvuf Musikisi ve Sema, (Neyzen olarak), Whirling Dervishes, Rumi Foundation, Severance Hall, Home of the Cleveland Orchestra, Cleveland, OH, USA, September 24, 2004

-Tasavvuf Musikisi ve Sema, (Neyzen olarak), St. Lois Community Collage, USA, September 22, 2004

-Tasavvuf Musikisi ve Sema, (Neyzen olarak), The Lotus World Music and Arts Festival, USA, 21 September 2004

-Tasavvuf Musikisi ve Sema, (Neyzen olarak), Whirling Dervishes of Konya, Clowes Hall at Butler University, Indianapolis, USA, September 20, 2004

-Tasavvuf Musikisi ve Sema, (Neyzen olarak), The Whirling Dervishes of Rumi, Madison World Music Festival, Mills Hall, Union Terrace, USA, September 16-18, 2004

-Tasavvuf Musikisi ve Sema, (Neyzen olarak), Whirling Dervishes, Dialogue International, Milwaukee, Wisconsin, Alverno Collage, USA, September 14-17, 2004

-Tasavvuf Musikisi ve Sema, (Neyzen olarak), Whirling Dervishes of Rumi, Chicago Turkish Festival, USA, September 15-17, 2003

-TRT Ankara Radyosu Türk Tasavvuf Musikisi Korosu, Tasavvuf, Türk Sanat ve Türk Halk Müziği Konseri, Doğumunun 112. Yılında Bir Kültür Klasiğimiz Yahya Kemâl Anma Programı, (Bendir icracısı olarak), Üsküp ve Muhtelif şehirler, Makedonya, 26 Eylül-5 Ekim 1997

YURT İÇİ

- Kuruluş ve Açılış San’at Gecesi, Gazi Üniversitesi Türk Müziği Devlet Konservatuvarı (Neyzen olarak), Ankara, 2 Kasım 2011

-TRT Ankara Radyosu Tasavvuf Müziği Konseri, Şef: Ahmet Hatipoğlu (Neyzen olarak), TRT Ankara Radyosu, Ankara, 13 Mayıs 2011

-TRT Ankara Radyosu Tasavvuf Müziği Konseri, Şef: Ahmet Hatipoğlu (Neyzen olarak), TRT Ankara Radyosu, Ankara, 01 Nisan 2011

-TRT Ankara Radyosu Tasavvuf Müziği Konseri, Şef: Ahmet Hatipoğlu (Neyzen olarak), TRT Ankara Radyosu, Ankara, 21 Şubat 2011

-TRT Ankara Radyosu Klasik Türk Müziği ve Tasavvuf Müziği Konseri, Şef: Ahmet Hatipoğlu (Neyzen olarak), TRT Ankara Radyosu, Ankara, 24 Aralık 2010

-Gülçin Yahya Kaçar Ud Resitali ve Türk Mûsıkîsi Konseri (Neyzen olarak), Fatih Üniversitesi, D Blok Konferans Salonu, İstanbul, 01 Aralık 2010

-Üniversitelerarası Kurul Sanat Dalları Eğitim Konseyi Toplantısı kapsamında “İlk Buluşma Gazi’de” isimli konser (Neyzen olarak), Gazi Konser Salonu, Ankara, 05 Kasım 2010

-TRT Ankara Radyosu Klasik Türk Müziği ve Tasavvuf Müziği Özel Konseri, Şef: Ahmet Hatipoğlu (Neyzen olarak), Ankara, 15 Ekim 2010

-"Türkler ve Bilim: Dünden Yarına" Sempozyumu, Ud Resitali ve Klasik Türk Müziği Konseri, Gülçin Yahya Kaçar ve Topluluğu (Neyzen olarak), TOBB Üniversitesi, Ankara, 6 Ekim 2010

-3.Uluslararası Bir Bilim Kategorisi Olarak Kadın: Edebiyat, Dil, Kültür ve Sanat Çalışmalarında Kadın Sempozyumu, Açılış Programındaki Dans Müziği, (Besteci ve neyzen olarak), Konya, 28 Nisan 2010

-"Semada Raks Topluluğu" Saz Müziği Konseri (Neyzen ve Besteci olarak), Bozcaada Kültür Sanat ve Bağbozumu Festivali, Bozcaada, 5 Eylül 2009

-"Semada Raks Topluluğu" Saz Müziği Konseri (Neyzen ve Besteci olarak), 4. Uluslar arası Trabzon Kültür ve Sanat Festivali, Trabzon, 22 Ağustos 2009

-"Semada Raks Topluluğu" Saz Müziği Konseri (Neyzen ve Besteci olarak), Oyun Atölyesi, İstanbul, 5 Mayıs 2009

-"Semada Raks Topluluğu" Saz Müziği Konseri (Neyzen ve Besteci olarak), Konya Devlet Tiyatrosu, Konya, 16 Mart 2009

-"Kainatın Sesi", Saz Müziği Konseri, (Neyzen olarak), Dilek Sabancı Devlet Konservatuarı Salonu, Konya, 05 Mart 2009

-Semada Raks Topluluğu" Dans Eşliğinde Saz Müziği Konseri (Neyzen ve besteci olarak), Dilek Sabancı Devlet Konservatuarı Salonu, Konya, 30 Nisan 2008

-"Semada Raks Topluluğu" Saz Müziği Konseri (Neyzen ve Besteci olarak), Süleyman Demirel Kültür Merkezi, Konya, Mayıs 2006

-"Selçuk Üniversitesi 2. Türk Müziği Etkinlikleri", Türk Klâsik Müziği Konseri, (Sanat Yönetmeni ve Şef olarak), Dilek Sabancı Devlet Konservatuarı Salonu, Konya, 19-21 Nisan 2006

-Selçuk Üniversitesi Devlet Konservatuarı Klasik Türk Musıkisi Korosu Konseri, Şef: Ahmet Hatipoğlu, Cemal Reşit Rey Konser Salonu, İstanbul, 27 Şubat 2005

-Selçuk Üniversitesi Devlet Konservatuarı Klasik Türk Musıkisi Korosu Konseri, Şef: Ahmet Hatipoğlu, Süleyman Demirel Kültür Merkezi, Konya, 5 Kasım 2004

-Mevlânâ ve Müzik, Sultan 3.Selim'in Sûzidilârâ Âyin-i Şerîfi ve Semâ Gösterisi, (Neyzen olarak), Hacettepe Üniversitesi Kültür Merkezi, M Salonu, Ankara, 2 Nisan 2004

-"Semada Raks Topluluğu" Saz ve Söz Müziği Konseri (Neyzen ve Besteci olarak), Konevi Kültür Merkezi, Konya, 12 Mart 2004

-"Semada Raks Topluluğu" Saz Müziği Konseri (Neyzen ve Besteci olarak), Konya Devlet Tiyatrosu, Konya, 31 Mayıs 2003

-"Ahmet Hatipoğlu Türk Müziği Topluluğu", Türk Tasavvuf Musikisi Özel Konseri, (Neyzen olarak), Lütfi Kırdar Kongre Salonu, İstanbul, 25 Mayıs 2003

-"Ahmet Hatipoğlu Türk Müziği Topluluğu", Türk Tasavvuf Musikisi Özel Konseri, (Neyzen olarak), Ankara, 10 Mayıs 2003

-1. Uluslar Arası Selçuklu Kültür ve Medeniyetleri Kongresi, Türk Sanat Müziği Konseri, (Neyzen olarak), Konya, 11-13 Ekim 2000

-TRT Ankara Radyosu Tasavvuf Musikisi Konseri (Bendir icracısı olarak), Şef: Ahmet Hatipoğlu, Kocatepe Konferans Salonu, Ankara, 20 Nisan 1999

KONSERVATUVARDA BUGÜNE KADAR VERDİĞİ DERSLER

Ney 

Türk Müziği Solfej ve Teorisi

Prozodi ve Besteleme Teknikleri

Türk Müziği Toplu İcrası

Türk Müziği Formları

Türk Müziğinde Göçürme (Transpoze) ve Geçki Teknikleri

Türk Müziği Ses Sistemleri

Klasik Türk Müziği Eser Analizi

Müzik Kültürüne Giriş

Sanat Felsefesi