Vòng sơ khảo Miss Plus 2012

Thí sinh: Nguyễn Thị Khánh Quỳnh
Ngày sinh : 23/04/1989
Đến từ: Khánh Hòa
G+: +Quỳnh Nguyễn

+1 để bình chọn cho thí sinh
Đường dẫn bình chọn: 
https://plus.google.com/112085301969846866437/posts/5gnXGwvyMyu
Photo
Photo
2 Photos - View album
Shared publiclyView activity