Profile

Cover photo
Mouhammad Aboutaleby
Works at zamzam sdnbhd
Attended pazand commercial high school
23 followers|3,304 views
AboutPostsPhotosYouTube

Stream

Mouhammad Aboutaleby

commented on a post on Blogger.
Shared publicly  - 
 
متاسفانه نشانه ای جدید از حکومت تهران است
 ·  Translate
هشــــــدار مــــهم به ســــیاسیونی کـه چـه خــواســته و چـه بـه اجــبارِ مراکزِ  آزمونِ سیاسیِ سازمانِ  یو - ان ، قصـد بازگشــت بـه ایــران را دارند !!   در فرودگاه تهران اتفاق افتاد : « بازداشت اسماعیل گرامی‌مقدم ، ...
1
Add a comment...

Mouhammad Aboutaleby

commented on a post on Blogger.
Shared publicly  - 
 
نتیجه کدام گناه کبیره را می دهیم ؟، این عقوبت کی به اتمام می رسد ؟ تا چه زمانی عزت نفس را هر روز به مانند آب دهان یخ زده و تلخ گلوی خشک شده مان قورت دهیم ؟ تا کی هر زبونی به ما می رسد حس برتری طلبی خود را به رخ ما بکشد؟ تا کدامین روز از این روزهای برزخی خدا ، ما بدون شادکامی و امید از خواب بیدار خواهیم شد؟
 ·  Translate
1
Add a comment...

Mouhammad Aboutaleby

commented on a post on Blogger.
Shared publicly  - 
 
درود بر شما و قلم شما 
 ·  Translate
1
Add a comment...

Mouhammad Aboutaleby

Shared publicly  - 
 
یاد آوری رزم آوران ایران زمین
 ·  Translate
 
سورنا ; سردار ایرانی که کراسوس را به زانو در آورد

بر پایه گفتهٔ پلوتارک «سورنا در دلیری و توانایی پیشروترین پارتی/ایرانی دوران خود بود.»سورنا سردار دلیر پارتی معاصر اشک سیزدهم، ارد اول (قرن اول ق م.) وی از نظر نژاد و ثروت و شهرت پس از شاه رتبهٔ اول را داشت و بسبب نجابت خانوادگی در روز تاجگذاری پادشاه حق داشت که کمربند شاهی را بکمر بندد. سورنا ارد را به تخت نشانید و شهر سلوکیه را متصرف شد و اول کسی بود که بر دیوار شهر مذکور بر آمد و با دست خود اشخاصی را که مقاومت می‌کردند بزیر افکند. وی در این هنگام بیش از ۳۰ سال نداشت، بااین وجود به احتیاط و خردمندی شهره بود و بر اثر این صفات کراسوس سردار رومی را مغلوب کرد، چه نخست جسارت و تکبر کراسوس و یأسی که بر اثر بدبختیها سورنا را دست داده بود، به آسانی وی را در دامهایی افکند که سورنا برایش گسترده بود. با وجود این ارد بجای اینکه سورنا را پاداش نیک دهد، بر او رشک برد و نابودش کرد.
سورنا (سورن پهلو) یکی از سرداران بزرگ و نامدار تاریخ در زمان اشکانیان است که سپاه ایران را در نخستین جنگ با رومیان فرماندهی کرد و رومیها را که تا آن زمان در همه جا پیروز بودند، با شکستی سخت و تاریخی روبرو ساخت. او جوانی بود آریایی، خردمند، نیکوچهره، تنومند، دلیر، بلندبالا، با موی بلند و ظریف که پیشانیبندی به سبک ایرانیان باستان بر سر می‌بست.
وی از خاندان سورن یکی از هفت خاندان معروف ایرانی (در زمان اشکانیان و ساسانیان) بود. سورن در زبان فارسی پهلوی به معنی نیرومند می‌باشد. (نمونه دیگر این واژه در کلمه اردیسور آناهیتا یعنی ناهید بالنده و نیرومند بکار رفته‌است).
ژول سزار (Julius)، پومیه (Pompee) و کراسوس (crassus) سه تن از سرداران و فرمانروایان بزرگ روم بودند که سرزمینهای پهناوری را که به تصرف دولت روم در آمده بود، بهطور مشترک اداره می‌کردند. آنها در سوم اکتبر سال ۵۶ پیش از میلاد در نشست لوکا (Luca) تصمیم حمله به ایران را گرفتند.
کراسوس فرمانروای بخش شرقی کشور روم آن زمان یعنی شام(سوریه) بود و برای گسترش دولت روم در آسیا، سودای چیرگی برایران، دستیابی به گنجینه‌های ارزشمند ایران و سپس گرفتن هند را در سر میپروراند و سرانجام با حمله به ایران این نقشه خویش را عملی ساخت. وی فاتح جنگ بردگان و درهمکوبنده اسپارتاکوس سردار قدرتمند انقلاب بردگان بود.

کراسوس (رییس دوره‌ای شورا) با سپاهی مرکب از ۴۲ هزار نفر از لژیون‌های ورزیده روم که خود فرماندهی آنان رابرعهده داشت به سوی ایران روانه شد و ارد (اشک۱۳) پادشاه اشکانی، سورنا سردار نامی ایران را مامور جنگ با کراسوس و دفع یورش رومی‌ها کرد. نبرد میان دو کشور در سال ۵۳ پیش از میلاد در جلگه‌های میانرودان و در نزدیکی شهر حران یا کاره (carrhae) روی داد. در جنگ حران، سورنا با یک نقشه نظامی ماهرانه و به یاری سواران پارتی که تیراندازان چیره دستی بودند، توانست یک سوم سپاه روم را نابود و اسیر کند. کراسوس و پسرش فابیوس Fabius (پوبلیوس) دراین جنگ کشته شدند و تنها شمار اندکی از رومی‌ها موفق به فرار گردیدند.

روش نوین جنگی سورنا، شیوه جنگوگریز بود. این سردار ایرانی را پدیدآورنده جنگ پارتیزانی (جنگ به روش پارتیان) در جهان می‌دانند. ارتش او دربرگیرنده زرهپوشان اسبسوار، تیراندازان ورزیده، نیزه داران ماهر، شمشیرزنان تکاور و پیاده نظام همراه با شترهایی با بار مهمات بود.

افسران رومی درباره شکستشان از ایران به سنای روم چنین گزارش دادند: سورنا فرمانده ارتش ایران در این جنگ از تاکتیک و سلاحهای تازه بهره گرفت. هر سرباز سوار ایرانی با خود مشک کوچکی از آب حمل می‌کرد و مانند ما دچار تشنگی نمی‌شد. به پیادگان با مشکهایی که بر شترها بار بود آب و مهمات می‌رساندند. سربازان ایرانی به نوبت با روش ویِِژهای از میدان بیرون رفته وبه استراحت می‌پرداختند. سواران ایران توانایی تیر اندازی از پشت سر را دارند. ایرانیان کمانهایی تازه اختراع کردهاند که با آنها توانستند پای پیادگان ما را که با سپرهای بزرگ در برابر انها و برای محافظت از سوارانمان دیوار دفاعی درست کرده بودیم به زمین بدوزند. ایرانیان دارای زوبینهای دوکی شکل بودند که با دستگاه نوینی تا فاصله دور و به صورت پیدرپی پرتاب می‌شد. شمشیرهای آنان شکننده نبود. هر واحد تنها از یک نوع سلاح استفاده می‌کرد و مانند ما خود را سنگین نمی‌کرد. سربازان ایرانی تسلیم نمی‌شدند و تا آخرین نفس باید می‌جنگیدند. این بود که ما شکست خورده، هفت لژیون را به طور کامل از دست داده و به چهار لژیون دیگر تلفات سنگین وارد آمد.

جنگ حران که نخستین جنگ بین ایران و روم به شمار می‌رود، دارای اهمیت بسیار در تاریخ است زیرا رومیها پس از پیروزیهای پیدرپی برای اولین بار در جنگ شکست بزرگی خوردند و این شکست به قدرت آنان در دنیای آنروز سایه افکند و نام ایران را بار دیگر در جهان پرآوازه کرد و نام دولت پارت و شاهنشاهی اشکانی را جاودانه ساخت.

همانگونه که دولت بزرگ هخامنشی در مرزهای خود در باختر برای نخستین بار با گسترش و کشورگشایی یونان برخورد کرد و پیشرفت یونان را درشرق و آسیا متوقف گردانید، دولت جهانگیر روم نیز در پیشرفت مرزهای خود درخاور، با سد قدرتمند ایرانی روبرو شد و از آن زمان به بعد گسترش و توسعه آن دولت در آسیا، پایان پذیرفت. پس از پیروزی سورنا بر کراسوس و شکست روم از ایران، دولت مرکزی روم دچار اختلاف شدید شد. پس از این جنگ نزدیک به یک قرن، رود فرات مرز شناخته شده بین دو کشور گردید و مناطق ارمنستان، ترکیه، سوریه، عراق تبدیل به استانهایی از ایران گردیدند. رومیها برای جلوگیری از شکستهای آینده و به پیروی از ایرانیان ناچار شدند به وجود سواره نظام درسپاه خود توجه بیشتری بنمایند.
اما شوربختانه سورنا هیچ بهره‌ای از پیروزی بزرگ خود نبرد. ارد شاهنشاه اشکانی ناجوانمردانه بجای قدردانی، سپهسالار دلاور ایرانی را به شهادت رساند؛ پس از این رویداد ناگوار ارتش ایران دچار ضعف گردید و دیگر نتوانست در خاورمیانه و شام پیشروی نماید و در برابر روم تنها به مقاومت و دفاع پرداخت.
سورنا در زمان پادشاهی اشک سیزدهم اُرد اول اشکانی، سپاه ایران را در نخستین جنگ با رومیان(نبرد حران) فرماندهی کرد و رومیان را که تا آن زمان در همه جا پیروز بودند، برای اولین بار به سختی شکست داد. در این جنگ کراسوس، پسرش و بیشتر سربازانش نابود شدند که این، بزرگ‌ترین شکست رومی‌ها از ایرانیان در طول تاریخ بوده‌است.

کراسوس که قصد داشت به تقلیداز اسکندر، ایران و هند را فتح کند، از سورنا، سردار ایرانی، شکست خورد و خود و اغلب سربازانش کشته شدند
 ·  Translate
1
Add a comment...

Mouhammad Aboutaleby

commented on a post on Blogger.
Shared publicly  - 
 
مستی ما ایرانیان یا بهتر بگویم خماری ما ایرانیان فقط با ضربه ای شدید می پرد و من منتظر زننده این ضربه هستم ، نمی دانم کاوه آهنگری دیگر .........
 ·  Translate
تبدیل یک لیتر بنزین ٤٠٠ تومانی به دو لیتر بنزین ٧٠٠ تومانی در کارتهای سوخت از اول بهمن یکی میپرسید : چرا همیشه ماجرای تک نرخی شدنها در پله بالائی جا خوش میکند ؟ حالا باز هم بگوئید با بنزین 50 دلاری هم مملکت را اداره ...
1
Add a comment...

Mouhammad Aboutaleby

commented on a video on YouTube.
Shared publicly  - 
 
اساس و دین و حتی مذهب هم ولایت فقیه نیست ، کاش شما مشکلات گروهی مدعی دین را به پای دین نمی گذاشتید اینها نه ایرانی هستند و نه مسلمان ، اما با لباس دین تیشه به ریشه این کشور زده اند .شعار شما بسیار شجاعانه بود اما موضوع ولایت به دین ندارد
 ·  Translate
1
Add a comment...

Mouhammad Aboutaleby

Shared publicly  - 
 
صدایی هم چو چهره اش زیبا دارد 
 ·  Translate
 
صدای شیشه ای دریا دادور، و سرخوشی کوچک او. 
می خواند «هرچه بادا، باد.» 

دیر نیست زمانی که این صدا را در ایران خواهد خواند. 
+کارگاه آموزشی شهروندیار 
 ·  Translate
1
Add a comment...
Have him in circles
23 people
YASMIN hellan's profile photo
Sajjad Alavi's profile photo
Peter Oberhauser's profile photo
noorzad alimoradi's profile photo
Leatrice Boylan's profile photo
Faezeh Rezaei's profile photo
Rojin Maljaie's profile photo
Javad Dordkeshan's profile photo
Mohamad Barati's profile photo

Mouhammad Aboutaleby

Shared publicly  - 
 
 
سلامتی تویی که نه میشناسمت نه دیدمت دیگه نمیدونم سلامتی چی بگم فقط آخریشو دوست دارم بگم
سلامتی تو که همیشه خوش باشی و سر زنده
سلامتی اونایی که منو تو شرایط های بد ول کردن
سلامتی تو که وقتو برا جمله من گذاشتی و یه دقیقه همدم شدی
 ·  Translate
1
Add a comment...

Mouhammad Aboutaleby

Shared publicly  - 
 
great
 
The flying 3D printer designed to build shelters in disaster zones
6 comments on original post
1
Add a comment...

Mouhammad Aboutaleby

Shared publicly  - 
Fighting the bad guys since 1961.
1
Add a comment...

Mouhammad Aboutaleby

Shared publicly  - 
 
فعالان در تبعید: آتنا فرقدانی، نقاش و فعال حقوق کودک، که چندی پیش از مراجعه به دادگاه به دلیل احضار شفاهی و غیرقانونی سرباز زده بود، مجددا و اینبار به صورت کتبی به دادگاه انقلاب تهران احضار شد. بنا...
1
Add a comment...

Mouhammad Aboutaleby

Shared publicly  - 
 
ژنرال باجوا با اعلام اینکه در مجموع ۱۴۱ نفر در پی حمله به مدرسه در پیشاور کشته شدند، به خبرنگاران گفته است مهاجمان قصد گروگانگیری نداشته‌اند «بلکه در نظر داشتند تا آنجایی که می‌شود آدم کشت».
1
Add a comment...
People
Have him in circles
23 people
YASMIN hellan's profile photo
Sajjad Alavi's profile photo
Peter Oberhauser's profile photo
noorzad alimoradi's profile photo
Leatrice Boylan's profile photo
Faezeh Rezaei's profile photo
Rojin Maljaie's profile photo
Javad Dordkeshan's profile photo
Mohamad Barati's profile photo
Basic Information
Gender
Male
Work
Employment
  • zamzam sdnbhd
    dirctor, 2011 - present
Education
  • pazand commercial high school
    1979