Mức phạt nộp chậm báo cáo tài chính đang áp dụng hiện hành.
Đến mùa BCTC rồi - cả nhà nhớ chú ý nộp đúng hạn nhé
Shared publiclyView activity