Profile cover photo
Profile photo
فروشگاه معماری دیسامگ
3 followers
3 followers
About
Posts

Post has attachment
رساله ارشد تالار شهر با رویکرد معماری پایدار (۱۲۰ صفحه ورد): فروشگاه معماری دیسامگ فروشگاه معماری دیسامگ - پروژه معماری | رساله معماری | پروژه مرمت | آموزش معماری رساله تالار شهر با رویکرد معماری پایدار یکی دیگر از موضوعاتی است دانشجویان معماری آن را به عنوان موضوع رساله کارشناسی ارشد معماری انتخاب می‌کنند. بنابرین در این مطلب از فروشگاه معماری دیسامگ، به ارائه رساله ارشد تالار شهر با رویکرد معماری پایدار در قالب ۱۲۰ صفحه ورد می‌پردازیم. تالار شهر: شکل‌گیری شهرهای مدرن امروزی رساله ارشد تالار شهر با رویکرد معماری پایدار (۱۲۰ صفحه ورد) سام کیان
Add a comment...

Post has attachment
رساله ارشد دهکده گردشگری با رویکرد معماری اکولوژیک (۱۴۱ صفحه ورد): فروشگاه معماری دیسامگ فروشگاه معماری دیسامگ - پروژه معماری | رساله معماری | پروژه مرمت | آموزش معماری رساله ارشد دهکده گردشگری با رویکرد معماری اکولوژیک یکی از نادرترین موضوعاتی است در بحث اماکن توریستی، توسط دانشجویان معماری به عنوان موضوع رساله کارشناسی ارشد معماری انتخاب می‌شود. بنابرین در این مطلب از فروشگاه معماری دیسامگ، به ارائه رساله ارشد دهکده گردشگری با رویکرد معماری اکولوژیک در قالب ۱۴۱ صفحه ورد می‌پردازیم. دهکده گردشگری: رساله ارشد دهکده گردشگری با رویکرد معماری اکولوژیک (۱۴۱ صفحه ورد) سام کیان
Add a comment...

Post has attachment
رساله بیمارستان قلب و عروق (۲۳۹ صفحه ورد): فروشگاه معماری دیسامگ فروشگاه معماری دیسامگ - پروژه معماری | رساله معماری | پروژه مرمت | آموزش معماری رساله بیمارستان قلب و عروق یکی از معدود مواردی است که در بحث مراکز درمانی توسط دانشجویان معماری به عنوان رساله کارشناسی معماری انتخاب می‌شود. بنابرین در این مطلب از فروشگاه معماری دیسامگ، به ارائه رساله بیمارستان قلب و عروق در قالب ۲۳۹ صفحه ورد می‌پردازیم. بیمارستان قلب و عروق: پیدایش مراکز درمانی نوین در رساله بیمارستان قلب و عروق (۲۳۹ صفحه ورد) سام کیان
Add a comment...

Post has attachment
رساله طراحی دانشکده پزشکی (۲۳۴ صفحه ورد): فروشگاه معماری دیسامگ فروشگاه معماری دیسامگ - پروژه معماری | رساله معماری | پروژه مرمت | آموزش معماری رساله دانشکده پزشکی نیز همانند رساله دانشکده معماری یکی از موضوعاتی است که دانشجویان معماری به عنوان موضوع رساله کارشناسی معماری انتخاب می‌کنند. بنابرین در این مطلب از فروشگاه معماری دیسامگ، به ارائه رساله طراحی دانشکده پزشکی در قالب ۲۳۴ صفحه ورد می‌پردازیم. دانشکده پزشکی: درمان بیماران که در گذشته‌های دیر غالبا توسط ساحران و رساله طراحی دانشکده پزشکی (۲۳۴ صفحه ورد) سام کیان
Add a comment...

Post has attachment
پاورپوینت عرفان در معماری: فروشگاه معماری دیسامگ فروشگاه معماری دیسامگ - پروژه معماری | رساله معماری | پروژه مرمت | آموزش معماری عرفان یکی از مباحثی است که برخلاف زادگاه شرقی خود، توانست ظرف مدت کوتاهی جهان را درنوردد و تاثیر خود را بر بسیاری از حوزه‌ها، به ویژه معماری، بگذارد. بنابرین در این مطلب از فروشگاه معماری دیسامگ، به ارائه پاورپوینت عرفان در معماری در قالب ۱۱۱ اسلاید می‌پردازیم. عرفان: واژۀ «عرفان» در لغت نامه دهخدا پاورپوینت عرفان در معماری فاطمه عباس زاده
Add a comment...

Post has attachment
رساله طراحی رصدخانه (۱۵۲ صفحه ورد): فروشگاه معماری دیسامگ فروشگاه معماری دیسامگ - پروژه معماری | رساله معماری | پروژه مرمت | آموزش معماری رساله رصدخانه را می‌توان یکی از موضوعاتی نادری به حساب آورد که از سوی دانشجویان معماری به عنوان رساله کارشناسی معماری انتخاب می‌شود. بنابرین در این مطلب از فروشگاه معماری دیسامگ، به ارائه رساله طراحی رصدخانه در قالب ۱۵۲ صفحه ورد می‌پردازیم. رصدخانه: ستارگان و اجرام فضایی، من جمله مواردی هستند که از دیرباز بشر رساله طراحی رصدخانه (۱۵۲ صفحه ورد) سام کیان
Add a comment...

Post has attachment
رساله طراحی بانک (۱۲۸ صفحه ورد): فروشگاه معماری دیسامگ فروشگاه معماری دیسامگ - پروژه معماری | رساله معماری | پروژه مرمت | آموزش معماری تدوین رساله طراحی بانک توسط دانشجویان کارشناسی معماری به عنوان یکی از اجزای اصلی پروژه کامل بانک به سبب برخی پیچیدگی‌ها، با دشواری‌های بسیاری همراه است. بنابرین در این مطلب از فروشگاه معماری دیسامگ، به ارائه رساله طراحی بانک در قالب ۱۲۸ صفحه ورد می‌پردازیم. بانک: اسناد و شواهد به دست آمده از کاوش‌های باستانی، رساله طراحی بانک (۱۲۸ صفحه ورد) سام کیان
Add a comment...

Post has attachment
پاورپوینت تاثیر باد در معماری: فروشگاه معماری دیسامگ فروشگاه معماری دیسامگ - پروژه معماری | رساله معماری | پروژه مرمت | آموزش معماری باد و نقش باد در معماری یکی از مهم‌ترین مقولاتی است که از دیرباز مورد توجه بوده است و در سال‌های اخیر نیز مقالات متعددی پیرامون آن نوشته شده است. بنابرین در این مطلب از فروشگاه معماری دیسامگ، به ارائه پاورپوینت تاثیر باد در معماری در قالب ۵۸ اسلاید می‌پردازیم. تعریف باد: تغییر فشار اتمسفر پاورپوینت تاثیر باد در معماری فاطمه عباس زاده
Add a comment...

Post has attachment
پاورپوینت برنامه فیزیکی دانشکده معماری: فروشگاه معماری دیسامگ فروشگاه معماری دیسامگ - پروژه معماری | رساله معماری | پروژه مرمت | آموزش معماری پاورپوینت برنامه فیزیکی دانشکده معماری را می‌توان نخستین پیش نیاز طراحی یک پروژه کامل دانشکده معماری دانست؛ چراکه این امر جز از طریق کسب اطلاعات از ضوابط و استانداردهای میسر نمی‌شود. بنابرین در این مطلب از فروشگاه معماری دیسامگ، به ارائه پاورپوینت برنامه فیزیکی دانشکده معماری در قالب ۱۰۰ اسلاید می‌پردازیم. دانشکده معماری: گسترش تخصص‌گرایی پاورپوینت برنامه فیزیکی دانشکده معماری سام کیان
Add a comment...

Post has attachment
رساله ویلا با رویکرد معماری پایدار (۱۳۱ صفحه ورد): فروشگاه معماری دیسامگ فروشگاه معماری دیسامگ - پروژه معماری | رساله معماری | پروژه مرمت | آموزش معماری رساله ویلا با رویکرد معماری پایدار را یکی از رایج‌ترین موضوعاتی به شمار می‌رود که از سوی دانشجویان معماری به عنوان رساله کارشناسی معماری انتخاب می‌شود. بنابرین در این مطلب از فروشگاه معماری دیسامگ، به ارائه رساله ویلا با رویکرد معماری پایدار در قالب ۱۳۱ صفحه ورد می‌پردازیم. ویلا: ویلا در تعریف امروزی آن به رساله ویلا با رویکرد معماری پایدار (۱۳۱ صفحه ورد) منوچهر شکیبا
Add a comment...
Wait while more posts are being loaded