Profile cover photo
Profile photo
אבי אליה גישור ופתרון סכסוכים
11 followers
11 followers
About
Posts

Post has shared content

Post has attachment
החוק שמחייב זוגות העומדים לפני גירושין לנסות למצות את המחלוקות בגישור יוצא לדרך בספטמבר 15.
לחוק תומכים רבים.
המתנגדים העקריים לחוק הם עו״ד לענייני משפחה והסיבה ברורה !!! שכר טרחת עו״ד בתיק גירושין ממוצע עומד ע״ס של בין 50,000 ש״ח ל 100,000 ש״ח .
כתבה מעניינת בעניין ,
http://m.ynet.co.il/Article.aspx?id=4624943
Photo
Add a comment...

Post has attachment
גישור - כלי יעיל לפתרון סכסוכים

בעבר, היו קיימות שתי דרכים עיקריות  לפתרון סכסוכים : האחת הזולה והמהירה, פגישה ישירה בין שני הצדדים לסכסוך ונסיון להגיע להסכמות.  דרך זו לא אחת,  לא יצאה לפועל בשל האמוציות והרגשות הקיימים בין הצדדים לסכסוך. הדרך השניה
היא פניה לעו"ד והליכים משפטיים. דרך זו כמובן היא יקרה והתהליך לתוצאה הוא ארוך ומייגע. לפני כ מס' לא רב של שנים, התפתחה דרך נוספת, דרך ביניים והיא פתרון סכסוכים באמצעות גישור.


מהו גישור ?
 
גישור הינו תהליך יעיל במיוחד, לפתרון סכסוכים. הליך הגישור פועל במקביל,או מחוץ למערכת בתי המשפט. הליך הגישור מתקיים במפגש של הצדדים  הנמצאים בסכסוך בנוכחות מגשר, המסייע לצדדים להגיע לפתרון מוסכם. במסגרת הליך הגישור כל צד מעלה את הנושאים, והאינטרסים בהם הוא מעוניין לטפל או להשיג.  הליך הגישור מגיע לסיומו כאשר מושגים האינטרסים של הצדדים באופן שיספק כל אחד מהם.
הצלחתו של הליך הגישור אינה נמדדת בהכרח בהשגת הסכם פורמאלי. הצלחה עשויה להיות אף בעידוד ו/או ביצירת דינמיקה של משא ומתן ושיתוף פעולה בין השותפים להליך. למרות זאת, ברוב המקרים הסכם כתוב הוא ממטרות הגישור, ונתפס ע"י הצדדים כראיה להצלחתו של הליך הגישור. הסכם גישור,המושג בתהליך גישור,הוא הסכם משפטי מחייב לכל דבר ועניין. גישור הוא כלי אפקטיבי ליישוב סכסוכים כמעט בכל התחומים. הבולטים שבהם :- גירושין, סכסוכי ירושה וצוואה, סכסוכים שונים בתחום המשפחה, סכסוכים עסקיים, סכסוכים בתחום העבודה ועוד.
אבי המגשר
  039030530  www.gishurcenter.co.il
Add a comment...

Post has attachment
הסכם גירושין דוגמא 1
הסכם גירושין חייב לכלול את כל הנושאים שלשמו נחתם: מזונות והוצאות ילדים, הסדרי ראיה ומשמורת, חלוקת רכוש, סידורי הגט ותקשורת.
לעומת זאת, סגנון ההסכם נקבע על פי רוח הדברים והסגנון שהתקיימו בהליך הגישור
רצ"ב דוגמא אחת להסכם גישור גירושין:

הסכם  גישור גירושין - דוגמא
 
 
            שנערך ונחתם בתאריך _________ בתל אביב
 
 
בין:                             גברת כהן  ת.ז.   
                                    (להלן –"האשה" או "האם")
                                                                                                                        מצד אחד
 
 
לבין:                           אדון כהן ת.ז.
                                    (להלן –"הבעל" או"האב")                                                                                                                                                                                   מצד שני
 
הואיל              והבעל והאשה (להלן –"בני הזוג" או "ההורים") נשואים זל"ז כדמו"י ( זו לזה כדת משה וישראל) מתאריך  20.3.89
והואיל            ולבני הזוג נולדו מנישואין אלו שלושה ילדים, שניים בגירים, ואחת קטינה:
 
            כהן הקטנה, ילידת 28.02.98
 
            (להלן –"הבת" או "הילדה")
 
והואיל                        וחיי הנישואין של בני הזוג עלו על שרטון
 
והואיל            ולאחר שיקול דעת רב החליטו הבעל והאשה כי ייטב להם אם יפרדו זה מזו בג"פ (גט פיטורין) כדמו"י בהקדם האפשרי
 
והואיל            והזוג פנו  להליך גישור והגיעו להסכמות בקשר לכל הסוגיות העומדות על הפרק.
 
והואיל            ובני הזוג מעוניינים להסדיר בהסכם זה את כל העניינים הכרוכים בפירוד ו/או הנובעים מחיי הנישואין, לרבות, אחזקת הילדה, מזונותיה, סדרי הראיה וכן את חלוקת הרכוש והסדרי הממון האחרים
 
אי  לכך  הוצהר,  הותנה,  והוסכם  בין  הצדדים  כדלקמן:
 
1.      המבוא וההצהרות שבראש הסכם זה מהווים חלק בלתי נפרד הימנו ומחייבים כתוכנו.
 
 
הגירושין:
 
2.      בני הזוג מסכימים להתגרש זמ"ז בג"פ בהקדם האפשרי, והם יפנו בהקדם
לבית הדין הרבני בתל אביב ו/או אחר ויחלו בהליכים לסידור הגט, לאחר מתן תוקף של פסק דין להסכם זה.
 
3.      בני הזוג מתחייבים כי יחתמו על כל מסמך ו/או בקשה המופנים לבית הדין, וישתפו פעולה ביניהם ועל פי הנחיות באי כוחם למען יסודר הגט ביניהם בהקדם האפשרי, בכפוף לאמור בהסכם זה.
 
4.      בני הזוג יופיעו בפני בית הדין במועדים שייקבעו לשמיעת הבקשה ולסידור הגט, יישמעו להוראות בית הדין ויעשו מצידם את כל הפעולות הדרושות לשם סידור הגט ביניהם בהקדם האפשרי, בכפוף לאמור בהסכם זה.
 
החזקת הילדים והסדרי הראיה:
 
5.      שני ההורים ימשיכו להיות אפוטרופסים טבעיים של הילדה, ואולם המשמורת והחזקה יהיו בידי האם עד הגיע הילדה לגיל 18 שנה, בכפוף לאמור בהסכם זה.
 
6.      יודגש כי אין בהסכמה בדבר משמורת הילדה אצל האם כדי לפגוע באפוטרופסותו של האב.
  7.      האב מתגורר בחו"ל, ועל כן מוסכם כי האם תחנך את הילדה לכבוד אב ואם
בכלל, וכיבוד ההורה השני בפרט.  למותר לציין כי כל הורה לא יסית את
הילדה כלפי ההורה השני ו/או כלפי בני משפחתו.
 
8.      מוסכם כי עניינים הקשורים בבריאות, בגידול, בחינוך, בלימודים ובעתידה של הילדה הם עניינים המשותפים לבני הזוג, והם יקבעו בהסכמה בין בני הזוג תוך שיתוף פעולה, תיאום, התייעצות ומסירת מידע בעניינים אלה אחד לשני, תוך שמירה על הסטטוס קוו הקיים.
 
9.      מוסכם כי כל עוד מתגורר האב בחו"ל ההתייעצות ומסירת המידע תעשה במידת האפשר.
 
10.  האם לא תעשה פעולות חד צדדיות כלשהן בכל הנוגע לגידול, לחינוך, ללימודי ולעתיד הילדה. במקרים חריגים בהן לא ניתן ליצור קשר עם האב- תתקבל החלטה על ידי האם כשלנגד עיניה טובת הילדה.
 
             מאחר והאב שוהה תקופות ארוכות בחו"ל, יהיו סדרי הראיה כדלהלן:
 
11.  האב יהיה רשאי לפגוש את הילדה בהגיעו לארץ, לאחר שהודיע לאם טלפונית מראש על הגעתו, ותאם עם האם מראש את מועדי הביקורים.
 
12.  הפגישות בין הילדה לאב בתקופת שהייתו בארץ יתקיימו בהתחשב בסדר יומה של הילדה, בלימודיה, ובארועים החברתיים שלה.
 
13.  האם מתחייבת כי תגלה גמישות בכל הנוגע למפגשים בין האב לבת במהלך שהייתו בארץ, לאור העובדה כי האב מתגורר בחו"ל, ולא נמצא דרך קבע בארץ.
 
14.  מוסכם כי הילדה תיסע לבקר את אביה בחופש הגדול לתקופה של שבועיים, וזאת עפ"י לוח הזמנים של הילדה. הוצאות הנסיעה כולה לרבות עלות הליווי הצמוד שיוצמד לילדה בטיסה יחול על האב.
 
           להלן הסדרי הראייה כאשר האב נמצא בישראל:
 
15.  בישראל ייפגש עם הילדה פעמיים  בשבוע ביום ובשעות שיקבעו בין בני הזוג. בימים בהם תלון הילדה אצל האב, יביאה האב למוסד החינוכי בו לומדת למחרת בבוקר.
 
16.  האב יהיה רשאי לקיים קשר טלפוני רציף עם הילדה.
 
17.  האם מתחייבת לידע את האב על אירועים חינוכיים ו/או חברתיים של הילדה בבית הספר ו/או בתנועת הנוער, על מנת לאפשר לאב ליטול חלק באותם אירועים.
 
18.  האמור לעיל יהיה תקף עד הגיע הילדה לגיל 18 שנה.
 
מזונות הילדה:
 
19.  האב מתחייב לשלם לידי האם מזונות עבור הילדה בסך של _____ ש"ח לחודש, עד הגיע הילדה לגיל 18 שנה ו/או סיום הלימודים התיכוניים לפי המאוחר מבין השניים.
 
20.  התשלום יבוצע על ידי האב ב- 10 לכל חודש החל מיום אישור הסכם זה.
 
21.  מוסכם כי האשה תקבל לידיה את קיצבת הביטוח הלאומי של הילדה, וכל מענק אחר מן המוסד לביטוח לאומי שלו תהיה זכאית, אם ישולם, בנוסף לסכום המזונות הנ"ל, וזאת כל עוד הילדה במשמורתה.
 
22.  בנוסף לסכום המזונות הנ"ל מתחייבים ההורים החל מיום אישור הסכם זה ע"י בית המשפט המוסמך ואילך ועד הגיע הילדה לגיל 18, לשאת ולשלם בחלקים שווים ביניהם הוצאות בגין צרכים רפואיים מיוחדים ו/או הוצאות חריגות בגין בריאות פיסית ונפשית, שאינם כלולים ומכוסים ע"י הביטוח הרפואי והמתייחסים לבריאותה הפיסית ו/או הנפשית של הילדה, אם יהיו הוצאות כאלה, וזאת בכפוף לאמור בהסכם זה.
 
23.  מוסכם כי כל הסכומים הנזכרים בסעיף זה לעיל, יהיו צמודים למדד יוקר המחירים לצרכן, כאשר מדד הבסיס לצורך חישובם הינו המדד הידוע ביום אשור הסכם זה, והוא יעודכן אחת לשלושה חודשים ללא תשלום הפרשים בין עדכון למשנהו.
 
24.  פיגורים בתשלום סכומים המפורטים בסעיף זה לעיל, ישאו הפרשי הצמדה ושאר החיובים המקובלים - הכל על פי חוק פסיקת ריבית והצמדה.  למען הסר ספק מובהר בזאת כי פיגור של עד חמישה ימים בתשלום המזונות לא יהווה הפרה של האמור לעיל ולא יינקטו הליכי הוצאה לפועל בגין אחור כזה.

25.  במהלך השירות הצבאי חובה של הילדה ישלם האב לידי האם שליש מסכום המזונות ששולם עובר לגיוסה של הילדה.
 
 
 
מזונות הבן החייל
 
26.  האב מתחייב לשלם לידי האם מזונות עבורהבן החייל, א. כהן  במהלך כל השרות הצבאי (חובה), בסכום של _____ לחודש.
 
 
אחזקת דירת המגורים
 
27.  הצדדים מצהירים כי בבעלותם דירת גג בת 5 חדרים ברח' הלוי 18, בתל אביב הידועה כחלקה ___בגוש _____ (להלן –"הדירה").
 
 
28.  האשה והילדה ימשיכו להתגורר בדירת המגורים עד הגיע הילדה לגיל 18, וזאת ללא כל תמורה.
 
29.  לאשה נתונה הזכות לעזוב את הדירה לפני המועד ואז יחולו הסעיפים שלהלן המתייחסים לדירת המגורים של בני הזוג.
 
30.  למען הסר ספק מובהר בזאת כי הבעל לא יהיה רשאי לדרוש את פינויה של הדירה לפני הגיע הילדה לגיל 18.
 
31.  עם הגיע הילדה לגיל 18 ידון נושא מכירת הדירה בין הבעל והאשה, והצדדים יעשו כל מאמץ על מנת להגיע להבנות ולהסכמות ביניהם. 
 
32.  במידה ולא יגיעו להסכמה בקשר למכירת הדירה בהמשך לסעיף 30, יחזרו השניים להליך גישור לפתרון המחלוקת.
 
33.  היה והאשה תהיה מעוניינת להתגורר בדירה עם הילדה לתקופה של שנה נוספת –יוכלו האשה והילדה להמשיך להתגורר בדירה למשך 12 חודשים נוספים בלבד ללא כל תמורה.
 
34.  האישה מצהירה כי אין במגוריה עם הילדה בדירה כדי להקנות לה ו/או לילדה בשום שלב שהוא, מעמד של דיירים מוגנים בדירה.
 
35.  ממועד חתימת הסכם זה תשלם האשה את כל הוצאות אחזקת הדירה כל עוד היא והילדה מתגוררות בה, לרבות אך מבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל: ארנונה, טלפון, מים, חשמל, ועד בית, כבלים, גז ועוד'. 
 
36.  במהלך תקופת מגורי האישה והבת בדירה יישאו הצדדים בחלקים שווים בכל ההוצאות הכרוכות בשיפוץ והשבחה של הדירה, ובהוצאות הכרוכות בשמירה על ערך הדירה  שייעשו בהסכמה של שני הצדדים. שינויים בדירה יעשו אך ורק בהסכמת שני הצדדים מראש ובכתב.

37.  הצדדים יבטחו את הדירה בביטוח מבני לרבות צד שלישי וישאו בעלות זו בחלקים שווים, מלבד בביטוח תכולה שבו ישא הצד המתגורר.
 
38.  בהסכמת שני הצדדים מראש ובכתב תימכר הדירה במועד מוקדם יותר מהנקוב בהסכם זה.
 
39.  הצדדים מתחייבים כי ימנעו מלשעבד ו/או למשכן ו/או ליתן ערבות בנוגע לדירה ו/או כל התחייבות אחרת לטובת צד שלישי הנוגעת לדירה. הצדדים מתחייבים כי מצבה המשפטי ו/או האחר של הדירה יישאר כפי שהוא כיום וכי הפרת התחייבות זאת מהווה הפרה יסודית של הסכם זה.
 
זכויות סוציאליות ממקום העבודה
 

הצדדים מצהירים ומסכימים כי כל מה שנצבר ע"י הצדדים ו/או מי מהם, הרשום על שמם ו/או המצוי בהחזקתם ו/או בהחזקת מי מטעמם ומכוחם, מכל מין וסוג, לרבות נכסי מקרקעין ומטלטלין, אחזקות כספיות, קופות גמל, קרנות, זכויות ממקום העבודה, בארץ ומחוץ לארץ, הנו משותף לבני הזוג ויאוזן ביניהם ע"פ הוראות הסכם זה.
 

האמור מסעיף 40 האיזון יבוצע ע"י אקטואר או רו"ח שייבחר על ידי שני הצדדים. פסיקת היועץ החיצוני תהיה סופית ומוחלטת.
 

עד ליום חתימת ההסכם יעביר כל אחד מבני הזוג למשנהו רשימה מפורטת, מאושרת בתצהיר ומגובה בכל המסמכים הרלוונטיים של כל זכות ו/או חובה כאמור לעיל הרשומה על שמו ו/או המצויה בהחזקתו ו/או בהחזקת מי מטעמו ומכוחו, מקומה, שיעורה ומועדי פדיונה.
 
 
43.  חוות דעתו של האקטואר/רואה החשבון תהווה חלק מהסכם זה.  צד אשר יהיה מעוניין לחלוק על חוות דעתו של רואה החשבון ולהציג אחרת מטעמו ייעשה זאת תוך שבוע יום מיום מסירת חוות הדעת לצדדים.
 

הצד שבבעלותו רכוש (זכויות בקיזוז חובות) בשווי גבוה יותר, ישלם למשנהו תשלומי איזון בשווי מחצית מההפרש שבין הרכוש של כל אחד מהצדדים, לא יאוחר מיום סידור הגט בפועל.
 

התשלום יעשה בהמחאה בנקאית, ויימסר כאמור ביום סידור הגט בפועל.
 
 
מזונות האשה:
 
46.  בכפוף לסידור הגט בפועל מוותרת האשה על מזונותיה, על כתובה ותוספת כתובה.
  

המטלטלין
 
47.  המטלטלין המצויים בדירה יישארו בה לשימושן של האישה והילדה.

 
הרכב
 
48.  הרכב מסוג  ג'יפ 4X4 שמספרו ,0000000 , שנת יצור 0000, יישאר בשימוש האישה והבעלות עליו תועבר על שם האישה עם סידור הגט בפועל.
 

תוכניות חסכון של הילדה
 
49.  תוכניות חסכון שעל שם הילדה ימשיכו להיות על שמה ואף אחד מההורים לא יהיה רשאי למשוך כספים מחשבונות אלו. הוראה מתאימה תינתן לסניף הבנק בו מצויים החשבונות.
 
50.  האב ימשיך להפקיד כספים בקופות הגמל של הילדה, בהתאם ליכולתו הכלכלית. כספים אלו ימסרו לילדה בהגיעה לגיל 18 שנים ו/או במועד מאוחר יותר לפי שיקול דעת משותף של שני ההורים גם יחד.
 
51.  עד להגיע הילדה לגיל 18 יהיה מנוע כל אחד מההורים מלעשות כל פעולה שהיא בחשבונות החסכון של הילדה ו/או קופות הגמל (למעט הפקדה) ורק בהסכמה משותפת של שני ההורים גם יחד יימשכו כספים מחשבונות אלו.
 
חשבונות בנק וחובות
 
52.  בסמוך לאישורו של הסכם זה יפרידו הצדדים את חשבונות הבנק המשותפים וכל אחד יפתח חשבון בנק על שמו בלבד. במועד הפרדת החשבונות יעשה חישוב על ידי בני הזוג, והיתרה תחולק ביניהם בחלקים שווים.
 
53.  יתרות זכות, אם קיימות –יחולקו בין הצדדים בחלקים שווים. ביתרות חובה, אם קיימות –ישאו הצדדים בחלקים שווים.
 
שונות:
 
54.  היה ויתברר כי למי מהצדדים היה בתקופת הנישואין נכס ו/או נכסים אחרים יהיה הצד השני רשאי לעתור למחצית שווים ולהגיש תובענה מתאימה לבית המשפט לענייני משפחה.
 
55.  פרט לקבוע בהסכם זה ובכפוף למילוי התחייבויותיהם מאשרים ומצהירים בני הזוג כי מיום החתימה על הסכם זה ואילך אין להם ולא תהיינה להם, האחד כלפי משנהו, כל טענות ו/או מענות, מכל סוג שהוא, בכל הכרוך ו/או הנוגע ו/או הקשור בנישואיהם וברכושם ו/או ברכושו של כ"א מהצדדים. ומוסכם ומוצהר כי בהסכם זה גיבשו בני הזוג את כל התביעות והטענות ההדדיות שלהם, זה כלפי זו, ולהיפך.
 
56.  בכפוף לקיום התחייבויות הבעל עפ"י הסכם זה מוותרת בזה האשה על כל טענה ו/או תביעה כספית ו/או קניינית מכל סוג ו/או מין שהוא, הן במישרין והו בעקיפין והיא מצהירה כי אין לה ולא יהיו לה כל תביעות בכל הנוגע לכספים ו/או הרכוש ו/או בכל עסק אחר של הבעל ללא יוצא מן הכלל.

57.  בכפוף לקיום התחייבות האשה עפ"י הסכם זה מוותר בזה הבעל על כל טענה ו/או תביעה כספית ו/או קניינית מכל סוג ו/או מין שהוא הן במישרין והן בעקיפין והוא מצהיר כי אין לו ולא יהיו לו כל תביעות בכל הנוגע לכספים ו/או רכוש בכל עסק אחר של האשה, ללא יוצא מן הכלל.
 
58.  הצדדים יחתמו על ההסכם ועל כל המסמכים שיידרשו לשם ביצוע הסכם זה וכן, ינהגו בכבוד הדדי במהלך ביצוע ההסכם ולאחריו, וזאת בכפוף להסכם זה ולביצועו.
 
59.  הצדדים מצהירים כי קראו היטב את ההסכם וכי חתמו עליו מרצונם הטוב והחופשי והבינו את תוכנו, משמעותו ותוצאותיו.
 
60.  הצדדים יבקשו מבית המשפט לענייני משפחה ברמת גן ומבית הדין הרבני בתל אביב לאשר הסכם זה וליתן לו תוקף של פסק דין ולהורות על סידור הגט בהקדם בין הצדדים.
 
 
 
ולראיה באו הצדדים על החתום:
 
 
                                                                                                             _________
 
        האשה                                                                                                 הבעל

הסכם גירושין ברחובות 
הסכם גירושין בראשון לציון
הסכם גירושין בנס ציונה
הסכם גירושין ביבנה
הסכם גירושין במרכז
Photo
Add a comment...

Post has attachment
פרויקט התחדשות עירונית/תמ"א 38
 
 
תמ"א 38 – תוכנית מתאר ארצית לחיזוק מבנים בפני רעידות אדמה.
פינוי בינוי -  הריסת בתי מגורים ישנים ובנייה של בניינים חדשים תחתיהם.
 
 
 
"רעידת אדמה שתחולל אסון פתע רב נפגעים, עלולה להתרחש בישראל בעוד שניות" (מתוך האתר הממשלתי להיערכות בפני רעידות אדמה בישראל).
 
מעל מליון  בתים משותפים בישראל מוגדרים מסוכנים בפני רעידות אדמה, ישנים ומוזנחים.
 
כל "השחקנים" המעורבים בפרויקטים של של התחדשות עירונית מרוויחים !!!
 
הדיירים – הגנה בפני רעידות אדמה, בניין חדש/משופץ – איכות חיים, שדרוג כלכלי ללא עלות.
היזם/קבלן –  תמורת הבניה ואו החיזוק מקבל היזם/קבלן אחוזי בניה נוספים – רווח.
הרשות המקומית- התחדשות עירונית, בטחון לאזרחים.
 
       יחד עם זאת:-
 
95% מהפרויקטים שהחלו בפרויקט של התחדשות עירונית "תקועים".   
 
רוב הפרוייקטים נכשלים בשל העדר הסכמה בין דיירי הבניין
 
 
הפתרון : בניית מנגנון לקבלת החלטות נכון,  בין כלל דיירי הבניין, בניית הסכמות על בסיס ניטרלי : איך מחליטים, איך פותרים מחלוקות וכדומה.   
 
 
לפגישת ייעוץ ראשוני חינם התקשרו לטלפון :- 0507605000
 
אבי אליה המגשר
www.gishurcenter.co.il
Photo
Add a comment...

Post has attachment
מגשר גירושין ברחובות, מגשר גירושין בראשון לציון, מגשר גירושין.
מגשר עסקי .
מגשר משפחתי בראשון לציון.
מגשר זוגי
Photo
Add a comment...

Post has attachment
להתגרש בלי מלחמות. מה עושים ?
אני רוצה להתגרש בלי מלחמות , איך עושים זאת ?
כאשר שני בני הזוג מעוניינים להתגרש בהסכמה, חצי מהבעיה נפתרה. נשאר להיכנס לחדר הגי...שור , לדון בסוגיות העומדות על הפרק ותוך מספר פגישות להגיע להסכם.
במצב שבו אחד מבני הזוג מבקש לסיים את הקשר הוא נדרש, קודם כל, לפנות לבת/בן הזוג ולעדכן אותו בעניין.
אחד הקשיים הגדולים הוא לגרום לבת/בן הזוג להיענות לבקשה בחיוב, ולהגיע לתהליך של פתרון המחלוקות בצורה של הדברות והסכמה. לצערנו, ברוב המקרים הודעה על רצון אחד הצדדים להתגרש מתקבלת ע"י הצד האחר בתדהמה, ובעלבון. התגובה לרוב אימפולסיבית ולעיתים קיצונית. מצב הלחץ עלול להוביל את בת/בן הזוג לידיו של עו"ד ממולח ולהגשת תביעה מהירה שתחל מחול שדים שקשה לעצור.
תהליך כזה הוא כמובן לא רצוי ויגרור את הצדדים להוצאות כספיות אדירות, נזק לילדים ולשאר בני המשפחה.
כמה עצות שיסיעו לכם לקדם את התהליך הרצוי מבחינתכם למקום חיובי ומוסכם:-
· תכננו מראש את ההודעה לבת/בן הזוג. ייצרו אווירה נינוחה ככל שניתן, אף פעם לא להודיע את ההודעה על רצון להיפרד במהלך ויכוח.
· לא להיגרר לתגובה קיצונית. הצד שמקבל את ההודעה נמצא בתחושות של לחץ, עלבון, חוסר שליטה וכדומה. ברוב המקרים התגובה צפויה. שמרו על נינוחות, ועל תגובות מתונות.
· כדאי להגיע לשיחה עם בן הזוג מוכנים. לימדו על תהליך הגישור, נסו לשכנע את בת/בן הזוג בנכונות התהליך . ככל שתדעו יותר על תהליך הגישור ויתרונותיו (זול, מהיר, דיסקרטי וכו'), יכולתכם לשכנע גבוהים יותר.
· לא להלחם. הכי קל להיגרר למלחמות. גם אם בת/בן הזוג יכנסו ל " מצב מלחמה" , אל תלחמו. בדר"כ רגשות הזעם חולפים אחרי מספר ימים ואז מנסים למצוא פתרון. הדרך היא הדברות.
· שיח אלטרנטיבות כפי שנהוג בשפת המגשרים. נסו להעביר לצד השני מה האלטרנטיבות העומדות בפניכם, מלבד גישור בהסכמה. כשמבינים שהאלטרנטיבות האחרות לא טובות, לפעמים מוכנים לתת הזדמנות .

תהליך גירושין הוא אף פעם אינו תהליך כיפי. אך ניתן למזער את הנזקים אם פועלים נכון למען פתרון המחלוקות.
בהצלחה !!
לתאום שיחת ייעוץ ללא עלות וללא מחויבות 039030530
או השאירו פרטים באתר www.gishurcenter.co.il
Photo
Add a comment...

Post has shared content
סיום הכשרת מגשרים בית הספר ״סיני״ ראשון לציון
PhotoPhotoPhoto
20.11.2014
3 Photos - View album
Add a comment...

Post has attachment
מהו הסכם טוב ?
 
תוך כדי תהליך של עימות בין הצדדים מתקיים משא ומתן שבסופו מושג הסכם. ניתן לבחון את ההסכם עפ"י מספר אמות מידה,
 
 עלות/תועלת
 
מה עלותו של ההסכם לכל אחד מהצדדים, כולל העלות של התהליך כולו שהניב את ההסכם, לעומת התועלת שתצמח לצדדים מההסכם.
דוגמא טובה היא עימות בין שני צדדים שעלותו הכספית (עו"ד, בתי משפט וכו') עולה בהרבה על הסכום שעליו מתווכחים. העלות אינה  מסתכמת רק בכסף אלא גם בזמן, עוגמת נפש, נזקים עתידיים למשפחה ועוד.
 
האם ההסכם הוא התוצאה הטובה ביותר לשני הצדדים ?
 
במידה וההסכם מוטה לצד אחד, לא מאוזן מבחינת צורכי הצדדים, תישאר תחושה מרה שתניב סכסוך נוסף בשלב מאוחר יותר.
הסכם מאוזן בדרך כלל  מושג בהדברות בין הצדדים, לעומת פסיקה של בית משפט שקובעת מי מנצח ומי המפסיד ותשאיר את אחד הצדדים עם תחושת תסכול עצומה שתתפרץ.
 
עמידות ההסכם לאורך זמן
 
האם ההסכם נותן מענה לכל האינטרסים של הצדדים ?  האם ההסכם צופה פני עתיד ? האם הוא עומד במבחן המציאות היומיומית ?
 
 
כשרוצים להגיע להסכם טוב בין צדדים שאמורים לקיים מערכת יחסים עתידית כמו שותפים בעסק,
זוג עם ילדים שמתגרש, אחים שמסוכסכים על ירושה ועוד, הדרך הטובה ביותר להגיע להסכם טוב היא באמצעות הדברות, הדברות, הדברות.
מסוכסכים ? פנו לגישור ועמדו על האינטרסים החשובים לכם !
 
בהצלחה !
אבי המגשר   
www.gishurcenter.co.il
039030530 ייעוץ ללא מחויבות
 
 
 
 
 
 
 
Photo
Add a comment...

Post has attachment
יתרונות הגישור על פני פניה לעו"ד ובית המשפט.
ניהול סכסוך באמצעות גישור עדיפה באופן מוחלט וברור, על פני ניהול הסכסוך באמצעות עו"ד ובתי משפט.
להלן מס' יתרונות בולטים המדגישים את ההבדל:-
מהירות
הליך גישור מסתיים בפתרון מוסכם תוך מס' שעות מוגבל, לעומת הליך משפטי שאורך חודשים רבים,
ואפילו שנים. הגעה לפיתרון מוסכם במהירות, תמנע את העמקת הקרע ותחסוך סבל רב וכסף לצדדים. בעוד ההליך המשפטי, נשלט ע"י עורכי הדין  ומערכת בתי המשפט, העמוסה לעייפה, הליך הגישור נשלט ע"י הצדדים באופן מוחלט. הצדדים קובעים את הנושאים, קצב ההתקדמות וכדומה.  ישנם סכסוכים שבהם גורם הזמן הוא קריטי במיוחד, לדוגמא:- סכסוכי משפחה , שכל רגע שעובר "קורע" את המשפחה ופוגע ביקרים לנו מכל, או סכסוכים בין שותפים עסקיים שבהם זמן ארוך של עימות פוגע בהתנהלות התקינה של העסק, במקרה הטוב גורם להפסדים רבים, ובמקרים קיצוניים לחיסולו
 של העסק.
חסכון כספי עצום
הליך גישור זול משמעותית מניהול הליך משפטי בבית משפט.
הליך משפטי כרוך בתשלום אגרות של אלפי ש"ח לבית המשפט,ותשלום שכר טרחת עו"ד, שיכול להסתכם בעשרות (ואפילו מאות) אלפי ש"ח לכל צד.
הסכם באמצעות הליך גישור יסתיים בכמה אלפי ש"ח בודדים !!!!
סודיות
הליך גישור הינו סודי, פרטי וחסוי.
כל שנאמר או מוצג במסגרת הליך גישור הינו חסוי. אין ביכולת אחד הצדדים לזמן את המגשר לעדות, או להציג מסמך כלשהו מחדר הגישור.
הרציונל שעומד מאחורי הענקת חיסיון להליך הגישור הוא,  שלצדדים הלוקחים חלק בהליך, תהיה אפשרות להתנהל בחופשיות וללא חשש, להעלות כל נושא וכל עניין ללא חשש שישמש את הצד השני במידה והליך הגישור לא יצלח.
יצירתיות
בהליך גישור יש מגוון בלתי מוגבל של פתרונות יצירתייםוהסכמות אליהם הצדדים יכולים להגיע, בעוד בתי המשפט
מוגבלים מאוד, בעיקר לסעדים כספיים. למעורבים בסכסוך צרכים שונים ומגוונים, ורק באמצעות גישור ניתן לתת מענה  אמיתי ומתאים.
 
שליטה בתהליך
בגישור, הצדדים שולטים בתהליך ובתוצאותיו.
אחד הסיכונים בהליך משפטי הוא אובדן השליטה בניהול ובתוצאות המשפט, שמנוהלים ע"י עורכי דין ובתי משפט. בהליך גישור הצדדים קובעים ביחד עם המגשר את הנושאים הנידונים, קצב התהליך, תדירות הפגישות וכיו"ב.
 
בגישור אין צד מנצח וצד מפסיד, בהבדל מההליך המשפטי בבית המשפט, בו צד אחד "מנצח" וצד שני "מפסיד". תוצאה המגבירה את תחושת התסכול ומעמיקה את הקרע בין הצדדים.
בהצלחה !
אבי אליה המגשר www.gishurcenter.co.il
Photo
Add a comment...
Wait while more posts are being loaded