Profile cover photo
Profile photo
Kế toán Thiên Ưng
2,766 followers -
CÔNG TY KẾ TOÁN THIÊN ƯNG Chuyên đào tạo kế toán thực hành thực tế
CÔNG TY KẾ TOÁN THIÊN ƯNG Chuyên đào tạo kế toán thực hành thực tế

2,766 followers
About
Kế toán's posts

Post has attachment

Post has attachment
Hướng dẫn tạo mới dữ liệu kế toán mới trên Misa 2017

Post has attachment
Hướng dẫn Cách cài đặt phần mềm kế toán MISA 2017

Post has shared content
Mẫu bảng thanh toán tiền lương trên Excel năm 2017
- Mẫu bảng tính lương và các khoản trích theo lương như: Lương cơ bản, lương đóng BHXH, phụ cấp, BHXH, Xác định thu nhập tính thuế TNCN, thu nhập chịu thuế TNCN.

Chi tiết tải miễn phí về tại đây
Mẫu bảng thanh toán tiền lương trên Excel năm 2017
- Mẫu bảng tính lương và các khoản trích theo lương như: Lương cơ bản, lương đóng BHXH, phụ cấp, BHXH, Xác định thu nhập tính thuế TNCN, thu nhập chịu thuế TNCN.

Chi tiết tải miễn phí về tại đây

Post has shared content
Mẫu bảng thanh toán tiền lương trên Excel năm 2017
- Mẫu bảng tính lương và các khoản trích theo lương như: Lương cơ bản, lương đóng BHXH, phụ cấp, BHXH, Xác định thu nhập tính thuế TNCN, thu nhập chịu thuế TNCN.

Chi tiết tải miễn phí về tại đây
Mẫu bảng thanh toán tiền lương trên Excel năm 2017
- Mẫu bảng tính lương và các khoản trích theo lương như: Lương cơ bản, lương đóng BHXH, phụ cấp, BHXH, Xác định thu nhập tính thuế TNCN, thu nhập chịu thuế TNCN.

Chi tiết tải miễn phí về tại đây

Post has shared content
Cách lập tờ khai thuế TNCN 05KK/TNCN trên phần mềm HTKK 3.4.0 mới nhất (ÁP dụng từ ngày 25/9/2016).
- Chi tiết từng chỉ tiêu, có Ví dụ cụ thể.

Chi tiết các bạn xem tại đây nhé
http://ketoanthienung.net/cach-lap-to-khai-thue-tncn-mau-02kk-tncn-theo-quy-va-thang.htm

Post has shared content
Cách lập tờ khai thuế TNCN 05KK/TNCN trên phần mềm HTKK 3.4.0 mới nhất (ÁP dụng từ ngày 25/9/2016).
- Chi tiết từng chỉ tiêu, có Ví dụ cụ thể.

Chi tiết các bạn xem tại đây nhé
http://ketoanthienung.net/cach-lap-to-khai-thue-tncn-mau-02kk-tncn-theo-quy-va-thang.htm

Post has shared content
Cách lập tờ khai thuế TNCN 05KK/TNCN trên phần mềm HTKK 3.4.0 mới nhất (ÁP dụng từ ngày 25/9/2016).
- Chi tiết từng chỉ tiêu, có Ví dụ cụ thể.

Chi tiết các bạn xem tại đây nhé
http://ketoanthienung.net/cach-lap-to-khai-thue-tncn-mau-02kk-tncn-theo-quy-va-thang.htm

Post has shared content
Cách lập tờ khai thuế GTGT khấu trừ Mẫu 01/GTGT trên phần mềm HTKK 3.4.0 (ÁP dụng từ ngày 25/9/2016).
- Cách kê khai các chỉ tiêu 23, 24, 25 Chi tiết đối với từng loại DN như: CHỊU THUẾ và KHÔNG CHỊU THUẾ.
- Khi nào thì kê khai chỉ tiêu 37 và 38.
Chi tiết các bạn xem tại đây nhé:

Post has shared content
Cách lập tờ khai thuế GTGT khấu trừ Mẫu 01/GTGT trên phần mềm HTKK 3.4.0 (ÁP dụng từ ngày 25/9/2016).
- Cách kê khai các chỉ tiêu 23, 24, 25 Chi tiết đối với từng loại DN như: CHỊU THUẾ và KHÔNG CHỊU THUẾ.
- Khi nào thì kê khai chỉ tiêu 37 và 38.
Chi tiết các bạn xem tại đây nhé:
Wait while more posts are being loaded