Profile cover photo
Profile photo
Kế toán Thiên Ưng
2,876 followers -
CÔNG TY KẾ TOÁN THIÊN ƯNG Chuyên đào tạo kế toán thực hành thực tế
CÔNG TY KẾ TOÁN THIÊN ƯNG Chuyên đào tạo kế toán thực hành thực tế

2,876 followers
About
Posts

Post has shared content
CÁC LOẠI TỜ KHAI - BÁO CÁO PHẢI NỘP THEO QUÝ cho cơ quan Thuế.
- Hồ sơ - Thời hạn nộp các loại báo cáo thuế hàng quý.
- Cách kê khai - Làm báo cáo ...

Chi tiết xem tại đây nhé: http://ketoanthienung.org/tin-tuc/cac-bao-cao-thue-hang-quy-phai-nop-cho-co-quan-thue.htm
Add a comment...

Post has shared content
CÁC LOẠI TỜ KHAI - BÁO CÁO PHẢI NỘP THEO QUÝ cho cơ quan Thuế.
- Hồ sơ - Thời hạn nộp các loại báo cáo thuế hàng quý.
- Cách kê khai - Làm báo cáo ...

Chi tiết xem tại đây nhé: http://ketoanthienung.org/tin-tuc/cac-bao-cao-thue-hang-quy-phai-nop-cho-co-quan-thue.htm

Post has shared content
QUY ĐỊNH VỀ TIỀN THƯỞNG LƯƠNG THÁNG 13
- Thời điểm tính thuế TNCN - Hạch toán như nào?
- Điều kiện để đưa vào chi phí được trừ
- Tiền lương tháng 13 có phải đóng BHXH?

Chi tiết xem tại đây nhé: http://ketoanthienung.net/tien-luong-thang-13-co-duoc-dua-vao-chi-phi-co-tinh-thue-tncn.htm
Add a comment...

Post has attachment
QUY ĐỊNH VỀ TIỀN THƯỞNG LƯƠNG THÁNG 13
- Thời điểm tính thuế TNCN - Hạch toán như nào?
- Điều kiện để đưa vào chi phí được trừ
- Tiền lương tháng 13 có phải đóng BHXH?

Chi tiết xem tại đây nhé: http://ketoanthienung.net/tien-luong-thang-13-co-duoc-dua-vao-chi-phi-co-tinh-thue-tncn.htm

Post has shared content
NHỮNG VIỆC KẾ TOÁN CẦN LÀM ĐẦU NĂM 2019
- Các loại Tờ khai - Báo cáo cần nộp
- Các bút toán kết chuyển để làm sổ sách năm tiếp theo...

Chi tiết xem tại đây nhé: http://ketoanthienung.net/cong-viec-ke-toan-can-lam-dau-nam.htm

Post has shared content
NHỮNG VIỆC KẾ TOÁN CẦN LÀM ĐẦU NĂM 2019
- Các loại Tờ khai - Báo cáo cần nộp
- Các bút toán kết chuyển để làm sổ sách năm tiếp theo...

Chi tiết xem tại đây nhé: http://ketoanthienung.net/cong-viec-ke-toan-can-lam-dau-nam.htm
Add a comment...

Post has shared content
Quy định mới về BHYT năm 2019 đối với Doanh nghiệp và người lao động:
- Đối tượng tham gia bảo hiểm y tế (Hợp đồng lao động từ 1 - 3 tháng có phải đóng BHYT không?)
- Mức tiền lương đóng - Tỷ lệ đóng BHYT.

Chi tiết xem tại đây nhé: http://ketoanthienung.net/quy-dinh-ve-bao-hiem-y-te-nam-2015.htm
Add a comment...

Post has attachment
Quy định mới về BHYT năm 2019 đối với Doanh nghiệp và người lao động:
- Đối tượng tham gia bảo hiểm y tế (Hợp đồng lao động từ 1 - 3 tháng có phải đóng BHYT không?)
- Mức tiền lương đóng - Tỷ lệ đóng BHYT.

Chi tiết xem tại đây nhé: http://ketoanthienung.net/quy-dinh-ve-bao-hiem-y-te-nam-2015.htm

Post has shared content
CÁCH VIẾT MÃ CHƯƠNG, MÃ TIỀU MỤC (NDKT) trên giấy nộp tiền vào ngân sách nhà nước
- Như mã nội dung kinh tế các loại thuế: Thuế môn bài. GTGT, TNCN, TNDN, Tiền phạt chậm nộp thuế…

Chi tiết xem tại đây nhé: http://ketoanthienung.net/ma-chuong-ma-noi-dung-kinh-te-tren-giay-nop-tien-vao-ngan-sach.htm

Post has attachment
CÁCH VIẾT MÃ CHƯƠNG, MÃ TIỀU MỤC (NDKT) trên giấy nộp tiền vào ngân sách nhà nước
- Như mã nội dung kinh tế các loại thuế: Thuế môn bài. GTGT, TNCN, TNDN, Tiền phạt chậm nộp thuế…

Chi tiết xem tại đây nhé: http://ketoanthienung.net/ma-chuong-ma-noi-dung-kinh-te-tren-giay-nop-tien-vao-ngan-sach.htm
Add a comment...
Wait while more posts are being loaded