Profile cover photo
Profile photo
Kế toán Thiên Ưng
2,874 followers -
CÔNG TY KẾ TOÁN THIÊN ƯNG Chuyên đào tạo kế toán thực hành thực tế
CÔNG TY KẾ TOÁN THIÊN ƯNG Chuyên đào tạo kế toán thực hành thực tế

2,874 followers
About
Posts

Post has shared content
NGHỈ VIỆC TRƯỚC KHI SINH CÓ ĐƯỢC HƯỞNG CHẾ ĐỘ THAI SẢN.
- Điều kiện như thế nào để được hưởng thai sản
- Nếu được, nơi nộp hồ sơ hưởng chế độ thai sản là ở đâu?

Chi tiết xem tại đây nhé: http://ketoanthienung.net/da-nghi-viec-truoc-khi-sinh-co-duoc-huong-che-do-thai-san.htm

Post has attachment
NGHỈ VIỆC TRƯỚC KHI SINH CÓ ĐƯỢC HƯỞNG CHẾ ĐỘ THAI SẢN.
- Điều kiện như thế nào để được hưởng thai sản
- Nếu được, nơi nộp hồ sơ hưởng chế độ thai sản là ở đâu?

Chi tiết xem tại đây nhé: http://ketoanthienung.net/da-nghi-viec-truoc-khi-sinh-co-duoc-huong-che-do-thai-san.htm
Add a comment...

Post has shared content
KÝ HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG VỚI NGƯỜI VỀ HƯU
- Trường hợp nào phải đóng BHXH - Trường hợp nào ko?
- Cách tính thuế TNCN. Khoản tiền lương hưu tính thế nào?

Chi tiết xem tại đây nhé: http://ketoanthienung.net/thue-lao-dong-nghi-huu-co-phai-dong-bao-hiem-xa-hoi.htm
Add a comment...

Post has attachment
KÝ HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG VỚI NGƯỜI VỀ HƯU
- Trường hợp nào phải đóng BHXH - Trường hợp nào ko?
- Cách tính thuế TNCN. Khoản tiền lương hưu tính thế nào?

Chi tiết xem tại đây nhé: http://ketoanthienung.net/thue-lao-dong-nghi-huu-co-phai-dong-bao-hiem-xa-hoi.htm

Post has shared content
QUY ĐỊNH VỀ BHXH bắt buộc, BHYT, BHTN năm 2019.
- Đối tượng phải tham gia; Tỷ lệ đóng...
- Mức lương đóng (Mức lương thấp nhất - Cao nhất).

Chi tiết xem tại đây nhé: http://ketoanthienung.net/quy-dinh-ve-bao-hiem-xh-bhyt-bhtn-moi-nhat-nam.htm

Post has attachment
QUY ĐỊNH VỀ BHXH bắt buộc, BHYT, BHTN năm 2019.
- Đối tượng phải tham gia; Tỷ lệ đóng...
- Mức lương đóng (Mức lương thấp nhất - Cao nhất).

Chi tiết xem tại đây nhé: http://ketoanthienung.net/quy-dinh-ve-bao-hiem-xh-bhyt-bhtn-moi-nhat-nam.htm
Add a comment...

Post has shared content
Thông tư 132/2018/TT-BTC Hướng dẫn Chế độ kế toán cho doanh nghiệp siêu nhỏ
- KHÔNG bắt buộc phải lập Báo cáo tài chính để nộp cho Cơ quan thuế - > Nhưng vẫn phải lập và lưu tại DN.

Chi tiết xem tại đây nhé: http://ketoanthienung.net/thong-tu-132-2018-tt-btc-che-do-ke-toan-doanh-nghiep-sieu-nho.htm
Thông tư 132/2018/TT-BTC Hướng dẫn Chế độ kế toán cho doanh nghiệp siêu nhỏ
- KHÔNG bắt buộc phải lập Báo cáo tài chính để nộp cho Cơ quan thuế - > Nhưng vẫn phải lập và lưu tại DN.

Chi tiết xem tại đây nhé: http://ketoanthienung.net/thong-tu-132-2018-tt-btc-che-do-ke-toan-doanh-nghiep-sieu-nho.htm
Add a comment...

Post has attachment
Thông tư 132/2018/TT-BTC Hướng dẫn Chế độ kế toán cho doanh nghiệp siêu nhỏ
- KHÔNG bắt buộc phải lập Báo cáo tài chính để nộp cho Cơ quan thuế - > Nhưng vẫn phải lập và lưu tại DN.

Chi tiết xem tại đây nhé: http://ketoanthienung.net/thong-tu-132-2018-tt-btc-che-do-ke-toan-doanh-nghiep-sieu-nho.htm

Post has shared content
MỨC TIỀN LƯƠNG ĐÓNG BHXH năm 2019.
- Tỷ lệ đóng của Doanh nghiệp - Người lao động
- Làm việc 2 CTy đóng BHXH như thế nào
- Chi nhánh của DN đóng BHXH ở đâu.

Chi tiết xem tại đây nhé: http://ketoanthienung.net/ty-le-dong-bao-hiem-xh-bhyt-bh-that-nghiep-moi-nhat.htm

Post has attachment
MỨC TIỀN LƯƠNG ĐÓNG BHXH năm 2019.
- Tỷ lệ đóng của Doanh nghiệp - Người lao động
- Làm việc 2 CTy đóng BHXH như thế nào
- Chi nhánh của DN đóng BHXH ở đâu.

Chi tiết xem tại đây nhé: http://ketoanthienung.net/ty-le-dong-bao-hiem-xh-bhyt-bh-that-nghiep-moi-nhat.htm
Add a comment...
Wait while more posts are being loaded