Vừa làm 1 tour ngắn từ Bình Thạnh qua Thủ Đức bằng cầu tàu Bình Lợi. Lâu ko đi lối này, giờ chạy mà run quá cứ sợ té tòm xuống sông =))
Shared publicly