Profile cover photo
Profile photo
Δημήτρης Ρόδης
364 followers
364 followers
About
Δημήτρης Ρόδης's posts

Post has attachment
Ἡ ἐμπειρία τοῦ φωτισμοῦ καί τῆς θεώσεως στήν πρώτη Ἐκκλησία ἦταν κάτι πού βιωνόταν ἀπό τούς πιστούς, οἱ ὁποῖοι ἀποτελοῦσαν τήν αὐθεντική συνέχεια τῶν Προφητῶν καί θεοπτῶν.

Αὐτή ἡ ἐμπειρία, πού λέγεται δοξασμός καί θέωση, εἶναι ἡ σπονδυλική στήλη τῆς παραδόσεως τῆς Ἁγίας Γραφῆς καί τῶν Πατέρων...

Τέτοιους πνευματικά ὑγιεῖς ἀνθρώπους συναντᾶ κανείς καί σήμερα στό Ἅγιον Ὄρος καί στά ἀνά τήν οἰκουμένη ὀρθόδοξα Μοναστήρια. Σπανιότερα βρίσκει κανείς καί μέσα στόν κόσμο...

Post has attachment
Πως φθάσαμε στήν διακοπή του μνημοσύνου του πατριάρχου Αθηναγόρα το 1970...

'Ἱεράρχαι ποὺ διαμαρτυρήθηκαν ἢ καὶ ἔπαυσαν τὸ μνημόσυνο, ὄχι μόνο ἀπαλλάσσονται ἀπὸ εὐθύνη, ἀλλὰ εἶνε καὶ ἄξιοι ἐπαίνου, διότι ἑρμήνευσαν ὀρθὰ τὸν ΙΕ΄ κανόνα τῆς Πρωτοδευτέρας Συνόδου...''

Προσέφερε δὲ ἡ ἐνέργειά μας αὐτὴ ὑψίστη ὑπηρεσία στὸ Πατριαρχεῖο, διότι ὑπῆρξε ἕνα φρένο στὸν πατριάρχη, ποὺ ἔσπευδε πρὸς ἄκαιρον ἕνωσιν μὲ τοὺς παπικούς... (Ἀπαντήσεις ἐπὶ ἐκκλησιαστικῶν θεμάτων, Ἀθῆναι 1973, σσ. 49-50).

Post has attachment
Ἡ ἐποχή πού ἔζησε ὁ Ἅγιος Προφήτης Ἠλίας γύρω στό 800 π.Χ. ἔχει πολλά κοινά καί μέ τήν σημερινή ἐποχή πού ζοῦμε ἐμεῖς. Ἦταν καί τότε, εἶναι καί σήμερα μία ἐποχή ἀποστασίας ἀπό τήν πίστι τῶν Πατέρων...

Καί ἡ ἀποστασία γίνεται συνήθως διά λόγους συμβιβασμοῦ. Γιατί θέλουν νά συμβιβασθοῦμε μέ τή ζωή τῆς ἁμαρτίας ἤ μέ τούς κρατοῦντες κάθε ἐποχῆς ἤ μέ τήν ἑκάστοτε πολιτική ἐξουσία...

Ἔτσι ἐγινόταν καί τότε. Ὑπῆρχαν ὅμως κάποιοι ὀλίγοι εὐσεβεῖς, πιστοί στόν ἀληθινό Θεό, οἱ ὁποῖοι ἀντιστέκονταν...

Post has attachment
Τὸ κάθε τι εἶνε τυλιγμένο μέσα σὲ μυστήριο. Αὐτὸ τὸ μυστήριο θέλουνε νὰ βγάλουνε οἱ σημερινοὶ ἄνθρωποι.

Μὰ ξεγυμνώνουνε τὸν ἑαυτό τους ἀπὸ κάθε βαθὺ αἴσθημα. Ἀφοῦ καὶ οἱ Χριστιανοὶ τῆς σήμερον θέλουνε νὰ κάνουνε τὸν Χριστιανισμὸ χωρὶς μυστήρια, δηλαδὴ χωρὶς Χριστό.

Ἂν δὲν νοιώθεις μυστήριο σὲ ὅ,τι βλέπεις, σὲ ὅ,τι ἀκοῦς, σὲ ὅ,τι πιάνεις, εἶσαι στ᾿αλήθεια πεθαμένος ἄνθρωπος...

Post has attachment
Να επιμείνεις στην τήρηση των εντολών τον Θεού, κι ας μην έχεις αισθητή την πείρα της θείας χάρης....

Εσύ να φυλάξεις τους κοινούς κανόνες, για να λυτρωθείς από τις κοσμικές φροντίδες πού σε απομακρύνουν από τη θεωρία του Θεού. Εάν στο μεταξύ, προτού προλάβεις να λυτρωθείς, έρθει μέσα σου ή χάρη του Θεού, να το θεωρήσεις ότι είναι δώρο του Θεού, και όχι καρπός των κόπων σου.

Αν δεν συμβεί αυτό, να ακολουθήσεις τον κοινό δρόμο όλων των ανθρώπων, τηρώντας τις εντολές του Θεού, όπως τις διδάχθηκες, και έτσι να ανεβείς ψηλά στον πνευματικό πύργο....

Post has attachment
"Δέν διδάχθηκες, ὅτι σέ δύσκολους καιρούς ὁ κάθε χριστιανός εἶναι ὁ ἴδιος ὑπεύθυνος γιά τήν Χριστιανοσύνη στό σύνολο της;

Ὅτι κάθε μέλος τῆς Ὀρθόδοξης Ἐκκλησίας ἔχει εὐθύνη γιά ὁλόκληρη τήν Ἐκκλησία; Καί ὅτι σήμερα ἡ Ἐκκλησία ἔχει ἐχθρούς καί διώκεται απ' ἔξω ἀλλά καί ἀπό μέσα;".

Ο Άγιος Ιωάννης Μαξίμοβιτς απαντώντας στούς νέους Γκλέμπ, και Ευγενιο, τον μετεπειτα π. Σεραφείμ Ρόουζ...

Post has attachment
Ερώτηση: Πρέπει να ενημερώσουμε τον κόσμο. Βλέπω ανθρώπους που πάνε εκκλησία κάθε Κυριακή και δεν έχουν ιδέα. Δεν άκουσαν τίποτα. Στις ενορίες δεν ακούγεται. Δεν πήραν είδηση ότι έγινε η σύνοδος. Είναι φοβερό...

Αρχιμ. Σάββας: Ακριβώς. Γιατί ακούνε το χαζοκούτι. Μα είναι σκόπιμο αυτό. Γιατί μετά θα πούνε στον λαό: Κοιτάξτε, αποφάσισε η Εκκλησία ότι είμαστε από σήμερα ένα με τον πάπα...

Πάμε να προσκυνήσουμε την παντόφλα του πάπα. Πάμε να κάνουμε συλλείτουργο με τους παπικούς. Ο λαός θα το χάψει. Γι’ αυτό είναι καθήκον μας να μιλάμε...Post has attachment
Η Ορθοδοξία υπήρξε και είναι πάντοτε ασκητική.
Και ενώ εγκαταλείψαμε εν πολλοίς τον ασκητικό δρόμο των αγίων Πατέρων, ισχυριζόμαστε έπειτα ότι μπορούμε και εμείς σήμερα να παράγουμε νέα θεολογία, διότι το Άγιο Πνεύμα δεν παύει ποτέ να φωτίζει και να ενεργεί εντός της Εκκλησίας. Πράγματι.

Μόνο που ο φωτισμός αυτός δεν δίδεται στους καθισμένους στα γραφεία καθηγητές και διανοούμενους ούτε στους κληρικούς και επισκόπους που νομίζουν ότι η κατάληψη μιας θέσης στην εκκλησιαστική διοίκηση τους μετέτρεψε ξαφνικά σε φορείς του θείου φωτισμού...

Post has attachment
Όταν εξετάζουμε τις διδασκαλίες των Οικουμενικών Συνόδων, θα δούμε ότι κάθε αίρεση, που έχει καταδικασθεί από την Εκκλησία, καταργούσε αυτομάτως την διδασκαλία της Εκκλησίας περί θεώσεως και περί φωτισμού και έτσι καταστρέφεται η ευκαιρία της θεραπείας.

Οπότε, η αίρεση είναι αίρεση, διότι καταστρέφει την δυνατότητα θεραπείας του ανθρώπου, για αυτό είναι αίρεση....

Έχει μεγάλη σημασία να διαφυλαχθούν τα αληθινά κριτήρια που θεραπεύουν τον άνθρωπο. Αν δεν τεθούν τα κριτήρια της ασθενείας και θεραπείας, δεν αναγνωρίζεται η διαφορά μεταξύ Ορθοδόξων και αιρετικών.

Post has attachment
Σήμερα, έλεγε ο Άγιος Παΐσιος, δεν είναι καιρός ''μαρτυρίου'', δηλαδή δεν μας ζητάει ο Θεός να γίνουμε μάρτυρες, να δώσουμε την ζωή μας, αλλα είναι καιρός να δώσουμε ΜΑΡΤΥΡΙΑ για τον Χριστό με την ζωή μας, με την στάση μας, με τα λόγια μας, και με τα έργα μας...

Να αντισταθούμε στο κακό! Τα λέω αυτά για να μη ντρέπεστε, και να μη δειλιάζετε, και να μη μπερδεύεστε. Γιατί λέει ο παπάς το είπε! Και επειδή το είπε ο παπάς; Και ο δεσπότης να το πει, και ο πατριάρχης να το πει! Όταν είναι αντίθετο με τον νόμο του Θεού, δεν θα το κάνω!

Ήταν ο Άγιος Μάξιμος ο Ομολογητής, απλός μοναχός ήταν... Όλη η επίσημη εκκλησια, η διοικούσα και οι αρχιερείς και οι πατριάρχες είχαν τότε προσκυνήσει μια αίρεση... Και ο Άγιος Μάξιμος απλός μοναχός, ούτε παπάς ούτε δεσπότης. Και έλεγε "όχι, έχετε λάθος!"
Wait while more posts are being loaded