یکی از بهترین سایت های برای آپلودفایل http://98file.ir است که میتوان به صورت نامحدود فایل در این آپلودسنتر قرار داد . از نظر فرمت فایل های می توان تمامی فرمت فایل ها را در 98فایل قرارداد و برای هر فایل تا سقف 50 مگابایت پیش بینی شده که میتوان هم اکنون در این سایت به آپلودرایگان اقدام نمود .

Shared publicly