Profile cover photo
Profile photo
Major Admin
2 followers
2 followers
About
Posts

Post has attachment
Ada yayinlari 7.sinif matematik ders kitabı sayfa 268, 274, 275, 295, 296, 297, 298 cevapları
Add a comment...

Post has attachment
Ada yayinlari 7.sinif matematik ders kitabı sayfa 228, 241, 242, 247, 254, 257, 261, 265 cevapları
1. ÖRNEK 150 sayısının %20 fazlasını bulalım. ÇÖZÜM 150 150 100 20 150 00 3000 150 30 180 1 · 1 30 + = + = + = ’dir. 150 sayısının %20 fazlası demek; 150 sayısını 1,20 ile çarpmak ve 150’yi %20 artırmak demektir. 150 · 1,20 = 180 olur. 2. ÖRNEK 120 sayısını...
Add a comment...

Post has attachment
Ada yayinlari 7.sinif matematik ders kitabı cevapları
1 11 21 31 41 51 61 2 12 22 32 42 52 62 3 13 23 33 43 53 63 4 14 24 34 44 54 64 5 15 25 35 45 55 65 6 16 26 36 46 56 66 7 17 27 37 47 57 67 8 18 28 38 48 58 68 9 19 29 39 49 59 69 10 20 30 40 50 60 70 71 81 91 101 111 121 131 72 82 92 102 112 122 132 73 83 ...
Add a comment...

Post has attachment
ada yayinlari 7.sinif matematik ders kitabı sayfa 200, 201, 207, 208, 214, 215, 216, 217, 218 cevapları
10. ÖRNEK Yandaki çarpma tablosunu inceleyerek çarpma işleminin yutan eleman, etkisiz eleman, ters eleman özellikleri olup olmadığını ve (–1) sayısının çarpma işlemine etkisini inceleyelim. ÇÖZÜM • Tablonun ikinci satırını ve üçüncü sütununu incelediğimizde...
Add a comment...

Post has attachment
ada yayinlari 7.sinif matematik ders kitabı sayfa 152, 160, 169, 170, 174, 180, 181, 186, 187, 196 cevapları
RASYONEL SAYILARLA İŞLEMLER Ülkemizde, hızlı nüfus artışı ve kentleşme sebebiyle konut ve kentleşme sorunu yaşanmaktadır. Bu nedenle, üretimin artırılarak işsizliğin azaltılması amacıyla, 1984 yılında Genel İdare dışında, Toplu Konut ve Kamu Ortaklığı İdare...
Add a comment...

Post has attachment
ada yayinlari 7.sinif matematik ders kitabı sayfa 119, 122, 127, 128, 135, 139, 141, 143, 150, 151 cevapları
119 139 141 12. ÖRNEK Zafer ile Zeynep, eşit büyüklük ve ağırlıktaki karpuzlardan yiyorlar. Zeynep, karpuzlardan birinin 8 5 ’ini Zafer ise diğer karpuzun 9 5 ’unu yemiştir. Zeynep ile Zafer’in yedikleri karpuz dilimlerinin büyüklüklerini karşılaştıralım. Ç...
Add a comment...

Post has attachment
ada yayinlari 7.sinif matematik ders kitabı sayfa 89, 90, 94, 95, 102, 103, 104, 109, 116, 117 cevapları
Matematik, Orta Çağ eğitim programlarında müzik ve astronomi ile aynı grupta yer alırdı. Matematik ve müzik ilişkisi, günümüzde bilgisayar aracılığı ile devam etmektedir. Bir müzik parçasında ritimler belirli oranlara göre yapılır (4:4’lük, 3:4’lük, 5:8’lik...
Add a comment...

Post has attachment
ada yayinlari 7.sinif matematik ders kitabı sayfa 52, 53, 54, 58, 59, 63, 64, 65, 66, 70, 74, 78, 84 cevapları
2. ÖRNEK Ahmet, her gün babasından 5 TL alıp her hafta kardeşine 10 TL vermektedir. Geriye kalan parasını kumbarasına atmaktadır. Buna göre 4 hafta sonra Ahmet’in kumbarasında kaç TL’si olduğunu bulalım. ÇÖZÜM Ahmet’in kumbaraya attığı bir haftalık parayı b...
Add a comment...

Post has attachment
ada yayinlari 7.sinif matematik ders kitabı sayfa 12, 16, 17, 20, 23, 26, 28, 29, 30, 36, 42, 43 cevapları
Tam Sayılarla İşlemler Yapmayı Gerektiren Problemler 1. ÖRNEK Yandaki tabloda Esin Hanım’ın banka hesap cüzdanı verilmiştir. Hesap cüzdanında (+) ile belirtilen miktarlar yatırılan para miktarını, (–) ile belirtilen miktarlar, çekilen para miktarını gösterd...
Add a comment...

Post has attachment
Ekoyay yayinlari 7.sinif sosyal bilgiler calisma kitabi sayfa 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107 cevaplari
A. Paris´te düzenlenen Birleşmiş Milletler Hükûmetler Arası İklim Değişikliği Sonuç Raporu’na göre önümüzdeki yüzyılda, dünyada küresel ısınmaya bağlı olarak aşağıdaki sorunlar yaşanacak. Siz bu sorunların önlenmesine ve zararlarının azaltılmasına yönelik o...
Add a comment...
Wait while more posts are being loaded