Escandinavia es troba al nort d’Europa
5,6% de la població poseeix  este com a  llengua materna) el Suec .
Shared publicly