Profil kapak fotoğrafı
Profil fotoğrafı
Revak Kitabevi
36 takipçi -
Revak Kitabevi, günümüz koşullarının ve bilginin değerinin farkında olarak 2011 yılı Kasım ayında yola çıkmıştır. Tarih, tasavvuf ve edebiyat sahalarında birbirinden değerli eserleri titiz bir çalışmayla okuyucuları ile buluşturarak, geçmişten günümüze bir köprü vazifesi görmeyi ümit etmektedir.
Revak Kitabevi, günümüz koşullarının ve bilginin değerinin farkında olarak 2011 yılı Kasım ayında yola çıkmıştır. Tarih, tasavvuf ve edebiyat sahalarında birbirinden değerli eserleri titiz bir çalışmayla okuyucuları ile buluşturarak, geçmişten günümüze bir köprü vazifesi görmeyi ümit etmektedir.

36 takipçi
Hakkında
Yayınlar

Yayının eki var
Herkese açık
Yorum ekleyin...

Yayının eki var
Herkese açık
FotoğrafFotoğrafFotoğraf
9.09.2018
3 Fotoğraf - Albümü görüntüle
Yorum ekleyin...

Yayının eki var
Herkese açık
Yorum ekleyin...

Yayının eki var
Herkese açık
#YeniKitap

#BetâşîliğinBilinmeyenleri / Kahraman Özkök ile Söyleşi

Bektâşîlik; Ehlibeyt'in bâtınî yolunu, kendine has irfanı, nefesleri, erkânı ve fıkralarıyla Anadolu, Rumeli, Mısır, Irak, Girit gibi büyük bir coğrafyada asırlar boyunca ayakta tutmuş; kimseye benzememiş, fakat müspet veya menfî mânâda "Bektâşîleşmiş" tabirini ortaya çıkaracak kadar sağlam bir karakteristiği olan; nâzenin sözünün mücessem şahsiyetlerini yetiştirmiş bir yoldur.

"Bu yol zaman içinde nasıl teşekkül etti? Dönüm noktalarındaki mühim şahsiyetleri kimlerdir? Bektâşî itikad, usûl ve erkânının bilinmeyen yönleri nelerdir? Diğer tarikatlerden ne tür farklılıkları vardır? Bektâşîliğin kendine özgü sembolleri ve bunların temsil ettiği mânâlar nelerdir?" gibi pek çok soruya cevap aranan bu söyleşide, Bektâşîliğin bugüne kadar dile getirilmemiş çeşitli cepheleriyle tanışacaksınız.
Fotoğraf
Yorum ekleyin...

Yayının eki var
Herkese açık
FotoğrafFotoğrafFotoğrafFotoğraf
31.05.2018
4 Fotoğraf - Albümü görüntüle
Yorum ekleyin...

Yayının eki var
Herkese açık
Yorum ekleyin...

Yayının eki var
Herkese açık

#YeniKitap

Ey şerîat râgıbı! Bildiklerine başka bir buud kazandıracak kelâm nimeti, Sofra-yı Sırrî'dedir.

Ey tarîkat sâliki! Tarîkat-i Aliyye'nin kadîm ve sırlı tavrının kelâm nimeti, Sofra-yı Sırrî'dedir.

Ey mârifet ehli! İrfân-ı Aleviyye'nin bu demdeki kelâm nimeti, Sofra-yı Sırrî'dedir.

Ey hakîkat merdleri! Ân'dan Zamân'a gelerek kelâm elbisesine bürünmüş mânâ nimeti, Sofra-yı Sırrî'dedir.

Ey üssü'l-hakîkati'l-hakâyık erleri! Ente'den Ene'ye, Zât'tan Amâ'ya, Umk-ı Amâ'dan cism-i İnsân'a zuhurun kelâm nimeti, Sofra-yı Sırrî'dedir.

Ey kaybolmuş! Ey arayan! Ey bulmuş! Ey inanan! Ey inanmayan! Bu Sofra herkese açılmıştır.
Fotoğraf
Yorum ekleyin...

Yayının eki var
Herkese açık
#YeniÇıkanlar
Sofra-yı Sırrî // Sırrî Kalender
Fotoğraf
Yorum ekleyin...

Yayının eki var
Herkese açık
Yorum ekleyin...

Yayının eki var
Herkese açık
Yorum ekleyin...
Daha fazla yayın yüklenirken bekleyin