Profile cover photo
Profile photo
Stokrotka Centrum Logopedyczno-Terapeutyczne dla dzieci i dorosłych
2 followers
2 followers
About
Posts

Post has attachment

Post has attachment
Najczęstsze wady wymowy:
Największą grupę wad wymowy stanowi dyslalia. Zachowane są rytm, melodia i akcent. Sama wymowa jest jednak zniekształcona i mało lub zupełnie niezrozumiała. W obrębie tej grupy wyróżniamy:
• Sygmatyzm (seplenienie) – nieprawidłowa wymowa głosek: s, z, c, dz, sz, ż, cz, dż, ś, ź, ć dź.
• Rotacyzm – nieprawidłowa realizacja głoski „r”.
• Kappacyzm – nieprawidłowa wymowa głoski „k”.
• Gammacyzm - nieprawidłowa wymowa głoski „g”.
• Lambdacyzm - nieprawidłowa wymowa głoski „l”.
• Bezdźwięczność – bezdźwięczne wymawianie głosek dźwięcznych np. buta zamiast buda.
Innym zaburzeniem jest niepłynność mowy (jąkanie) – powtarzanie dźwięków i sylab, zatrzymanie wypowiedzi wzmożonym napięciem mięśniowy oraz emocjonalnym.
Photo

Post has attachment
Pokolenie samouszkadzającej się młodzieży bardzo cierpi emocjonalnie. Samouszkodzeń w szkołach czy w domach nie powinno się minimalizować ani lekceważyć mówiąc ,że to tylko sposób zwrócenia na siebie uwagi lub taka przelotna moda. Należy potraktować to zachowanie poważnie i zbadać przyczyny stresu.
Na ogół samouszkodzenia po raz pierwszy pojawią się w grupie wiekowej 12-14 lat. Samouszkodzeń częściej dokonują dziewczęta oraz osoby o odmiennej orientacji seksualnej. Samouszkodzenia u chłopców najczęściej polegają na uderzaniu się lub waleniu pięścią o ścianę
Samouszkodzenie jest czymś odrębnym , innym niż samobójstwo jednocześnie jest czynnikiem ryzyka w stosunku do prób samobójczych.
Samouszkodzenie jest zamierzonym działaniem , przeprowadzonym z własnej woli i stanowi niewielkie zagrożenie życia, to uszkodzenie własnego ciała , które nie jest akceptowane społecznie, dokonywane w celu zmniejszenia dyskomfortu psychicznego lub zakomunikowania o nim .
Samouszkodzenie jest zachowaniem zamierzonym , umyślnym, nie przypadkowym, czasami własnoręcznie a czasami przy pomocy innej osoby. Zdarza się wśród nastolatków, że dwie lub więcej osób kolejno lub jednocześnie rani się nawzajem.
Samouszkodzenie obejmuje formy autodestrukcji, które doprowadzają do niewielkich obrażeń fizycznych. Jest zachowaniem, które silnie niepokoi osoby postronne, ponieważ wiąże się z uszkodzeniem tkanek. Samouszkodzenie bywa sposobem na wyrażenie bólu istnienia oraz wyobcowania nastolatka, jednak bywa społecznie wzmacniane wśród młodzieży.
Redukuje dyskomfort psychiczny. Jego skuteczność bywa natychmiastowa dlatego zachowanie bywa powtarzane. Może pełnić funkcję komunikowania cierpienia, wywierania wpływu na innych, aby zmienili swoje zachowanie, albo demonstrowania odwagi i wytrzymałości.
Osoby dokonujące samouszkodzeń nie pragną na zawsze wyłączyć swojej świadomości , chcą ją tylko zmodyfikować. Dużo osób dokonuje samouszkodzeń w celu zmniejszenia zbyt silnych emocji. Bywają też tacy, którzy wyrządzają sobie krzywdę z powodu zbyt słabych emocji lub stanów dysocjacyjnych. Najczęściej pojawiają się emocje : złość, wstyd lub poczucie winy, lęk, napięcie lub panika, smutek, frustracja, pogarda.
Najczęstsze metody samouszkodzeń to: przecinanie i drapanie skóry oraz wycinanie na niej wzorów, rozdrapywanie gojących się ran, uderzanie się przedmiotami, przypalanie skóry, uderzanie głową, samodzielnie wykonywane tatuaże, gryzienie się, samodzielne kolczykowanie, wyrywanie włosów.
Żadne z tych zachowań nie stanowi zagrożenia dla życia.
Samouszkodzenie daje poczucie kontroli, które jest zaprzeczeniem poczucia braku nadziei.
( wg.B.A.Walsh)
Photo

Post has attachment
Przyczyny zaburzeń mowy:
1. Wada zgryzu lub uzębienia.
2. Osłabienie słuchu fizycznego.
3. Opóźnienie lub zaburzenie słuchu fonematycznego.
4. Mała sprawność narządów artykulacyjnych.
5. Zaburzenia emocjonalne.
6. Nieprawidłowe wzorce mowy.
Photo

Post has attachment
Zapraszamy do nowo otwartego Centrum Logopedyczno-Terapeutycznego (Neurologopedia, Psychologia, Integracja Sensoryczna)
PhotoPhotoPhotoPhotoPhoto
Scrapbook Photos
17 Photos - View album
Wait while more posts are being loaded