پست به همه واحدهای تابعه خود دستور داده تا با اطلاع رسانی به متصدیان سرویس خرید و فروش اینترنتی هنگام جمع آوری مرسولات خرید اینترنتی از فروشگاه های اینترنتی، محصولاتی را که احتمال می رود محتوی این قبیل محصولات باشند را به دقت بررسی و در صورت تشخیص موارد ممنون به ویژه دارو و وسایل بهداشتی فاقد برچسب وزارت بهداشت و درمان از قبول مرسوله جهت توزیع خودداری کنند و مراتب را گزارش نمایند.
Translate
1
Add a comment...