به اشتراک گذاشتن پست های تبلیغاتی روی شبکه های اجتماعی Facebook و pintersest به نوعی یک بازاریابی شبکه ای را در دنیای مجازی به وجود آورده است به نحوی که هر کاربر این شبکه های اجتماعی خود می تواند یک بازاریاب فعال برای فروشگاه های اینترنتی باشد.
Translate
2
Add a comment...