براساس جدول رتبه بندی ترافیکی شرکت های طرف قرارداد سرویس خرید و فروش اینترنتی شرکت پست شرکت تجارت الکترونیک پرداخت (ایران گیت) در رتبه نخست این جدول قرار گرفته و بار دیگر عنوان پرترافیک ترین شرکت ارائه دهنده سرویس خرید پستی در ایران را به خود اختصاص داده است
Translate
براساس جدول رتبه بندی ترافیکی شرکت های طرف قرارداد سرویس خرید و فروش اینترنتی شرکت پس
1
Add a comment...