Profile cover photo
Profile photo
Perdsorb teenee
1 follower
1 follower
About
Posts

Post has attachment
เกือบพลาด แนวข้อสอบกรมป้องกันและบรรเทา 2556 รีบอ่าน แจกแล้ว แจกเลย

ช้าอด หมดไม่รู้ด้วยนะคะ หมดโอกาสดีๆ ที่ไม่ได้อ่าน แนวข้อสอบกรมป้องกันและบรรเทา รีบอ่านแนวข้อสอบกรมป้องกัน หน่อยดีกว่าคะ เพราะแจกแล้ว ข้อสอบกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 2556 แจกเลย และยอดผู้ สมัครสอบ กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ตอนนี้ มีจำนวนมากขึ้นเรื่อยๆ เกือบพลาดไปเลยนะคะสำหรับ ข้อสอบกรมป้องกัน ที่เรานำมาอัพเดตให้วันนี้มีรายวิชา แนวข้อสอบการเมือง เศรษฐกิจ สังคม ปัจจุบัน ปี 2556 และ ตัวอย่างแนวความรู้เกี่ยวกับระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและความรู้เกี่ยวกับประชาคมอาเซียน คะ
 
เกือบพลาด แนวข้อสอบกรมป้องกันและบรรเทา รีบอ่าน แนวข้อสอบกรมป้องกัน แจกแล้ว ข้อสอบกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 2556 แจกเลย

แนวข้อสอบการเมือง เศรษฐกิจ สังคม ปัจจุบัน ปี 2556
1. จากรายละเอียดการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2557 ของรัฐบาล “ยิ่งลักษณ์” ได้มีการคาดการณ์ว่า เศรษฐกิจไทยในปี 2557 จะมีการขยายตัวประมาณร้อยละเท่าไหร่
ก. คาดว่าจะขยายตัวประมาณร้อยละ 2.5
ข. คาดว่าจะขยายตัวประมาณร้อยละ 3.5
ค. คาดว่าจะขยายตัวประมาณร้อยละ 4.5
ง. คาดว่าจะขยายตัวประมาณร้อยละ 5.5
2. เทคโนโลยี 3G เปิดบริการเชิงพาณิชย์ที่แรกในประเทศใด
ก. จีน
ข. สหรัฐอเมริกา
ค. ญี่ปุ่น
ง. ไทย
3. ในปัจจุบันปี 2556 ประเทศไทยผลิตกระแสไฟฟ้าจากแก๊สธรรมชาติ กี่เปอร์เซ็นของพลังงานทั้งหมด
ก. 2 เปอร์เซนต์
ข. 6 เปอร์เซนต์
ค. 19 เปอร์เซนต์
ง. 68 เปอร์เซนต์
4. จากเหตุคนร้ายแต่งกายเลียนแบบทหารบุกโจมตีฐานนาวิกโยธินในจังหวัดนราธิวาส ดับ 16 ศพ เกิดขึ้นเมื่อวันที่เท่าไหร่
ก. วันที่ 11 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556
ข. วันที่ 12 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556
ค. วันที่ 13 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556
ง. วันที่ 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556
5. อุทยานแห่งชาติแก่งกระจานขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลก เมื่อวันที่เท่าไหร่
ก. วันที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556
ข. วันที่ 11 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556
ค. วันที่ 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556
ง. วันที่ 27 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556
6. ข้อใดคือคำขวัญวันเด็ก แห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2556 โดยลายมือของ น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี
ก. “ฉลาดคิด จิตบริสุทธิ์ จุดประกายฝัน ผูกพันรักสามัคคี ”
ข. “คิดสร้างสรรค์ ขยันใผ่รู้ เชิดชูคุณธรรม”
ค. “รักษาวินัย ใฝ่เรียนรู้ เพิ่มพูนปัญญา นำพาไทยสู่อาเซียน”
ง. “รอบคอบ รู้คิด มีจิตสาธารณะ”
7. จากการพยากรณ์คาดว่าการส่งออกปี 2556 ของประเทศไทยจะมีมูลค่าเพิ่มขึ้นกี่เปอร์เซ็นต์
ก. เพิ่มขึ้น 5.4%
ข. เพิ่มขึ้น 6.4%
ค. เพิ่มขึ้น 7.4%
ง. เพิ่มขึ้น 8.4%
8. ใครคือรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ ของไทยในปี 2556
ก. นายสมศักย์ ภูรีศรีศักดิ์
ข. นายสุรพงษ์ โตวิจักษณ์ชัยกุล
ค. นายสันติ พร้อมพัฒน์
ง. นายปลอดประสพ สุรัสวดี
9. ในปัจจุบันปี 2556 จุดสูงสุดของการใช้ไฟฟ้าในประเทศไทยอยู่ที่ประมาณกี่หมื่นเมกะวัตต์
ก. 1.7 หมื่นเมกะวัตต์
ข. 2.7 หมื่นเมกะวัตต์
ค. 3.7 หมื่นเมกะวัตต์
ง. 4.7 หมื่นเมกะวัตต์
10. นโยบาย ONE TABLET PC PER CHILD ของรัฐบาลในปี 2556 คือนโยบายอะไร
ก. นโยบายแจกแท็บเล็ตสำหรับเด็ก ป.1
ข. นโยบายแจกคอมพิวเตอร์สำหรับเด็ก ป.1
ค. นโยบายแจกหนังสือสำหรับเด็ก ป.1
ง. นโยบายแจกเครื่องเขียนสำหรับเด็ก ป.1
11. โครงการ One District One Scholarship หรือ ODOS คือ
ก. โครงการหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์
ข. โครงการหนึ่งอำเภอหนึ่งผลิตภัณฑ์
ค. โครงการหนึ่งตำบลหนึ่งทุน
ง. โครงการหนึ่งอำเภอหนึ่งทุน
12. ล่าสุดมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ได้ประเมินอัตราการขยายตัวของเศรษฐกิจไทยในปี 2556 คาดว่าจะขยายตัวกี่เปอร์เซ็นต์
ก. คาดว่าจะขยายตัวเพียง 2.5%
ข. คาดว่าจะขยายตัวเพียง 3.5%
ค. คาดว่าจะขยายตัวเพียง 4.5%
ง. คาดว่าจะขยายตัวเพียง 5.5%
13. เหตุไฟฟ้าดับที่เกาะสมุย และ เกาะพะงัน เกิดขึ้นจากสาเหตุใด
ก. ผู้ก่อการร้ายวางระเบิดเสาสายส่ง
ข. สายเคเบิ้ลขาด
ค. กระแสไฟฟ้าไม่เพียงพอกับความต้องการของคนทั้งเกาะ
ง. โรงไฟฟ้าขนอมหยุดจ่ายไฟ
14. ใครเป็นผู้ชนะการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ประจำปี พ.ศ.2556
ก. หม่อมราชวงศ์สุขุมพันธุ์ บริพัตร
ข. พลตำรวจเอก พงศพัศ พงษ์เจริญ
ค. นาย สุขุม วงประสิทธิ
ง. นาย โฆสิต สุวินิจจิต
15. การเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ประจำปี พ.ศ.2556 มีผู้มาใช้สิทธิ์คิดเป็นกี่เปอร์เซ็นต์ จากผู้มีสิทธิ์ทั้งหมด
ก. คิดเป็น 39.8% จากผู้มีสิทธิ์ทั้งหมด
ข. คิดเป็น 40.75% จากผู้มีสิทธิ์ทั้งหมด
ค. คิดเป็น 55.88% จากผู้มีสิทธิ์ทั้งหมด
ง. คิดเป็น 63.98% จากผู้มีสิทธิ์ทั้งหมด
ตัวอย่างแนวความรู้เกี่ยวกับระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและความรู้เกี่ยวกับประชาคมอาเซียน
1. Open an Existing Database คืออะไร
ก. การสร้างฐานข้อมูลใหม่
ข. การเปิดฐานข้อมูลที่มีอยู่แล้ว
ค. การใช้ตัวช่วยสร้างฐานข้อมูล
ง. การสร้างฐานข้อมูลเปล่า
2. การสร้างฐานข้อมูลใหม่ สามารถทำได้วิธีใด
ก. Blank Database และ Table Wizard
ข. Blank Database และ Database Wizard
ค. Table Wizard และ Database Wizard
ง. Blank Wizard และ Existing Database
3. Primary Key คืออะไร
ก. การกำหนดฟิลด์หลักให้กับตารางที่เราสร้างขึ้น
ข. การกำหนดกุญแจหลักให้กับตารางที่เราสร้างขึ้น
ค. การกำหนดรหัสข้อมูลให้กับตารางที่เราสร้างขึ้น
ง. การกำหนดรหัสลับผู้ใช้ข้อมูลในตารางที่เราสร้างขึ้น
4. ผู้ที่ตั้งชื่อสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวนั ออกเฉียงใต้ หรือ อาเซยี่ น (ASEAN: Association of Southeast Asain Nations) คือใคร
ก. นายตุน อับดุล ราชัก บินฮสุ เซน(รองนายกรัฐมนตรี รฐั มนตรีกลาโหม และรัฐมนตรีกระทรวงพฒั นาการ แห่งชาติมาเลเซีย)
ข. นายอาดัม มาลิก (รัฐมนตรีต่างประเทศอินโดนีเซีย)
ค. นายนาซิโซ รามอส (รัฐมนตรีต่างประเทศฟิลิปปินส)์
ง. นายเอส ราชารัตนัม(รัฐมนตรีต่างประเทศสิงค์โปร์)
5. ประชาคมเศรษฐกิจอาเซยี น (ASEAN Economic Community – AEC) เกิดขึ้นเพื่ออะไร
ก. มุ่งให้เกิดการไหลเวียนอย่างเสรีของ สินค้า บริการ การลงทุน เงินทุน การพัฒนาทางเศรษฐกิจ และการลดปัญหาความยากจนและความเหลื่อมล้าทางสังคมภายในปี 2020
ข. ทำให้อาเซียนเป็นตลาดและฐานการผลิตเดียว (single market and production base)
ค.ให้ความชว่ยเหลือแก่ประเทศสมาชิกใหม่ของอาเซียนเพื่อลดช่องว่างการพัฒนาและช่วยให้ประเทศเหล่านี้เข้าร่วมกระบวนการรวมตัวทางเศรษฐกิจของอาเซียน
ง. ถูกทุกข้อ
6. Blank Database คือ การสร้างฐานข้อมูลที่มีลักษณะใด
ก. ฐานข้อมูลที่มีแผนภูมิให้ด้วย ผู้ใช้เพียงพิมพ์ข้อมูลลงไป
ข. ฐานข้อมูลที่มีรูปภาพให้ด้วย ผู้ใช้เพียงพิมพ์ข้อมูลลงไป
ค. ฐานข้อมูลเปล่าที่ผู้ใช้ต้องกำหนดรูปแบบของฐานข้อมูลเอง
ง. ฐานข้อมูลสำเร็จรูปที่มีไว้ให้ผู้ใช้เลือกตามความเหมาะสม
 
*****ขอให้เพื่อนๆทุกคนโชคดี
ในการสอบกับกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย คะ***
Add a comment...
Wait while more posts are being loaded