Tin Chứng khoán - Tuần qua Phố Wall đã có sự giảm mạnh do liên quan tới tình hình nợ công ở Châu Âu, tình hình ảm đạm vẫn chưa ngã ngủ do vấn đề nợ công chưa được dứt điểm xong

==> mọi người nên thận trong trọng mua bán, chi mua bán khi có tín hiệu khá và nên ở trên hàng sẵn có (để cần có thể lướt nhanh cân lại hàng)


________________________________________________________
www.chungkhoanonline.com.vn -Môi giới & Tư vấn Chứng khoán Online
Shared publiclyView activity