Profile cover photo
Profile photo
M-Elit d.o.o.
3 followers -
Edukacije - Učinite prvi korak ka boljem poslovanju
Edukacije - Učinite prvi korak ka boljem poslovanju

3 followers
About
Posts

Post has attachment
#DigitalniMarketing#alati i komunikacijski #kanali

#DigitalniMarketing vrsta je marketinga u kojem se upotrebljavaju #digitalni komunikacijski kanali za potrebe promocije usluge ili proizvoda tvrtke, odnosno kako bi se određena poruka prenijela ciljnoj publici.

Glavne karakteristike digitalnog marketinga, a posebice u odnosu na tradicionalni marketing, predstavljaju dvosmjerna komunikacija i komunikacija u stvarnome vremenu s kupcem, odnosno potrošačem. S obzirom na to da je internet najrašireniji kanal digitalnog marketinga, često se pojam internetskoga marketinga koristi u jednakom značenju kao i #DigitalniMarketing iako digitalni marketing podrazumijeva širi kontekst.

Na čemu se temelji učinkovitost samoga digitalnog marketinga u bilo kojem području, odnosno poslovanju:

 Dosegnuti željenu ciljnu publiku
Alatima digitalnoga marketinga možemo targetirati određenu ciljnu publiku po raznim željenim kategorijama bilo da se radi o spolu, dobi bilo o lokaciji i slično. Možemo svoje usluge ili proizvode ponuditi onoj ciljnoj skupini koja je za iste izrazila interes i možemo znati koliki je dio te ciljne publike uspio vidjeti našu poruku, možemo vidjeti i njihovu reakciju i slično.

 Djelovati #direktno i u realnome vremenu
Aktivnosti u okviru digitalnoga marketinga događaju se u realnome vremenu. Naime, kao što mi plasiramo poruku prema ciljnoj publici u stvarnome vremenu, tako i publika ima mogućnost dostaviti svoj odgovor na plasiranu poruku odmah i sada, što nama daje mogućnost da provedemo eventualne potrebne promjene, sve radi ostvarenja uspješne promocije i kampanje.

 Dostupnost i #interakcija
Sve usluge i proizvodi promovirani u digitalnome obliku dostupni su jednim «klikom» ciljnoj publici. Jednako je tako i sama reakcije i mišljenje ciljne publike zapravo dostupno na isti način s obzirom na to da digitalnim putem možemo odmah provjeriti i saznati jesu li naši korisnici zadovoljni ili nezadovoljni našom uslugom ili proizvodom.

#Komunikacija je dvosmjerna, brza i odvija se prema onoj publici koju zaista želimo dosegnuti našim porukama. I ono što je najvažnije: trenutačno smo u mogućnosti dobiti i odgovor na našu poruku od te iste ciljne publike.

#OnlineSeminar DIGITALNI MARKETING na hrvatskom jeziku možeš pronaći na slijedećem linku: http://www.m-elit.com/edukacije/

Osim toga tu su još i neke #BesplatneEdukacije

#OnlineSeminar #OnlineEdukacije #DigitalniMarketing #BesplatniSeminar
Photo
Add a comment...

Post has attachment
Ključni elementi za razvoj marketinške strategije u promociji i prodaji usluge zdravstvenoga turizma

Nakon analize tržišnih okolnosti i općega konteksta u sferi zdravstvenoga turizma, zadatak nam je razviti primjenjivu kvalitetnu marketinšku strategiju.

Za te potrebe moramo osigurati i pripremiti sljedeće temeljne elemente:
 viziju i misiju te strateške ciljeve tvrtke
 analizu snaga i slabosti te prilika i prijetnji, odnosno SWOT analizu
 analizu kupaca, odnosno potencijalnih korisnika i njihovih navika
 analizu i usporedbu dostupnosti usluga na ciljnome tržištu naspram dostupnosti iste na domicilnome tržištu
 analizu postojeće konkurencije
 odrednice konkurentske prednosti našega poslovanja
 odabrane marketinške alate, komunikacijske kanale te definirane komunikacijske poruke.

#OnlineSeminar: Prodaja usluga zdravstvenog turizma
Sve detalje onlineseminara provjeri na linku: http://www.m-elit.com/edukacije/

#ZdravstveniTurizam #Edukacija #BesplatniSeminar #AgencijaZaZdravszveniTurizam
Photo
Add a comment...

Post has attachment
EDUKACIJA - Digitalni marketing:

VAŽNO!

 Marketinška strategija daje nam odgovor na sljedeća temeljna pitanja: što trebamo i želimo postići, odnosno koji su ciljevi našega poslovanja, gdje imamo namjeru 3RazvitiPoslovanje, odnosno na koja se tržišta želimo usredotočiti te kako ćemo postići zacrtane ciljeve na određenim tržištima, odnosno putem kojih ćemo resursa i #aktivnosti nastojati iskoristiti sve definirane prilike i izbjeći sve definirane prijetnje.

 Prilikom izrade marketinške strategije važno je napraviti #SWOT analizu, #analizu potencijalnih korisnika, analizu konkurencije, usporedbu dostupnosti usluga na ciljnom tržištu u odnosu na dostupnost usluga na domicilnom tržištu te definirati elemente održive konkurentske prednosti, kao i misiju i viziju te strateške ciljeve tvrtke.

 Slijedom razvoja marketinške strategije bit ćemo u mogućnosti razviti i pripremiti učinkovit marketinški plan koji uključuje pregled svih odabranih marketinških alata te kanala komunikacije, kao i same marketinške aktivnosti i komunikacijske poruke.

 U nedostatku marketinške strategije, odnosno definiranoga smjera u kojem treba ići naše poslovanje bit će upitna i učinkovitost svih planiranih marketinško-komunikacijskih aktivnosti.

#Marketing #DigitalniMarketing #PoslovneEdukacije #Edukacije #DruštveneMreže #BesplatneEdukacija #BesplatniSeminar #Seminar
Photo
Add a comment...

Post has attachment
Razvoj marketing strategije – prvi korak prema učinkovitom marketinškom planiranju

#MarketingStrategija predstavlja #plan tvrtke kojim se definiraju marketinške #aktivnosti radi ostvarivanja dugoročnih ciljeva poslovanja.

Važno je na samome početku naglasiti koja je zapravo svrha marketinške strategije, odnosno iz kojih je razloga nužno posvetiti vrijeme razvoju i izradi toga dokumenta.

Dakle, marketinška strategija daje nam odgovor na sljedeća pitanja:
 što trebamo/želimo postići, odnosno koji su ciljevi našega poslovanja
 gdje imamo namjeru razviti poslovanje, odnosno na koja se tržišta želimo usredotočiti
 kako ćemo postići zacrtane ciljeve na određenim tržištima, odnosno putem kojih ćemo resursa i aktivnosti nastojati iskoristiti sve definirane prilike i izbjeći sve definirane prijetnje.

Dok razvijamo i pripremamo marketinsg strategiju, moramo jasno definirati vrijednost usluge koju nudimo te na temelju analize tržišta također definirati i segment tržišta prema kojem će biti usmjere naše marketinške aktivnosti.

Taj segment tržišta obuhvaća one potencijalne kupce koji imaju specifične želje i potreba koje mi možemo odgovoriti upravo onom uslugom ili proizvodom koji nudimo. Kao što smo vidjeli, marketinška strategija daje nam odgovore na temeljna pitanja.

Nadalje, ona predstavlja skup svih naših zamisli i ideja o tome kako postići zacrtane ciljeve te svakako i našu sposobnost korištenja svim raspoloživim resursima u poslovanju radi ostvarenja tih ciljeva. Slijedom razvoja marketinške strategije bit ćemo u mogućnosti razviti i pripremiti učinkovit #MarketingPlan kao alat koji zauzima središnje operativno mjesto u okviru cjelokupnih marketinško-komunikacijskih aktivnosti.

#DigitalniMarketing #AgencijaZaDigitalniMarkeitng #MarketingPlan #Edukacije #DigitalniMarketingEdukacije #BesplatnaEdukacija

Više na: www.m-elit.comPhoto
Add a comment...

Post has attachment
#IstraživanjeTržišta i #AnalizaTržišta i potencijalnih kupaca jedni su od ključnih elemenata u procesu razvoja marketinške strategije. Na području promocije i prodaje usluga zdravstvenoga turizma, a za potrebe razvoja marketinške strategije u poslovanju, važno je na samome početku biti upoznat s pregledom industrije na pojedinome teritoriju, što bismo za ove potrebe mogli obuhvatiti sljedećim podacima i informacijama:

 koja su #tržišta emitivna, a koja receptivna,ili oboje,i za koje usluge
 koji su #trendovi ponude i potražnje na određenim tržištima
 koji su problemi, odnosno poteškoće u dobivanju zdravstvenih usluga na određenim tržištima i o kojim se uslugama u ovome slučaju radi
 koje su potrebe, želje i motivacije kupaca koje proizlaze iz analize njihova dosadašnjega ponašanja
 koji su mogući #elementi izgradnje održive konkurentske prednosti određene destinacije zdravstvenoga turizma.

U slučaju potrebe za savjetovanjem oko navedenih elemenata ugovorite besplatne konzultacije: www.m-elit.com

#ZdravstveniTurizam #Agencija #DigitalniMarketing #Edukacije #Seminar #OnlineEdukacije #Stručnjak #AnalizaTržišta
Photo
Add a comment...

Post has attachment
#ZdravstveniTurizam #industrija je koja predstavlja jedan od najbrže rastućih oblika turizma na globalnoj razini koji kontinuirano karakterizira rast potražnje.

Također, u okviru svih relevantnih strateških dokumenata u Republici Hrvatskoj zauzima istaknuto mjesto s obzirom na to da je primjerice samom strategijom razvoja turizma Republike Hrvatske definiran cilj sukladno kojemu bi RH trebala biti prepoznata kao renomirana #destinacija zdravstvenoga turizma do 2020.godine.

Bez obzira na ovaj obećavajući status, još uvijek se radi o industriji koja je – slobodno možemo reći – u povojima na području Republike Hrvatske te samim time za potrebe proučavanja i analiziranja ovoga oblika turizma još uvijek ne nalazimo dovoljno strukturiranih podataka koji bi nam mogli biti od pomoći pri analizi tržišta i definiranja potreba kupaca koji odabiru ili bi mogli odabrati Hrvatsku kao destinaciju zdravstvenoga turizma.

Zato vam naš tim stručnjaka može omogućiti online ili in-house treninge u segementu zdravstvenog turizma.

Provjerite više na: www.m-elit.com

#ZdravstveniTurizam #Edukacija #InHouseTrening #OnlineEdukacije #Seminar #Stručnjak
Photo
Add a comment...

Post has attachment
Integrirana marketinška #komunikacija oblik je tržišne komunikacije tvrtke prilikom koje se tvrtka koristi različitim komunikacijskim disciplinama kako bi ostvarila maksimalan komunikacijski učinak.

Primjenom integrirane marketinške komunikacije komunicira se s potrošačem, kupcem, odnosno upravo on i jest sama polazišna točka cjelokupnih aktivnosti marketinške komunikacije, a s namjerom usmjeravanja i promjene njegova ponašanja.

Cilj je, dakle, utjecati na ponašanje, bilo da se potiču novi oblici ponašanja, učvršćuju postojeći bilo da se mijenja trenutačno ponašanje.

www.m-elit.com

#DigitalniMarketing #AgencijaZaDigitalniMarketing #Komunikacija
Photo
Add a comment...

Post has attachment
Stomatologija - industrija osmijeha je jedna nezaobilazna stavka svake osobe koja drži do svoga zdravlja.

Kako je danas svako poslovanje krenulo globalnim putem, tako je i stomatologija krenula u osvajanje internacionalnih pacijenata. Usprkos kvaliteti stomatoloških usluga i pristupačnim cijenama vrlo je teško privući inozemne pacijente, bilo da se radi o pacijentima iz Italije, Slovenije, Njemačke, Velike Britanije ili sl.

To je jedan razlog više zbog kojeg bi bilo zgodno angažirati agenciju za dentalni turizam.

Dentalni turizam, kao što i sam njegov naziv kaže, uključuje dentalne usluge i turizam - što čini ovu pojavu vrlo kompleksnom. A da se ne zanemari još i izratito velika konkurencija u dentalnom turizmu.

Ono što mi možemo napraviti za vas jesu aktivnosti Digital & Content marketinga koji će generirati nove inozemne pacijente.

Dentalni turizam je industrija koja raste, a vi možda jednostavno nemate vremena pratiti sve marketinške trendove - što daje vrlo važan razlog da angažirate agenciju za dentalni turizam.

Medical Elit - agencija za dentalni turizam: info@m-elit.com
Photo
Add a comment...

Post has attachment
Kako do pacijenata iz inozemstva?

Ako ste stomatolog koji vodi privatnu ordinaciju/polikliniku, voditelj iste ili jednostavno osoba koja želi pokrenuti svoje aktivnosti u smjeru dentalnog turizma, a niste zadovolji sa trenutnim stanjem inozemnih pacijenata koji koriste vaše usluge - pravo je vrijeme da angažirate agenciju za dentalni turizam koja već dugi niz godina uspješno posluje u tom segmentu.

Ne djelujemo samo u segmentu dentalnog turizma (iako je najviše naših klijenata iz te domene) već i u segmentu cjelokupnog zdravstvenog turizma. Kroz dugogodišnje iskustvo susreli smo se sa mnogo različitih situacija, te smo pomogli mnogim ordinacijama, centrima i poliklinikama da unaprijede i razviju svoje poslovanje. Zašto ne biste i vi bili dijelom te statistike?

Dentalni turizam je nešto o čemu mnogi razgovaraju, no ne znaju točno na koji način privući pacijente iz inozemstva. Naravno, vi ste se usavršavali u svom području djelovanja, a mi u svom - zato ujedinimo snage i iskoristimo inozemno tržište koje nam se pruža.

Pokrenimo se i iskoristimo potencijal dentalnog turizma u Hrvatskoj.

Mi smo agencija za dentalni turizam koja se nalazi u Umagu, no partnerski smo vezani sa agencijom u Zagrebu. U svakom slučaju, ništa vas ne košta dobiti informaciju više, a vezano uz dentalni turizam, odnosno zdravstveni turizam.
Umag
Photo
Add a comment...

Post has attachment
Medical Elit je agencija za zdravstveni turizam sa sjedištem u Umagu, Hrvatska. Naš tim profesionalaca je ponosan na svoje dugogodišnje iskustvo u sferi zdravstvenog turizma u Hrvatskoj.

Mi nismo klasična agencija za marketing, mi smo agencija koja ima pravi "know-how" kako bi privukla nove i zadržala vaše stare pacijente na području Hrvatske, ali i iz inozemstva.

Zdravstveni turizam je nedovoljno iskorišten u Hrvatskoj, pa zašto onda ne bismo ujedinili snage i pokrenuli zajedno aktivnosti u cilju pridobivanja pacijenata iz inozemstva.

Segmentu zdravstvenog turizma u kojem poslujemo:
- dentalni turizam,
- turizam estetske kirurgije,
- lječilišni (spa) turizam,
- wellness turizam.

#agencijaza dentalniturizam #MedicalElit #agencija za martketing

Umag
Photo
Add a comment...
Wait while more posts are being loaded