Profile cover photo
Profile photo
‫אבנר שטמר, משרד עורכי דין‬‎
About
Posts

Post has attachment
עו"ד אבנר שטמר הגיש (בשם לקוחה) לבית משפט השלום באשדוד תביעה לפירוק שיתוף בנכס מסחרי באשדוד ששוויו מעל 14 מיליון ₪. במקביל הוגשה תביעה כספית בגין חלקה של התובעת בדמי השכירות.
http://stemmer.co.il/rul37.php

Post has attachment
עו"ד אבנר שטמר הגיש תביעה בסך 6 מיליון ₪ בשם חברי קבוצת רכישה (84 תובעים) נגד משרד עורכי דין ונגד נתבעים נוספים.
http://stemmer.co.il/rul36.php

Post has attachment
עו"ד שטמר הגיש (בשם לקוחה) בבית משפט השלום בבאר שבע תביעה נגד עורך דין ונגד נתבע נוסף וחברה בשליטתו בסך 976,229 ₪.
http://stemmer.co.il/rul35.php

Post has attachment
עו"ד שטמר הגיש בשם לקוח תביעה בעילה של רשלנות מקצועית של עורך דין נגד עורכת דין כ.ש.מ. ונגד מגדל חברה לביטוח בע"מ:
http://stemmer.co.il/rul33.php

Post has attachment
עו"ד אבנר שטמר הגיש בשם לקוח תביעה בעילה של רשלנות מקצועית נגד עו"ד א.ב. בטענה כי עוה"ד לא הגיש תביעה במועד:
http://stemmer.co.il/rul32.php

עו"ד אבנר שטמר הגיש תביעה נגד עורך דין ונגד מספר חברות ביטוח בסך 1,200,000 ₪. עפ"י הנטען בכתב התביעה: עו"ד ר.ג. התרשל בין היתר בכך שערך חוזה שנפסל בחלקו, בכך שלא העלה טענת התיישנות ובכך שלא זימן עד חיוני.
http://stemmer.co.il/rul31.php

עו"ד אבנר שטמר הגיש תביעה נגד עורך דין בסך 290,268 ₪. עפ"י הנטען בכתב התביעה: עו"ד ש.ת. התרשל בכך שלא בדק שהמחסן שהיה צמוד לדירה נרשם על שם התובעת.
http://stemmer.co.il/rul30.php

Post has attachment
עו"ד אבנר שטמר הגיש תביעה נגד עורך דין בסך 389,456 ₪. עפ"י הנטען בכתב התביעה: עו"ד ש.ל. התרשל בכך שלא בדק כי הדירה שנמכרה לתובע כדירת 3 חדרים היא למעשה דירת 2 חדרים.
http://www.stemmer.co.il/rul29.php

Post has attachment
עו"ד אבנר שטמר הגיש תביעה נגד עורך דין בסך 2,500,000 ₪. עפ"י הנטען בכתב התביעה: עו"ד א.א. פעל בניגוד עניינים בכך שייצג את התובעים מול חברה קבלנית בה הוא שותף.
http://www.stemmer.co.il/rul28.php

תביעה נגד עו"ד א.ר. בעילת רשלנות מקצועית על סך 473,292 ש"ח
עפ"י הנטען בכתב התביעה: עורך הדין לא טרח ליידע את הלקוח בהסדר חוב מול עיריית טייבה, וכתוצאה מכך הלקוח איבד את זכותו לקבלת כספים.
http://stemmer.co.il/rul27.php
Wait while more posts are being loaded