Profile cover photo
Profile photo
Hao Nguyen
3,130 followers -
Mootj con nguwoi binhf thuwowngf nhuw moij nguwowif ,chir cos cas tinhs raats hieen nhwng cungx raats dwx ,raats caanr thaanj vaf cungx raats caaur thar ,khoong sowj mootj ai heet, ddungs chuyeenj laf phair nois,khoong sow chees ddooj naof car,bowix nois laf mootj suwj tuwj doo cuar quyeen con nguwowif,.Banr tinh thif hay rowi nuwowcs mawts truwowc nhuwngx suwj kieen thuwowng taam duf gia-ddimhf hay xa hooij cungx vaayj.nhwng thus nuooi ttrong nhaf nhuw cho vaf meof cos khi chung cheets minhf cungx rowi leej duwowcj,minhf khoong hieeur taij sao minhf laij nhw thees nhir.
Mootj con nguwoi binhf thuwowngf nhuw moij nguwowif ,chir cos cas tinhs raats hieen nhwng cungx raats dwx ,raats caanr thaanj vaf cungx raats caaur thar ,khoong sowj mootj ai heet, ddungs chuyeenj laf phair nois,khoong sow chees ddooj naof car,bowix nois laf mootj suwj tuwj doo cuar quyeen con nguwowif,.Banr tinh thif hay rowi nuwowcs mawts truwowc nhuwngx suwj kieen thuwowng taam duf gia-ddimhf hay xa hooij cungx vaayj.nhwng thus nuooi ttrong nhaf nhuw cho vaf meof cos khi chung cheets minhf cungx rowi leej duwowcj,minhf khoong hieeur taij sao minhf laij nhw thees nhir.

3,130 followers
About
Posts

Post has attachment

Post has attachment

Post has attachment
Hao Nguyen commented on a post on Blogger.
Tôi đã sửa từ trọn thành trọng .
Vì lời chúc nghĩa trọn phúc trăm năm .
Nhưng tiếc rằng vợ chồng họ đã ly hôn .
Có những cuộc ly hôn rất đẹp .
Rất trọng nghĩa tình dù không còn chung mái ấm .

Post has attachment

Post has attachment

https:/m/forum/?hl=vi/groups.google.cohttp://kekhopk.com/forums/index.php?showtopic=72549#!topic/soc.culture.vietnamese/l6_0uxpYjnc

Post has attachment
Wait while more posts are being loaded