Profile cover photo
Profile photo
Hao Nguyen
3,123 followers -
Mootj con nguwoi binhf thuwowngf nhuw moij nguwowif ,chir cos cas tinhs raats hieen nhwng cungx raats dwx ,raats caanr thaanj vaf cungx raats caaur thar ,khoong sowj mootj ai heet, ddungs chuyeenj laf phair nois,khoong sow chees ddooj naof car,bowix nois laf mootj suwj tuwj doo cuar quyeen con nguwowif,.Banr tinh thif hay rowi nuwowcs mawts truwowc nhuwngx suwj kieen thuwowng taam duf gia-ddimhf hay xa hooij cungx vaayj.nhwng thus nuooi ttrong nhaf nhuw cho vaf meof cos khi chung cheets minhf cungx rowi leej duwowcj,minhf khoong hieeur taij sao minhf laij nhw thees nhir.
Mootj con nguwoi binhf thuwowngf nhuw moij nguwowif ,chir cos cas tinhs raats hieen nhwng cungx raats dwx ,raats caanr thaanj vaf cungx raats caaur thar ,khoong sowj mootj ai heet, ddungs chuyeenj laf phair nois,khoong sow chees ddooj naof car,bowix nois laf mootj suwj tuwj doo cuar quyeen con nguwowif,.Banr tinh thif hay rowi nuwowcs mawts truwowc nhuwngx suwj kieen thuwowng taam duf gia-ddimhf hay xa hooij cungx vaayj.nhwng thus nuooi ttrong nhaf nhuw cho vaf meof cos khi chung cheets minhf cungx rowi leej duwowcj,minhf khoong hieeur taij sao minhf laij nhw thees nhir.

3,123 followers
About
Posts

Post has attachment

Post has attachment

Post has attachment

Post has attachment
Hao Nguyen commented on a post on Blogger.
Nếu hạnh phúc gia đình tan vỡ.( gia đình chồng không hòa đồng tôn giáo ) .
Sự đã rồi lòng dẫu quặn đau.
Hình thập tự giá tôn thờ.
Thế gian duy nhất phải chăng riêng Ngài ?
Thật ra Chúa chẳng buộc ai
Một lòng tin Chúa phải theo đạo này.
Chỉ cần ta hiểu về Ngài .
Đã từng hiện hữu cõi đời trần gian .
Những điều ghi chép Thánh Kinh .
Khuyên mình hướng thiện nhân sinh đẹp lòng .
Gần Ngài xa cả người thân .
Vậy là không hiểu thanh cao ý Ngài . .

Post has attachment
O KHOA TINH YEU .
Ví như ổ khóa tình yêu. Trấn an tin tưởng cho ta và người. Cửa tim đã khóa nguyện thề. Bên  nhau chẳng đặng tìm người thứ  hai . Trong cơn hờn dỗi vì yêu . Lại thêm ổ khóa tình  yêu chọn người . Là người thứ mấy bao nhiêu .? Bao nhiêu ổ khóa tình yêu một đờ...

Post has attachment

Post has attachment

Post has attachment

Post has attachment
Hao Nguyen commented on a post on Blogger.
Tôi đã sửa từ trọn thành trọng .
Vì lời chúc nghĩa trọn phúc trăm năm .
Nhưng tiếc rằng vợ chồng họ đã ly hôn .
Có những cuộc ly hôn rất đẹp .
Rất trọng nghĩa tình dù không còn chung mái ấm .

Wait while more posts are being loaded