Profile cover photo
Profile photo
Biblioteka Szkolna SP 37
About
Posts

Post has attachment
Pasowanie uczniów klas pierwszych na czytelników.

Pod koniec lutego odbyło się w naszej szkole uroczysta akademia poświęcona najmłodszym uczniom. Klasy 1a i 1b wcielone zostały w poczet czytelników naszej biblioteki. to dla nich uczniowie klasy IVb pod okiem Pani Magdy Świerkot przygotowały uroczystość. Następnie poszczególne klasy przeszły do biblioteki i każdy uczeń po raz pierwszy wypożyczył książkę. Uczniowie zapoznali się z regulaminem wypożyczania, dbałości o książki, jak również zasadami panującymi w bibliotece (nie tylko szkolnej).

Mamy nadzieję, że będzie to jedno z Waszych ulubionych miejsc w szkole :).
PhotoPhotoPhotoPhotoPhoto
09.03.2017
8 Photos - View album
Add a comment...

Post has attachment
Na początku grudnia uczniowie klasy 1b odwiedzili pobliską Bibliotekę Pedagogiczną, z którą współpracuje nasza szkoła. To oczywiście nie pierwsza wizyta naszych uczniów w tym miejscu, bo bywamy tam co jakiś czas. Zaprzyjaźnione Panie bibliotekarki także odwiedzają i nasze mury.

Niniejsze spotkanie poświęcone było literaturze Juliana Tuwima i opierało się na analizie wiersza "Lokomotywa". Zajęcia miały aktywny charakter - uczniowie nie tylko przypomnieli sobie cudowny wiersz, ale także wspaniale się bawili.
PhotoPhotoPhoto
09.03.2017
3 Photos - View album
Add a comment...

Post has attachment
Dzień Misia 2016

25 listopada odbyło się w naszej szkole Święto Pluszowego Misia. Wszyscy uczniowie, i mali, i duzi przynieśli swoje ukochane pluszaki do pamiątkowych, klasowych zdjęć, które zobaczyć można w galerii. Każda klasa przygotowała także plakat przedstawiający misia.
Mamy nadzieję, że święto to stanie się także pretekstem do powrotu do klasyków literatury dziecięcej takich jak "Kubuś Puchatek", "Paddington", czy filmów aniomowanych takich jak "Miś Uszatek", "Koralgol" i inne.
PhotoPhotoPhotoPhotoPhoto
2016-12-13
37 Photos - View album
Add a comment...

Post has attachment
Heloween w bibliotece

31 października bibliotekę szkolną odwiedziły duchy z klasy "0". Panie bibliotekarki oczywiście przygotowane na taką wizytę i psikusy poczęstowały naszych milusińskich nie tylko cukierkami, ale także odrobiną literatury dziecięcej.
PhotoPhotoPhotoPhotoPhoto
2016-12-13
9 Photos - View album
Add a comment...

Post has attachment
MISTRZ CZYTANIA 2016

W dniu 29.09.2016 r. z okazji Ogólnopolskiego Dnia Głośnego Czytania odbył się w naszej szkole konkurs zorganizowany przez bibliotekę szkolną. Zadaniem konkursowym było przeczytanie w ciągu 2 minut fragmentu tekstu literackiego dla dzieci i młodzieży. Uczniowie klas II i III interpretowali tekst Marii Kownackiej pt. „Plastusiowy pamiętnik”, zaś uczniowie klas starszych fragment „Małgo Księcia” Antoine de Saint-Exupéry.
Jury w składzie mgr Anna Tomeczek (nauczyciel polonista), Magdalena Świerkot oraz Małgorzata Stoczkiewicz-Wanot (bibliotekarze) miało bardzo trudne zadanie, gdyż poziom konkursu był niezwykle wysoki i wyrównany, a uczniowie wspaniale czytali na głos. Jednak należało wybrać najlepszych i tak: w kategorii klas drugich i trzecich I miejsce (ex æquo) otrzymali: Wojciech Świanrski (2d), Karol Górowski (2a) i Agata Hak (2c), zaś spośród uczniów klas czwartych, piątych i szóstych I miejsce otrzymali Marysia Płaza (Vb) i Kacper Bobowski (IVb).
Mamy nadzieję, że konkurs ten nie tylko zachęci Was do przeczytania uroczego „Plastusia”, czy też cudownego i aktualnego przez całe życie „Małego Księcia”, ale też przekona Was do czytania innym np. młodszemu rodzeństwu.
Serdecznie gratulujemy zwycięzcom i zapraszamy do kolejnego konkursu organizowanego przez bibliotekę szkolną dotyczącego laurki z życzeniami dla biblioteki szkolnej. Regulamin już wkrótce.
PhotoPhotoPhotoPhotoPhoto
2016-10-27
23 Photos - View album
Add a comment...

Post has attachment
WYCHOWANIE PRZEZ CZYTANIE

Od października rusza w naszej szkole ogólnopolska akcja "Cała Polska czyta dzieciom". Jej celem jest propagowanie czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży. Zadaniem jaki sobie wyznaczyliśmy jest czytanie codziennie i na każdej lekcji. Dlatego też każda klasa wybiera sobie kolejno przez cały rok książki, które uczniowie chcą czytać na głos, zaś nauczyciele czytają te książki na każdej lekcji po 5 minut.

Zapraszamy do głośnego czytania! :D
Photo
Photo
2016-10-27
2 Photos - View album
Add a comment...

Post has attachment
Photo
Add a comment...

REGULAMIN WYPOŻYCZANIA PODRĘCZNIKÓW WIELOLETNICH
W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 37 IM. KAROLA GRZESIKA
W CHORZOWIE

Podstawa Prawna:
Ustawa z dn. 30 maja 2014 r., o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw Dz. U. z 2014r. poz. 811.

§1
1. Podręczniki do edukacji wczesnoszkolnej i języka angielskiego oraz do II etapu nauczania są własnością szkoły i znajdują się
w zasobach biblioteki szkolnej.
2. Szkoła nieodpłatnie wypożycza uczniom podręczniki mające postać papierową na okres danego roku szkolnego.
3. Szkoła przekazuje uczniom materiały ćwiczeniowe bez obowiązku zwrotu.
4. Wypożyczenia podręczników dokonuje nauczyciel bibliotekarz na podstawie imiennej listy uczniów danej klasy.
5. Każdemu uczniowi jest przypisany konkretny numer podręcznika i ćwiczeń.
6. Podręczniki wypożyczane są w terminie uzgodnionym pomiędzy nauczycielem a wychowawcą klasy.

§2
1. Uczniowie są zobowiązani do zwrotu podręczników najpóźniej
w ostatnim tygodniu nauki przed zakończeniem roku szkolnego.
2. Nadzór nad terminowym zwrotem podręczników sprawuje wychowawca klasy, nauczyciele poszczególnych przedmiotów
i nauczyciel bibliotekarz.
3. Podczas zwrotu podręczników nauczyciele, o których mowa
w ust. 2, dokonują oględzin podręczników, określając stopień ich zużycia.
4. W przypadku uszkodzenia, zniszczenia bądź zagubienia podręcznika rodzice ucznia zobowiązani są do zwrotu kosztów ich zakupu.

§3
1. W przypadku zniszczenia lub zagubienia podręcznika przez ucznia, zanim zostanie zakupiony nowy podręcznik, uczeń może skorzystać z dodatkowego podręcznika, który będzie się znajdował
w bibliotece (szkoła posiada jeden dodatkowy podręcznik na klasę).
2. W przypadku przejścia ucznia w trakcie trwania roku szkolnego do innej szkoły podręcznik podlega zwrotowi do biblioteki szkolnej.

§4
1. Uczniowie są zobowiązani do:
1) używania podręcznika zgodnie z przeznaczeniem,
2) troski o jego walory estetyczne m.in. poprzez jego obłożenie,
3) niedokonywania w podręczniku żadnych wpisów długopisem, kredką, flamastrem itp.
2. Podręcznik jest przeznaczony do użytku przez kolejne trzy roczniki uczniów.
Add a comment...

REGULAMIN CZYTELNI BIBLIOTEKI SZKOLNEJ
W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 37 IM. KAROLA GRZESIKA
W CHORZOWIE

1. Czytelnia czynna jest w godzinach pracy biblioteki szkolnej.
2. Z czytelni mogą korzystać uczniowie, nauczyciele i pracownicy
SP 37 w Chorzowie.
3. Wstęp do czytelni tylko z zeszytem i przyborami do pisania. Zabrania się wnoszenia jedzenia, picia, odzieży wierzchniej itp.
4. W czytelni należy zachować ciszę.
5. Korzystanie z księgozbioru podręcznego jest możliwe za zgodą nauczyciela bibliotekarza.
6. Stanowisko komputerowe jest udostępniane jedynie pod opieką nauczyciela.
7. Z Internetu można korzystać jedynie w celach dydaktycznych.
8. Ze względu na ochronę antywirusową, zabrania się samowolnego używania własnych nośników pamięci.
9. Użytkownicy ponoszą odpowiedzialność finansową za szkody spowodowane niewłaściwym użytkowaniem sprzętu komputerowego lub zniszczeniem innych materiałów bibliotecznych.

Zatwierdzono uchwałą Rady Pedagogicznej z dnia 15.09.2015 r.
Add a comment...

REGULAMIN WYPOŻYCZALNI BIBLIOTEKI SZKOLNEJ
W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 37
IM. KAROLA GRZESIKA W CHORZOWIE


W bibliotece obowiązuje cisza i zakaz spożywania posiłków.
1. Z księgozbioru bibliotecznego mogą korzystać wszyscy uczniowie i pracownicy szkoły.
2. Wypożyczać książki wolno jedynie na swoje nazwisko.
3. Dokonując zwrotów książek należy podać swoje nazwisko, imię
i klasę. Nie wolno pozostawiać wypożyczonych książek na ladzie bibliotecznej.
4. Wypożyczeń dla nauczycieli dokonuje się indywidualnie.
5. Maksymalny czas wypożyczeń książki to dwa tygodnie. Za zgodą nauczyciela-bibliotekarza można ją prolongować (z wyjątkiem lektur) na kolejny okres.
6. Uczeń może posiadać na swoim koncie dwie książki, w tym jedną lekturę. O ilości pozostałych książek decyduje nauczyciel bibliotekarz.
7. Uczeń, który ma nie oddaną w terminie książkę nie może korzystać z księgozbioru bibliotecznego.
8. Czytelnik zobowiązany jest do szanowania wypożyczonych książek.
9. Czytelnik, który zagubi lub zniszczy wypożyczoną książkę zobowiązany jest do niezwłocznego odkupienia takiej samej książki lub innej wskazanej przez nauczyciela-bibliotekarza. Do momentu gdy tego nie uczyni, jest zawieszony w prawach korzystania z biblioteki.
10. Nie wolno samemu brać książek z księgozbioru podręcznego.
11. W czasie choroby zakaźnej panującej w domu uczeń nie może korzystać z biblioteki.
12. Pod koniec roku szkolnego książki oraz inne dokumenty powinny być zwrócone w wyznaczonym terminie.

Zatwierdzono uchwałą Rady Pedagogicznej z dnia 15.09.2015 r.
Add a comment...
Wait while more posts are being loaded