Profile cover photo
Profile photo
Krasen Markov
251 followers -
Krasen Markov on Google+
Krasen Markov on Google+

251 followers
About
Posts

Post has attachment
lol

Post has attachment
Категорично заявяваме искането си за отмяна на чл. 417 и свързаните с него разпоредби от #ГПК. Чл. 417 от ГПК нарушава редица международни актове, по които Република #България е страна, а именно: Директива 93/13/ЕИО на Съвета от 5 април 1993 година относно неравноправните клаузи в потребителските договори /включително на договорите за банков #кредит/, чл. 47 от Хартата на основните права на Европейския съюз и на принципа на ефективност при прилагане на правото на съюза, както и чл. 6, чл. 13, чл. 14 от Конвенцията за защита правата на човека и много често и на чл. 1 от Протокол № 1 към Конвенцията защитаващи правото на собственост.

Post has attachment
Гласуването за паразити е престъпление!

Post has shared content
Дългите пипала на мафията: Интервю с човека застрелял банкерка в Бургас (ВИДЕО)
Коментар от мрежата: Много силно видео. За пореден път се убеждаваме за дългите пипала на мафията.

Post has shared content
Президентът на Исландия: Успяхме, защото оставихме банките да фалират (ВИДЕО)
Оулафюр Рагнар Кримсон отговаря на въпроса: Как успяхте да спасите икономиката на Исландия с мерки, напълно различни и противоположни на тези, които държавите в ЕС приеха? Исландия остави банките си да се провалят с гръм през 2008 г., тъй като финансовият с...

Post has shared content
Частните съдебни изпълнители - паралелната държава в държавата
Народът иска затвор за Частните Съдебни Изпълнители! Подшиши петицията...
Петиция до Европейския парламент за отмяна на чл. 417 от Гражданския процесуален кодекс и за преустановяване на произвола на частните съдебни изпълнители . >>> ПЕТИЦИЯ (ПОДПИШИ, АКО СИ БЪЛГАРИН): Петиция до Европейския парламент Българските граждани и фирми...

Post has attachment

Post has shared content
Категорично заявяваме искането си за отмяна на чл. 417 и свързаните с него разпоредби от ГПК. Чрез приложението на този член в нашето законодателство се нарушава правото на защита на лицата, страни по съдебен спор и им се отнема правото на справедлив процес. Чл. 417 от ГПК нарушава и редица международни актове, по които Република България е страна, а именно: Директива 93/13/ЕИО на Съвета от 5 април 1993 година относно неравноправните клаузи в потребителските договори /включително на договорите за банков кредит/, чл. 47 от Хартата на основните права на Европейския съюз и на принципа на ефективност при прилагане на правото на съюза, както и чл. 6, чл. 13, чл. 14 от Конвенцията за защита правата на човека и много често и на чл. 1 от Протокол № 1 към Конвенцията защитаващи правото на собственост.
Юристи и общественици иницират петиция за отмяна на чл. 417
Юристи и общественици инициираме петиция , която ще внесем в Европейския парламент с искане за защита от нарушенията на банките и другите привилегировани
лица по чл. 417 от ГПК чрез неговата отмяна и за промяна правната рамка
на частното съдебно изпълнени...

Post has shared content

Post has attachment
Той е с 95 % инвалидност, но това не е спряло служител на фирмата за бързи кредити Профи Кредит да открадне личните му данни и да фалшифицира подписа му като съдлъжник под договора за заем. И сега Златомир е съден от арбитражния съд на „ПрофиКредит България”.
Wait while more posts are being loaded