Profile cover photo
Profile photo
Krasen Markov
246 followers -
Krasen Markov on Google+
Krasen Markov on Google+

246 followers
About
Posts

Post has attachment
Hello #future
Add a comment...

Post has attachment
lol
Add a comment...

Post has attachment
Категорично заявяваме искането си за отмяна на чл. 417 и свързаните с него разпоредби от #ГПК. Чл. 417 от ГПК нарушава редица международни актове, по които Република #България е страна, а именно: Директива 93/13/ЕИО на Съвета от 5 април 1993 година относно неравноправните клаузи в потребителските договори /включително на договорите за банков #кредит/, чл. 47 от Хартата на основните права на Европейския съюз и на принципа на ефективност при прилагане на правото на съюза, както и чл. 6, чл. 13, чл. 14 от Конвенцията за защита правата на човека и много често и на чл. 1 от Протокол № 1 към Конвенцията защитаващи правото на собственост.
Add a comment...

Post has attachment
Add a comment...

Post has attachment

Post has attachment
ДО
КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ
Гр. София, пл. „Славейков” 4 А, ет. 3, 4 и 6
Add a comment...

Post has attachment
Той е с 95 % инвалидност, но това не е спряло служител на фирмата за бързи кредити Профи Кредит да открадне личните му данни и да фалшифицира подписа му като съдлъжник под договора за заем. И сега Златомир е съден от арбитражния съд на „ПрофиКредит България”.
Add a comment...

Post has shared content
Add a comment...

Post has shared content
If you think your password was unique think again! Check out the list released by researchers used by ‪#‎LinkedIn‬ users.
Add a comment...

Post has shared content
Add a comment...
Wait while more posts are being loaded