Profile cover photo
Profile photo
than nguyen
829 followers
829 followers
About
than's posts

Post has attachment
XE CHỞ RÁC HINO FM8JNSA TẢI TRỌNG 12550kg
KHUYẾN MÃI CỰC KHỦNG - NHANH TAY GỌI NGAY
Miễn phí 100% lệ phí trước bạ.
Tặng mui lướt gió.
Tặng hệ thống định vị.
Tặng bảo hiểm vật chất, giá trị đến 20 triệu đồng.
=======================================
Liên hệ: 0917 071 798 - 0909 760 361
=======================================
http://tongdailyxetai.com/xe-cho-rac-hino-fm8jnsa-tai-trong-12550kg/

Post has attachment
XE CHỞ RÁC HINO FM8JNSA TẢI TRỌNG 12550kg
KHUYẾN MÃI CỰC KHỦNG - NHANH TAY GỌI NGAY
Miễn phí 100% lệ phí trước bạ.
Tặng mui lướt gió.
Tặng hệ thống định vị.
Tặng bảo hiểm vật chất, giá trị đến 20 triệu đồng.
=======================================
Liên hệ: 0917 071 798 - 0909 760 361
=======================================
http://tongdailyxetai.com/xe-cho-rac-hino-fm8jnsa-tai-trong-12550kg/

Post has attachment
XE CHỞ RÁC HINO FM8JNSA TẢI TRỌNG 12550kg
KHUYẾN MÃI CỰC KHỦNG - NHANH TAY GỌI NGAY
Miễn phí 100% lệ phí trước bạ.
Tặng mui lướt gió.
Tặng hệ thống định vị.
Tặng bảo hiểm vật chất, giá trị đến 20 triệu đồng.
=======================================
Liên hệ: 0917 071 798 - 0909 760 361
=======================================
http://tongdailyxetai.com/xe-cho-rac-hino-fm8jnsa-tai-trong-12550kg/

Post has attachment
XE CHỞ RÁC HINO FM8JNSA TẢI TRỌNG 12550kg
KHUYẾN MÃI CỰC KHỦNG - NHANH TAY GỌI NGAY
Miễn phí 100% lệ phí trước bạ.
Tặng mui lướt gió.
Tặng hệ thống định vị.
Tặng bảo hiểm vật chất, giá trị đến 20 triệu đồng.
=======================================
Liên hệ: 0917 071 798 - 0909 760 361
=======================================
http://tongdailyxetai.com/xe-cho-rac-hino-fm8jnsa-tai-trong-12550kg/

Post has attachment
XE CHỞ RÁC HINO FM8JNSA TẢI TRỌNG 12550kg
KHUYẾN MÃI CỰC KHỦNG - NHANH TAY GỌI NGAY
Miễn phí 100% lệ phí trước bạ.
Tặng mui lướt gió.
Tặng hệ thống định vị.
Tặng bảo hiểm vật chất, giá trị đến 20 triệu đồng.
=======================================
Liên hệ: 0917 071 798 - 0909 760 361
=======================================
http://tongdailyxetai.com/xe-cho-rac-hino-fm8jnsa-tai-trong-12550kg/

Post has attachment
XE CHỞ RÁC HINO FM8JNSA TẢI TRỌNG 12550kg
KHUYẾN MÃI CỰC KHỦNG - NHANH TAY GỌI NGAY
Miễn phí 100% lệ phí trước bạ.
Tặng mui lướt gió.
Tặng hệ thống định vị.
Tặng bảo hiểm vật chất, giá trị đến 20 triệu đồng.
=======================================
Liên hệ: 0917 071 798 - 0909 760 361
=======================================
http://tongdailyxetai.com/xe-cho-rac-hino-fm8jnsa-tai-trong-12550kg/

Post has attachment
XE CHỞ RÁC HINO FM8JNSA TẢI TRỌNG 12550kg
KHUYẾN MÃI CỰC KHỦNG - NHANH TAY GỌI NGAY
Miễn phí 100% lệ phí trước bạ.
Tặng mui lướt gió.
Tặng hệ thống định vị.
Tặng bảo hiểm vật chất, giá trị đến 20 triệu đồng.
=======================================
Liên hệ: 0917 071 798 - 0909 760 361
=======================================
http://tongdailyxetai.com/xe-cho-rac-hino-fm8jnsa-tai-trong-12550kg/

Post has attachment
XE CHỞ RÁC HINO FM8JNSA TẢI TRỌNG 12550kg
KHUYẾN MÃI CỰC KHỦNG - NHANH TAY GỌI NGAY
Miễn phí 100% lệ phí trước bạ.
Tặng mui lướt gió.
Tặng hệ thống định vị.
Tặng bảo hiểm vật chất, giá trị đến 20 triệu đồng.
=======================================
Liên hệ: 0917 071 798 - 0909 760 361
=======================================
http://tongdailyxetai.com/xe-cho-rac-hino-fm8jnsa-tai-trong-12550kg/

Post has attachment
XE CHỞ RÁC HINO FM8JNSA TẢI TRỌNG 12550kg
KHUYẾN MÃI CỰC KHỦNG - NHANH TAY GỌI NGAY
Miễn phí 100% lệ phí trước bạ.
Tặng mui lướt gió.
Tặng hệ thống định vị.
Tặng bảo hiểm vật chất, giá trị đến 20 triệu đồng.
=======================================
Liên hệ: 0917 071 798 - 0909 760 361
=======================================
http://tongdailyxetai.com/xe-cho-rac-hino-fm8jnsa-tai-trong-12550kg/

Post has attachment
XE CHỞ RÁC HINO FM8JNSA TẢI TRỌNG 12550kg
KHUYẾN MÃI CỰC KHỦNG - NHANH TAY GỌI NGAY
Miễn phí 100% lệ phí trước bạ.
Tặng mui lướt gió.
Tặng hệ thống định vị.
Tặng bảo hiểm vật chất, giá trị đến 20 triệu đồng.
=======================================
Liên hệ: 0917 071 798 - 0909 760 361
=======================================
http://tongdailyxetai.com/xe-cho-rac-hino-fm8jnsa-tai-trong-12550kg/
Wait while more posts are being loaded