5.1.2013 - Tříkrálové koledování 2013

Ještě pořádně ani nebyl zhodnocen předchozí rok a již jsme první akcí načali rok 2013. Na živých obrazech z lidového betléma v muzeu JAK UB se ŠKUB podílel svou městskou hlídkou (s lucernou a včetně jednoho psa), která se neposednému Ježíškovi přišla poklonit a ve zbylém čase poctivě strážila zdárný průběh celé akce. Na úplný závěr, po odzpívání závěrečné koledy, musela hlídka zasáhnout a rozpustit nemalý dav účinkujících.
Shared publicly