ผมชอบ studio ที่นี่ครับ .. น่าสนใจ
โบราณว่า "สําเนียงส่อภาษา กิริยาส่อสกุล"
ข่าวฟาดหัว คอลัมน์ 7:โปสเตอร์อุบาทว์ ธรรมศาสตร์อึ้ง (20 กันยายน 2556)
Shared publicly