งานแสดงของโต๊ะ 1 ใน cowboy night 2019
ณ มหาวิทยาลัยเนชั่น แสดงเต้นประกอบเพลง รักคือฝันไป
เมื่อ 8 มกราคม 2559
ภาพโดยคุณนิเวศน์ อินติ๊บ
Photo
Shared publicly