เล่าสู่กันฟัง
สำหรับท่านที่ใช้ facebook ส่ง post ต่อไปยัง twitter
แล้วส่งออกไปทาง webpage เป็นบริการส่งต่อข้อความสู่ชาวเน็ต
โดย twitter ได้เปลี่ยน  widget code มาได้พักหนึ่งแล้ว
ท่านที่ต้องการให้ post ออกไปหลาย ๆ ทาง สู่ชาวเน็ต
สามารถเข้าตามภาพได้ครับ
-
27 ก.ย.56 twitter ได้ปรับ code widgets ใหม่
ดังนั้นนักพัฒนาที่ติด widget รุ่นเก่าก็จะใช้ไม่ได้
ต้องเข้าไปขอ code widgets ใหม่ ซึ่งมี tag 2 บรรทัดคือ
<a class="twitter-timeline" ที่มีรหัสตัวเลข 18 หลัก
และ script ที่ไม่มีคุณสมบัติอื่นให้ปรับแก้เลข
หากจะแก้ก็ต้องเข้าไปปรับใน widgets ที่สร้างขึ้น
ที่ https://twitter.com/settings/widgets
PhotoPhotoPhotoPhoto
twitter
4 Photos - View album
Shared publiclyView activity