9 มี.ค.59 ประชุมพิจารณาข้อเสนอโครงการวิจัย
กับเพื่อน ๆ มหาวิทยาลัยลำปาง
ที่วิทยาลัยสงฆ์นครลำปาง
ทำงานเป็นกลไกให้ทีมพะเยา
9.00 - 16.30 เหนื่อยกันเลยกับ 5 โครงการ
PhotoPhotoPhotoPhotoPhoto
9/3/59
5 Photos - View album
Shared publiclyView activity