Profile cover photo
Profile photo
Nové knihy
9 followers -
Průvodce světem knih.
Průvodce světem knih.

9 followers
About
Posts

Post has attachment
Zip, jednu z nejlepších edic popularizační literatury, zatím vydávala svorně dvě nakladatelství, Argo a Dokořán. K vydání nejnovějšího svazku, nazvaného Válka o černé díry, se k nim připojilo nakladatelství třetí – Paseka. Knihu, která nese podtitul Souboj se Stephenem Hawkingem o záchranu principů kvantové mechaniky, napsal americký fyzik Leonard Susskind. Příběh knihy začal už v roce 1981, během odborné debaty o tom, co se stane s informacemi uloženými uvnitř černé díry, když se černá díra vypaří. Zatímco Stephen Hawking tvrdil, že informace pohlcené černou dírou jsou navždy ztraceny, Leonard Susskind byl opačného názoru, protože takový zánik informace by odporoval základním fyzikálním zákonům, a ve své knize přináší důkazy, že Hawking se mýlil. Spor, který se samozřejmě neomezil jen na Susskinda s Hawkingem, vedl k rozpracování tzv. holografického principu, podle kterého by byl celý vesmír jen dvourozměrnou informační strukturou uloženou na kosmologickém horizontu. A právě holografický princip a další aspekty teorie strun jsou jádrem Susskindova výkladu. Tyto pojmy sice vypadají komplikovaně, a sám autor připouští, že "náležitým nástrojem pro porozumění kvantovému vesmíru je vysoká abstraktní matematika, která se studuje řadu let". Ale hned dodává: "Zkusme to schválně zvládnout na několika stránkách."
(474 stran, 498 Kč, ISBN ISBN 978-80-7363-552-7)
Photo
Add a comment...

Post has attachment
Nad knihou Žítkovské čarování, které její autor Jiří Jilík dal podtitul Pravdivý příběh žítkovských bohyní (vydává C Press/Albatros Media, ISBN 978-80-264-0284-8), si možná řeknete: Aha, tady se využívá popularity románu Kateřiny Tučkové. Zvláště, když zjistíte, že první část publikace nese dokonce stejný název jako úspěšná próza – Žítkovské bohyně. Omyl. Jilík, čerstvý držitel Ceny Egona Ervína Kische, udělované za literaturu faktu, se tématu lidové magie v Bílých Karpatech věnuje už léta – v jeho bibliografii najdeme například článek U žítkovské bohyně, který ve Slováckých novinách vyšel v prosinci 1991. Od jednotlivých článků Jilíka zájem o fenomén „bohyň“, které uměly předvídat budoucnost, ale poradily i v daleko praktičtějších věcech, dovedl až ke dvěma knihám (z let 2005 a 2006). Ty se nyní staly základem Žítkovského čarování. Jilík tématu nepodléhá, ale ani se od něj nevěřícně neodtahuje. Konstatuje: „Náš svět je krásný i tím, že ne všechno v něm je vysvětlené a vysvětlitelné.“
Photo
Add a comment...

Post has attachment
Velké dějiny zemí Koruny české, které v mnoha svazcích vydává nakladatelství Paseka se blíží ke konci. Jedenáctý díl zaplňuje poslední mezeru v chronologické řadě Velkých dějin a je vymezen jednak počátkem válek s revoluční a napoleonskou Francií, jednak definitivním nastolením konstituční monarchie v rámci habsburské monarchie. V období let 1792-1860 se v českých zemích utvářelo novodobé národní vědomí a emancipovala se svébytná kultura nejen v českém, ale i německém jazyce. Zároveň byly položeny základy moderního právního státu, občanské společnosti i tržního hospodářství a v těsné spojitosti s tím započala průmyslová, komunikační i myšlenková revoluce. Nyní vychází první kniha jedenáctého dílu (472 stran, 690 Kč, ISBN ), druhá je plánována na začátek roku 2014. Edice celkem zahrne 15 dílů v 19 svazcích o celkovém počtu 14 100 stran; 3 016 obrázků, 175 map. S vydáním svazku XI.b bude poprvé v novodobé historii k dispozici souborné vydání dějin našich zemí od jejich počátků do roku 1945. 
Nakladatelství Paseka zároveň spustilo dobře vyvedený web věnovaný edici - http://www.velkedejiny.cz/. Představen je tu celý projekt, jednotlivé svazky, autoři...
Add a comment...

Post has attachment
Když se řekne krkonošské koledy, mnozí z vás si vybaví předvánoční koncert Krčkova souboru Musica Bohemica nebo některého z podkrkonošských folklorních souborů, při kterém většinou zazní i nenápadná větička, že odzpívané koledy pocházejí ze sbírky Josefa Horáka. Jeho knížka Krkonošské koledy, vydaná vlasteneckým knihkupcem a vydavatelem Josefem Krbalem v Lázních Bělohradě v roce 1939, je dnes základním zdrojem, podle kterého koledy z Krkonoš studují etnografové a odkud si vybírají písničky do svého repertoáru folklorní a folkoví muzikanti či sbormistři. Josef Horák své koledy posbíral a zapsal během jeho pětatřicetiletého působení na školách na Vysocku a Jilemnicku. Vzhledem k tomu, že koledy byly sesbírány v první třetině 20. století od starých lidí, kteří si je pamatovali z dětství, jejich vznik je možné datovat polovinou 19. století, ale mohou být i mnohem starší. Josef Horák si při zápisech slov i nápěvů koled jako správný sběratel poznamenával i vyprávění horáků o všem ostatním, co Vánoce provázelo – lidové tradice a zvyky, které se v lecčems vesnici od vesnice lišily. Reprint původního nedostupného vydání z třicátých let vychází nyní v nakladatelství Dauphin (136 stran, 248 Kč, ISBN 978-80-7272-461-1).
Photo
Add a comment...

Post has attachment
V loňském roce vydal Vyšehrad obsáhlou antologii Přemysla Ruta Orchestrion v hlavě. Česká písnička mezi poezií a divadlem. „Rádi bychom,“ napsal tehdy editor v úvodu, „aby se tato antologie časem stala druhým dílem šířeji pojatého celku: aby byla doplněna o antologii české autorské písně od středověkých počátků do národního obrození.“ Kniha Gloria i gaudium. Česká písnička mezi kostelem a hospodou, kterou Vyšehrad vydává právě dnes (240 stran, 498 Kč, EAN: 9788074292989) toto přání plní. Sleduje oba hlavní proudy české zpěvnosti – duchovní i světský – od nejstarších dochovaných písní přes zpěvy z liturgických her středověku, písně „žáků darebáků“, kánony a jinou písňovou tvorbu renesance a zejména baroka, kdy už ji reprezentují autoři známých a vážených jmen: Adam Michna z O tradovic, Felix Kadlinský, Jan Amos Komenský. Nevynechává však ani produkci kramářskou, písně poutní, pastorely a nakonec připomíná ohlasy barokního zpěvu na českých kůrech 19. století. I tentokrát je antologie zaměřena na písně umělé, „autorské“, byť jejich autoři zůstávají pro nás často anonymní. I tentokrát jsou písně publikovány s nápěvy, ty pozdější též s harmonickými značkami. I tentokrát je doprovází dobový i editorův komentář a četné ilustrace.
Photo
Add a comment...
Wait while more posts are being loaded