Profile cover photo
Profile photo
Ashish Anchinhar
147 followers
147 followers
About
Communities and Collections
Posts

Post has attachment
हिंदी फिल्मी गीतमे बहर-19
Add a comment...

Post has attachment
हिंदी फिल्मी गीतमे बहर-19
गजलक मतलामे जे रदीफ-काफिया-बहर लेल गेल छै तकर पालन पूरा गजलमे हेबाक चाही मुदा नज्ममे ई कोनो जरूरी नै छै। एकै नज्ममे अनेको काफिया लेल जा सकैए। अलग-अलग बंद वा अंतराक बहर सेहो अलग भ' सकैए संगे-संग नज्मक शेरमे बिनु काफियाक रदीफ सेहो भेटत। मुदा बहुत नज्ममे गजले ...
Add a comment...

Post has attachment
गजल
कहल करियौ किछु बात सुनल करियौ किछु बात गरीबक चूसत खून बुझल करियौ किछु बात करेजक खाली कोन लिखल करियौ किछु बात जरूरी छै किछु भाव छुबल करियौ किछु बात सही रहितो चुप चाप सहल करियौ किछु बात सभ पाँतिमे 122-2221 मात्राक्रम अछि। सुझाव सादर आमंत्रित अछि।
Add a comment...

Post has attachment
हिंदी फिल्मी गीतमे बहर-18
Add a comment...

Post has attachment
हिंदी फिल्मी गीतमे बहर-18
गजलक मतलामे जे रदीफ-काफिया-बहर लेल गेल छै तकर पालन पूरा गजलमे हेबाक चाही मुदा नज्ममे ई कोनो जरूरी नै छै। एकै नज्ममे अनेको काफिया लेल जा सकैए। अलग-अलग बंद वा अंतराक बहर सेहो अलग भ' सकैए संगे-संग नज्मक शेरमे बिनु काफियाक रदीफ सेहो भेटत। मुदा बहुत नज्ममे गजले ...
Add a comment...

Post has attachment
गरीबक चूसत खून
बुझल करियौ किछु बात
Add a comment...

Post has attachment
गजल
कहल करियौ किछु बात सुनल करियौ किछु बात गरीबक चूसत खून बुझल करियौ किछु बात करेजक खाली कोन लिखल करियौ किछु बात जरूरी छै किछु भाव छुबल करियौ किछु बात सही रहितो चुप चाप सहल करियौ किछु बात सभ पाँतिमे 122-2221 मात्राक्रम अछि। सुझाव सादर आमंत्रित अछि।
Add a comment...

Post has attachment

Post has attachment
मोनक रूप पासी छै
देहक रूप पासी छै
Add a comment...

Post has attachment
गजल
मोनक रूप पासी छै देहक रूप पासी छै किछु यजु ॠग अथर्वो आ सामक रूप पासी छै जगतक सार लबनी थिक ज्ञानक रूप पासी छै कखनो मोक्ष आ कखनो मोहक रूप पासी छै शहरक नामपर बाँचल गामक रूप पासी छै सभ पाँतिमे 2221-222 मात्राक्रम अछि। सुझाव सादर आमंत्रित अछि।
Add a comment...
Wait while more posts are being loaded