Profile cover photo
Profile photo
Ashish Anchinhar
147 followers
147 followers
About
Posts

Post has attachment

Post has attachment
साड़ीनामा धोतीनामा देखिए देखि
जीवन फाटल की नै ये फल्लाँ के माए

Post has attachment
गजल
हमहूँ पागल की नै ये फल्लाँ के माए ओहो बाकल की नै ये फल्लाँ के माए साड़ीनामा धोतीनामा देखिए देखि जीवन फाटल की नै ये फल्लाँ के माए ओ उड़ि उड़ि आबै बहुत मुदा उड़िते रहलै नहिए भेटल की नै ये फल्लाँ के माए छिड़िआइत रहलै लुत्ती जइँ तइँ जखन तखन किछु नै बाँचल की नै ...

Post has attachment
बड़ हरीफ लागैए शरीफक सरदार

Post has attachment
गजल
एकै आदमी चोर फकीरक सरदार बड़ हरीफ लागैए शरीफक सरदार बाहर टूटल फूटल भीतर चकमक छै बड़ अमीर लागैए गरीबक सरदार एना पसरल हेतै गुप्त बात सौंसे कनपातर लागैए बहीरक सरदार मोती केर आसमे गहलहुँ धार मुदा बड़ उत्थर लागैए गँहीरक सरदार रहि जेतै ई आसन बास सिंहासन आ चुप्पे ...

Post has attachment
मोन पड़लै
नोर खसलै

Post has attachment
गजल
मोन पड़लै नोर खसलै अर्थ दिव्यांग शब्द टहलै बात बजिते जीह कटलै देह छुबिते देह गललै लोक अप्पन आन लगलै सभ पाँतिमे 2122 मात्राक्रम अछि दोसर शेरक पहिल पाँतिक अंतिम लघु छूटक तौरपर लेल गेल अछि सुझाव सादर आमंत्रि अछि

Post has attachment

Post has attachment
काज हुनकर बिलंबित मुदा
साज तँ द्रुतबिलंबित छलै

Post has attachment
गजल
मोन सभहँक अचंभित छलै चोर ऐठाम मंडित छलै काज हुनकर बिलंबित मुदा साज तँ द्रुतबिलंबित छलै हाथ जोड़ल बहुत भेटि गेल मोन सभहँक तँ खंडित छलै ठोर केनाहुतो चुप रहल तथ्य रखबासँ वंचित छलै दुख बला पाँतिमे देखि लिअ सुख सहीमे किछु टंकित छलै सभ पाँतिमे 2122-122-12 मात्राक...
Wait while more posts are being loaded