ഞങ്ങളൊരു കല്യാണത്തിന് പോയതാ.. തെക്കരാ.. എന്നാലും രസോണ്ടാരുന്നു.

ക്രിസ്ത്യാനികളുടെ ഹോസ്റ്റലാണേലും ഞാനവിടല്ലേ താമസിക്കുന്നത്? അതിനെന്താ.

അളിയന് ഓട്ടോറിക്ഷയാ, പക്ഷേ ഞങ്ങള് നല്ല ടേംസിലാട്ടോ..

ഉയരമില്ലെങ്കിലെന്താന്നേ .. പ്രസംഗിക്കുന്നത് കേട്ടിരുന്നുപ്പോവും..

പ്യൂണാ.. പറഞ്ഞിട്ടെന്താ അവന് ഒടുക്കത്തെ ജി. കെയാടീ ഒരു രക്ഷേല്ല..

കോളനീലെ പിള്ളാര്.. എന്റെടോ എന്നാലും എന്തൊരു സൂപ്പറ് ഡാൻസാല്ലേ..

ആ ഭർത്താവുപേക്ഷിച്ച പെണ്ണില്ലേ? അതിന്റെയാ.. പിള്ളേര് പക്ഷേ പാവങ്ങളാ. അവരോട് ഞാൻ ചിരിക്കാറുണ്ട്...

ഞങ്ങളേ മലനാട്ടുകാരാ.. മനുഷ്യരെക്കണ്ടാ തിരിച്ചറിയാം. നിങ്ങടെ നാട്ടിലൊള്ളോരെപ്പോലെ ആരേം പറ്റിക്കില്ല.

ആ വെളുത്ത് നല്ല മുടിയൊള്ള കൊച്ചില്ലേ? ഇഷ്ടപ്പെട്ടു. അത് പക്ഷേ നമ്മടാൾക്കാരല്ലല്ലോ.. എന്ത് ചെയ്യാനാ..

മുസ്ലീമാ... എന്ത് രസമാന്നറിയോ പക്ഷേ പാടുന്ന കേൾക്കാൻ ..

അച്ഛനറിഞ്ഞാ വഴക്ക് പറയും പക്ഷേ ഞാനവര്ടവടന്ന് ഒരിക്കെ ഫുഡ് കഴിച്ചിട്ടുണ്ട്. നമ്മക്കങ്ങനൊന്നൂല്ലല്ലോ..

ഞങ്ങള് ഒരേ സീറ്റിലാ ഇരുന്നത്. പഴേ കാലമൊന്നുമല്ലല്ലോന്നേ..

രാവിലെ അയാളാ മുറ്റമടിക്കുന്നേ.. അച്ചിക്കോന്തൻനായര്.

കളറില്ലെങ്കിലെന്താ... സാരിയുടുത്താ നല്ല ഭംഗിയാ.. എനിക്കിഷ്ടാ.

തിരുവനന്തപുരംകാരല്ലേ... ഉവ്വ.. ഭയങ്കര ജാതി ടീംസാണ്..

അതൊക്കെ ഞങ്ങള് തൃശൂക്കാര്.. പൂരോം പെരുന്നാളും ഒരേ പോലെയാ.

കോഴിക്കോട്ടാര്ടെ സ്നേഹൊന്നും വേറെ എവിടെല്ലടോ.. നിങ്ങള് കോട്ടയം കാര് പക്ഷേ അങ്ങനല്ല.. വിശ്വസിക്കാൻ പറ്റില്ല.

മലയാളം ടീച്ചറാ... കൾച്ചറൽ സ്റ്റഡീസിനെപ്പറ്റിയൊന്നും അറിയാൻ പാടില്ല. പക്ഷേണ്ടല്ലോ സൂപ്പറായിട്ട് വരയ്ക്കും.

"If we were racist, why would we have all the entire south...
why do we live with them if we are racist.
We have black people around us,"
Tarun Vijay, former Bjp MP

അതെ...
ഞങ്ങൾ അവരെ കൊല്ലുന്നില്ലല്ലോന്നേ..
ജീവിക്കാനുള്ള യോഗ്യത അവർക്കില്ലാഞ്ഞിട്ടും
ഞങ്ങൾ കൊല്ലുന്നില്ലല്ലോ..
ഞങ്ങളെപ്പോലെ അല്ലാഞ്ഞിട്ടും
അവരെ കൊല്ലുന്നില്ലല്ലോ..
വേണോങ്കീ കൊല്ലാല്ലോ..
പക്ഷേ കൊല്ലുന്നില്ലല്ലോ..
അതല്ലേ നന്മ, മനുഷ്യത്വം, സ്നേഹം, ജനാധിപത്യം ..
പിന്നെങ്ങനെ ഞങ്ങളെ റേസിസ്റ്റ് എന്ന് പറയാൻ പറ്റും?

fb / Manila C Mohan
Shared publiclyView activity