Profile cover photo
Profile photo
Phạm Tuyết
229 followers
229 followers
About
Posts

Post has attachment
ĐƠN GIÁ THIẾT KẾ NỘI THẤT NĂM 2018: 100.000 vnđ/m2:

- Giảm 50% giá trị hợp đồng thiết kế 2D đối với hợp đồng nhận thầu phần thô

- Giảm 100% giá trị hợp đồng thiết kế 2D đối với hợp đồng nhận thầu trọn gói.

- Giảm 100% giá trị hợp đồng thiết kế 3D trang trí nội thất khi đối với hợp đồng nhận thầu trọn gói phần nội thất.

Post has attachment
ĐƠN GIÁ THIẾT KẾ NỘI THẤT NĂM 2018: 100.000 vnđ/m2:

- Giảm 50% giá trị hợp đồng thiết kế 2D đối với hợp đồng nhận thầu phần thô

- Giảm 100% giá trị hợp đồng thiết kế 2D đối với hợp đồng nhận thầu trọn gói.

- Giảm 100% giá trị hợp đồng thiết kế 3D trang trí nội thất khi đối với hợp đồng nhận thầu trọn gói phần nội thất.

Post has attachment
ĐƠN GIÁ THIẾT KẾ NỘI THẤT NĂM 2018: 100.000 vnđ/m2:

- Giảm 50% giá trị hợp đồng thiết kế 2D đối với hợp đồng nhận thầu phần thô

- Giảm 100% giá trị hợp đồng thiết kế 2D đối với hợp đồng nhận thầu trọn gói.

- Giảm 100% giá trị hợp đồng thiết kế 3D trang trí nội thất khi đối với hợp đồng nhận thầu trọn gói phần nội thất.

Post has attachment
ĐƠN GIÁ THIẾT KẾ NỘI THẤT NĂM 2018: 100.000 vnđ/m2:

- Giảm 50% giá trị hợp đồng thiết kế 2D đối với hợp đồng nhận thầu phần thô

- Giảm 100% giá trị hợp đồng thiết kế 2D đối với hợp đồng nhận thầu trọn gói.

- Giảm 100% giá trị hợp đồng thiết kế 3D trang trí nội thất khi đối với hợp đồng nhận thầu trọn gói phần nội thất.

Post has attachment
ĐƠN GIÁ THIẾT KẾ NỘI THẤT NĂM 2018: 100.000 vnđ/m2:

- Giảm 50% giá trị hợp đồng thiết kế 2D đối với hợp đồng nhận thầu phần thô

- Giảm 100% giá trị hợp đồng thiết kế 2D đối với hợp đồng nhận thầu trọn gói.

- Giảm 100% giá trị hợp đồng thiết kế 3D trang trí nội thất khi đối với hợp đồng nhận thầu trọn gói phần nội thất.

Post has attachment
ĐƠN GIÁ THIẾT KẾ NỘI THẤT NĂM 2018: 100.000 vnđ/m2:

- Giảm 50% giá trị hợp đồng thiết kế 2D đối với hợp đồng nhận thầu phần thô

- Giảm 100% giá trị hợp đồng thiết kế 2D đối với hợp đồng nhận thầu trọn gói.

- Giảm 100% giá trị hợp đồng thiết kế 3D trang trí nội thất khi đối với hợp đồng nhận thầu trọn gói phần nội thất.

Post has attachment
ĐƠN GIÁ THIẾT KẾ NỘI THẤT NĂM 2018: 100.000 vnđ/m2:

- Giảm 50% giá trị hợp đồng thiết kế 2D đối với hợp đồng nhận thầu phần thô

- Giảm 100% giá trị hợp đồng thiết kế 2D đối với hợp đồng nhận thầu trọn gói.

- Giảm 100% giá trị hợp đồng thiết kế 3D trang trí nội thất khi đối với hợp đồng nhận thầu trọn gói phần nội thất.

Post has attachment
ĐƠN GIÁ THIẾT KẾ NỘI THẤT NĂM 2018: 100.000 vnđ/m2:

- Giảm 50% giá trị hợp đồng thiết kế 2D đối với hợp đồng nhận thầu phần thô

- Giảm 100% giá trị hợp đồng thiết kế 2D đối với hợp đồng nhận thầu trọn gói.

- Giảm 100% giá trị hợp đồng thiết kế 3D trang trí nội thất khi đối với hợp đồng nhận thầu trọn gói phần nội thất.

Post has attachment

Post has attachment
Wait while more posts are being loaded