Profile cover photo
Profile photo
เพียงแค่ แสงหนึ่ง
57 followers -
แสงจิตวูบวับหวั่นวุ่น แสงอุ่นแดดอ่อนพรให้ แสงสีสาดเสริมผลักหลงใจ แสงธรรมนำไว้ให้เตือนตัว
แสงจิตวูบวับหวั่นวุ่น แสงอุ่นแดดอ่อนพรให้ แสงสีสาดเสริมผลักหลงใจ แสงธรรมนำไว้ให้เตือนตัว

57 followers
About
เพียงแค่'s posts

Post has attachment
ตรงกันข้าม
หมดนั้นมีเต็มเต็มแล้วก็ย่อมมีหมด สูงแล้วต่ำลดลดแล้วเพิ่มสูงใดหนา ขึ้นแล้วลงได้ลงได้ขึ้นได้ใดนา ใสแล้วขุ่นตาตาขุ่นแล้วใสใดคง สวยกลับไม่สวยไม่สวยหรือมาสวยใดเปลี่ยน หดแล้วยืดเพียรยืดแล้วหดสั้นท่านว่า ไกลแล้วมาใกล้ใกล้แล้วมาไกลใจตา ยาวแล้วสั้นว่าสายตายาวสั้นอัน...

Post has attachment
นิร
นิรทุกข์นิรโทษนิรภัย นิรนัยนิรกายนิรผ่อง นิรไกลนิรใกล้นิรกรอง นิรมลนิรหมองนิรมา นิรหน่ายนิรเหนื่อยนิรแนว นิรแผ้วนิรพาลนิรผิด นิรเรื่องนิรโรคนิรทิศ นิรจิตนิรเจตนิรจง นิรดีนิรชั่วนิรตน นิรผลนิรพ่ายนิรหนา นิรหมายนิรหมอกนิรตา นิรหานิรเห็นนิรกรรม นิรให้นิรหวลนิร...

Post has attachment
สงค์
สงค์ส่งสงส่งสารส่งสุขสรรค์ สงค์ส่งสั้นสันต์ส่งสงค์ส่งสุขศานต์ สงค์สิทธ์ส่งสงค์สงสารแสนซมซาน สงค์สุขสารสุขแสนสาศาลสุดทรง

Post has attachment
ก่อนและหลังการเกิดดับวับวุ้งวิ้ง
ก่อนเกิดสิ่งก่อนก่อนและเก่าก่อน ก่อนและหลังต่างสิ่งใดหลังก่อนย้อน หลังก่อนก่อนก่อนและหลังประโยชน์ใย

Post has attachment
โลกกับเงา
โลกกับเงาเงาของโลกรับเงาแหล่ง เงาไหนแห่งเงารูปเหตุแสงส่องหล้า เงาวัตถุเงาวัตถะแสงสาดครา เงาไม้ว่าร่มเงามาที่พักใคร เงาของบ้านเงาเขาบังเงาปิดปก เงาในโลกเงาร่มเย็นเงาเเห่งไหน เงาแสนดีเงาแสนร้ายเงางามใด เงาอาศัยเงาธรรมใดเงาแสนดี

Post has attachment
ทุกขณะกายทุกขณะวาจาทุกขณะหัวใจ
ทุกขณะที่ใดทุกขณะมอบให้ทุกขณะเขารับ ทุกขณะแห่งไหนขณะทรัพย์ศีลใจฤาทรัพย์สินสุขสนับ ทุกขณะมรรคนับทุกขณะกุศลาทุกขณะลาไป ทุกขณะว่าจริงทุกขณะใจจริงทุกขณะคิดจริง ทุกขณะบวกยิ่งทุกขณะลบสิ่งทุกขณะระหารไข ทุกขณะทำร้ายทุกขณะทำลายทุกขณะฆ่าใคร ทุกขณะหมุนไปทุกขณะใจจับรับ...

Post has attachment
ทุกขณะ
ความจริงทุกขณะร่างกายความคิดร่างร้ายความความคิดร่างดี ความจริงร่างกายทุกข์มีร่างในร่างนี้ร่างมีไว้ใช้ ความจริงร่างกายเป็นทุกนำมาเพื่อประโยชน์รับใช้ร่างใคร ความจริงร่างกายนำไปพบเรื่องยิ่งใหญ่พบเรื่องธรรมดา ความจริงร่างขันธ์นำมาเพื่อคอยรักษาร่างเขาฤาคง ความจร...

Post has attachment
ความจริง. ความไม่จริง
ความจริงของกุศลานั้นทำมา ความจริงหนาอกุศลาไล่ตามติด ความจริงของถ่องศีลธรรมนำชีวิต ความจริงกิจที่ไม่จริงของศีลใจ ความไม่จริงอยู่เพื่อกุศลทาง ความไม่จริงไม่เชื่อทางอกุศล ความไม่จริงของศีลห้าเหตุผลยงค์ ความไม่จริงศีลประสงค์มุ่งมั่นใจ ขณะ

Post has attachment
ช้า หรือเร็ว
เกิดเร็วกำเนิดเกิดฉับพลัน แก่ในวันที่พลันนั้นวันกำแก่ เจ็บเร็วรวดเร็วลัดไม่นานแด ตายเร็วรวดเร็วแน่ยื้อไม่ทัน เกิดช้านานนักหนายากผุดเกิด แก่เชิดย่อมล่าช้าช้ากำบท เจ็บนานหรืออาจเจ็บนานกัลป์ภพ ตายกลบนานเนพบไร้พบกัน

Post has attachment
ปัญหา
ปัญหาหาปัญหาหา ปัญญาญาปัญปัญไหน ปันหาหาปันสิ่งใด ปันใครปันคนปันคลาย มากมายมายด์มากมากกาย มากหมายหมายมากมากมาก มากมายมายมักมักบาก มายมากมากมักชอบไม่ชอบเป็น พาใจใจพาเเล่นโรจน์ พาโกรธพากลับวับหาย พาใจใจพาฝ่าไป พาใจใจพาข้ามแดน พาใจใจพาท่องเที่ยว พาเลี้ยวลัดเลาะ...
Wait while more posts are being loaded