Profile cover photo
Profile photo
เพียงแค่ แสงหนึ่ง
58 followers -
แสงจิตวูบวับหวั่นวุ่น แสงอุ่นแดดอ่อนพรให้ แสงสีสาดเสริมผลักหลงใจ แสงธรรมนำไว้ให้เตือนตัว
แสงจิตวูบวับหวั่นวุ่น แสงอุ่นแดดอ่อนพรให้ แสงสีสาดเสริมผลักหลงใจ แสงธรรมนำไว้ให้เตือนตัว

58 followers
About
Posts

ว่างเปล่า
กายว่างเปล่าไร้ร่างแท้กายใด
กายว่างเปล่าในฤาร่างไร้ร่าง
กายว่างเปล่าในกายกายกรรมกลาง
กายว่างเปล่าร่างของเปลี่ยนแปลร่างใคร

วาจาว่างเปล่าเอยเอ๋ยเอ้ยเอยเปล่า
วาจาว่างเปล่าข้าวคำพูดเขียนไหน
วาจาว่างเปล่าเปล่งสัญญาเรื่องใด
วาจาว่างเปล่าใดรับไปเปล่าเอย
ใจว่างเปล่าเปล่าไร้อายัตตะยึดเกาะ
ไจว่างเปล่าเปราะว่างใดไรเรื่อง
ใจว่างเปล่าไม่คิดไม่เมือง
ใจว่างเปล่าเฟืองไร้เรื่องเคลื่อนธรรม

Post has attachment
ดอง
ดองรักษาอาหารไว้มีอาหารกิน ดองของกินมีอยู่เพียบพร้อม ดองแปรรูปอาหารรักษามีกินถนอม ดองรู้พร้อมรักษาเรื่องกิน

Post has attachment

Post has attachment

Post has attachment

Post has attachment

Post has attachment

Post has attachment

Post has attachment

Post has attachment
Wait while more posts are being loaded