Profile cover photo
Profile photo
sprendimuaibe.lt - uzdaviniu sprendimai online
2 followers -
Uždavinių sprendimai studentams online
Uždavinių sprendimai studentams online

2 followers
About
Posts

Post has attachment
Neapibrėžtiniai #integralai - uždavinių sprendimų pavyzdžiai.

Integravimo metodai I

Neapibrėžtinis #integralas. Pirmykštė funkcija. Tiesioginis #integravimas. Integravimo kintamojo keitimo metodas. Integravimas dalimis. Trigonometrinių funkcijų integravimas.


Integravimo metodai II

Racionaliųjų funkcijų integravimas (taisyklingų racionaliųjų trupmenų skaidymas, paprasčiausiųjų trupmenų integravimas). Iracionaliųjų funkcijų integravimas.

https://www.sprendimuaibe.lt/pavyzdziai/integralu-skaiciavimas-1/
Add a comment...

Post has attachment
#Fizika - mechanikos uždavinių sprendimo pavyzdžiai.

Slenkamasis judėjimas: tolyginis tiesiaeigis, netolyginis judėjimas, tolygiai kintamas judėjimas. Sukamasis judėjimas: kampinis #greitis ir #pagreitis, tangentinis, normalinis ir pilnutinis pagreitis, trajektorijos kreivumo spindulis. Judesio kiekio tvermės dėsnis. Mechaninės energijos tvermės dėsnis. Darbas ir galia. Jėgos momentas ir judesio kiekio momentas. Kūno inercijos momentas. Pagrindinis sukamojo judėjimo dinamikos dėsnis.

https://www.sprendimuaibe.lt/pavyzdziai/mechanika-statika-kinematika-dinamika/
Add a comment...

Post has attachment
Matematinė analizė: funkcijos išvestinė ir diferencialas - uždavinių sprendimų pavyzdžiai.

Funkcijos #išvestinė ir #diferencialas. Sudėtinės funkcijos išvestinė. Neišreikštinės funkcijos išvestinė. Logaritminis #diferencijavimas. Funkcijos, apibrėžtos parametrinėmis lygtimis, išvestinė. Funkcijos apytikslės reikšmės skaičiavimas taikant diferencialą.

https://www.sprendimuaibe.lt/pavyzdziai/matematine-analize/
Add a comment...

Post has attachment
Vektorinė #algebra - tipinių uždavinių sprendimų pavyzdžiai.

Vektoriuas #modulis, #projekcija. Kolinearūs ir komplanarūs #vektoriai. Veiksmai su vektoriais. Vektorių #skaliarinė ir #vektorinė sandauga. Kampas tarp vektorių.

Trikampio ir lygiagretainio ploto skaičiavimas. Gretasienio ir trikampės piramidės tūrio #skaičiavimas.

Add a comment...

Post has attachment
Tiesinių lygčių sistemos - uždavinių sprendimo pavyzdžiai su paaiškinimais.

Tiesinių lygčių sistemos sprendimo būdai. Elementarieji pertvarkymai. #Gauso, Gauso Žordano, #Kramerio, atvirkštinės matricos metodai. Suderinta ir nesuderinta lygčių sistema.

https://www.sprendimuaibe.lt/pavyzdziai/matricos-ir-determinantai/
Add a comment...

Post has attachment
#Matricos ir determinantai - tipinių uždavinių sprendimo pavyzdžiai.

Tiesiniai veiksmai su matricomis, matricų daugyba. Atvirkštinės ir transponuotos matricos radimas. Matricos rangas.

Matricos #determinantas, jo savybės, adjunktai ir minorai. Determinanto skaičiavimo būdai.
Add a comment...

Post has attachment
Padedame išlaikyti egzaminus, koliokviumus ir nuotolinius testus online!

- skubūs sprendimai susitartu laiku
- išankstinis laiko rezervavimas
- sprendimų siuntimas per email, Facebook arba Skype

Praktinių užduočių sprendimas, savarankiškų darbų, testų, kontrolinių ir egzaminų atlikimas #Moodle aplinkoje.
Add a comment...
Wait while more posts are being loaded