Profile cover photo
Profile photo
Danuta Leszczyńska
15 followers
15 followers
About
Danuta's posts

Już 25 grudnia 2014 roku do użytku wchodzą nowe przepisy dotyczące e-handlu i ochrony konsumenta. Chociaż zmiany były zapowiadane od dawna, to do tej pory tylko niewielka część sklepów zadeklarowała gotowość. Nowelizacja przepisów, może korzystnie wpłynąć na świadomość konsumentów, a lepiej przygotowane sklepy internetowe liczą na to, że dzięki stosowaniu przyjaznej polityki zakupowej, uda się przyciągnąć nowych klientów.
13 czerwca 2014 roku w większości Państw Członkowskich Unii Europejskiej zaczęła obowiązywać DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY 2011/83/UE z dnia 25 października 2011 roku. W Polsce zaktualizowana Ustawa o prawach konsumenta, uwzględniająca postanowienia w/w dyrektywy, wejdzie w życie 25 grudnia 2014. Winny opóźnienia jest polski rząd, który nie zdążył na czas wprowadzić zmian, których termin wprowadzenia był wskazany w dyrektywie już w 2011 roku!
Dłuższy czas na zwrot towaru
Najważniejszą zmianą, której należy się spodziewać, jest wydłużenie czasu odstąpienia od umowy w e-sklepie z 10 do 14 dni od daty otrzymania towaru. Przepisy te będą identyczne dla branży e-commerce w całej Unii Europejskiej. Co więcej, będzie obowiązywał jednolity formularz odstąpienia od umowy dla wszystkich sprzedawców, co oznacza uproszczenie całej procedury. Jeżeli konsument nie zostanie poinformowany o możliwości odstąpienia od umowy w okresie 14 dni, będzie mógł skorzystać z prawa do odstąpienia w ciągu aż 12 miesięcy. Dlatego tak ważne jest, aby właściciele sklepów internetowych dostosowali się do nadchodzących zmian.
Formularz odstąpienia od umowy musi zostać dostarczony sprzedawcy na piśmie, którego wzór powinien znajdować się na stronie internetowej e-sklepu. Konsument ma obowiązek zwrotu towaru najpóźniej w ciągu 14 dni od złożenia wniosku.  Produkt nie musi być dostarczony w oryginalnym opakowaniu, natomiast konieczny jest dowód zawarcia umowy, przy czym nie musi być to paragon lub faktura. Może być to wyciąg bankowy lub dowód gwarancyjny podpisany przez sprzedającego.
Kto zapłaci za zwrot towaru?
Nadchodzące zmiany w przepisach, regulują również kwestię opłaty za przesyłkę zwracanego towaru. W tej kwestii e-sklepy mają wolna rękę, ale konsument musi zostać wyraźnie poinformowany kto ma zapłacić za zwrot towaru. Jeśli nie ma takiej informacji na stronie sklepu, to obowiązek pokrycia kosztów automatycznie przechodzi na sprzedawcę.
Niedozwolone zapisy w regulaminie
Również pod względem konstruowania regulaminów, przedsiębiorcy powinni zachować szczególną ostrożność. Stosowanie niedozwolonych klauzul, takich jak obowiązek zwrotu towaru w oryginalnym opakowaniu, zwrot płatności w terminie 14 dni roboczych, czy konieczność przedstawienia paragonu, mogą być obłożone karą w wysokości 1000 zł i/lub grzywną do 10% przychodu z ubiegłego roku obrotowego, a także kosztami publikacji wyroku w Monitorze sądowym i gospodarczym, co wiąże się również z negatywnym wizerunkiem marki. Dane przedsiębiorców stosujących niedozwolone zapisy będą widoczne w internetowym Rejestrze Klauzul Niedozwolonych Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Warto więc poprosić prawnika o przygotowanie właściwego regulaminu, co zaoszczędzi przedsiębiorcy kłopotów wizerunkowych i finansowych.
Nie ulega wątpliwości, że zmiany wprowadzone przez Unię Europejską, to ukłon w stronę konsumentów. Wiele e-sklepów ma nadzieję na przyciągnięcie nowych klientów, dzięki bardziej przyjaznej polityce zwrotów i reklamacji. Można liczyć, że nadchodzące zmiany pozytywnie wpłyną na relację sprzedawców z konsumentami i poprawią jakość usług w branży e-commerce.

Post has attachment

Kilka artykułów dotyczących identyfikacji wizualnej firmy, brandingu, rembrandingu oraz cobrandingu.

Dziś wprowadzenie do tematu: KSIĘGA ZNAKU.

Czym jest Księga Znaku?

Księga znaku to spójny i kompletny opis tego, w jaki sposób należy korzystać z naszego znaku graficznego. Innymi słowy jest to instrukcja obsługi naszej identyfikacji wizualnej. Jako materiał o charakterze praktycznym, musi być ona czytelna i zrozumiała dla osób nie znających się na grafice. Jako fundament naszego wizerunku, musi być jednoznaczna. Nie znaczy to, że ma ona ograniczać sztywnymi regułami kreację podczas projektowania materiałów reklamowych firmy. Znaczy to, że powinien z niej
zawsze wynikać jednoznaczny opis postępowania ze znakiem.
Co znajduje się w księdze znaku?

Zawartość księgi znaku definiuje potrzeba oraz oczekiwania klienta.
Potrzeby są zaś bardzo zróżnicowane – wynikające z wielkości firmy, branży w jakiej działa itd.


Podstawowa Księgi Znaku obejmuje przeważnie 7 kart format A4 z elementami podstawowymi.
Zawartość Księgi wersji podstawowej:
- Opis znaczenia logo lub logotypu
- Opis budowy logo lub logotypu
- Kolorystykę
- Pole ochronne wokół logo
- Warianty logotypu, wersje monochromatyczna i achromatyczne
- Zestaw znaków firmowego kroju pisma oraz zalecane odmiany i wielkości
- Przykłady prawidłowej i nieprawidłowej formy logo.


Najbardziej  typowa - najczęściej zamawiana Księga Znaku zamyka się w ilości około 20 kart formatu A4.
Zawiera:
- Wprowadzenie
- Słownik pojęć
- Forma podstawowa znaku
- Forma rozbudowana znaku
- Sygnet
- Sitka sygnetu
- Sygnet, logotyp, separator, tekstowego przedstawienia nazwy
- Obszar ochronny, pole znaku
- Kolorystyka znaku graficznego
- Wersja monochromatyczna
- Wersja achromatyczna
- Niedopuszczalne stosowanie znaku
- Stosowanie znaku z tłem
- Wielkości minimalne
- Kroje pisma
- Alfabet wykorzystanych krojów pisma
- Logotyp na samochodach firmowych


- WPROWADZENIE

- SŁOWNIK POJĘĆ
Zwięzły i prosty opis wszystkich terminów pojawiających się w księdze znaku np: "sygnet", "inwersja", "wersja achromatyczna w kontrze", "PANTON", "HEX"...

- FORMA PODSTAWOWA ZNAKU
Podstawowy opis jego znaczenie, symboliki, historia powstania, odniesienie do charakteru marki. Służy to właściwemu zrozumieniu znaku, którym się posługujemy.
Czasami przedstawiony w dwóch wersjach: poziomej oraz pionowej.

- FORMA ROZBUDOWANA ZNAKU
Forma rozbudowana składającego się z sygnetu i logotypu, tekstowego przedstawienia nazwy. Potocznie terminem "logo" nazywany jest także sam sygnet (symbol, znak

graficzny). Dodatkowym elementem, coraz chętniej wprowadzanym do logo, bywa hasło firmowe (ang. tagline).

- SIATKA MODUŁOWA
Siatka modułowa jest stosowana na odwzorowaniach znaku na powierzchniach wielkoformatowych,  gdzie użycie znaku w formie elektronicznej jest niemożliwe.
Tworzymy moduł "a", aby na jego podstawie określić proporcje budowy znaku.

- POLE OCHRONNE ZNAKU
Pole ochronne znaku określa obszar, w którym oprócz znaku nie mogą znajdować się żadne inne elementy  graficzne  lub typograficzne. Pole znaku określa minimalny

obszar wokół znaku, w którym to dany znak ma być  użyty. Pole ochronne zbudowane jest na siatce modułowej.

- KOLORYSTYKA
Opis kolorystyki  znaku jako istotnego czynnika kształtującego tożsamość i sposób postrzegania marki.  Tu przedstawiona jest tabela kolorów przydatnych do odwzorowania logotypu w zależności od rodzaju kreacji w jakiej wykorzystamy znak graficzny:
CMYK, PANTONE - druk akcydensów oraz materiałów marketingowych.
RGB, HSB, HEX - wszystkie formy kreacji stosowanych na potrzeby internetu oraz materiałów prezentowanych w formie elektronicznej np. podczas prezentacji lub wizualizacji.

WERSJA ACHROMATYCZNA
- Achromatyzm to przedstawienie elementu graficznego w postaci tylko dwóch barw - czerni i bieli (jeżeli uznamy czerń i biel za barwy).  A więc w odróżnieniu od monochromatyzmu, który zawiera biel, czerń oraz wszystkie barwy przejściowe (odcienie szarości), achromatyzm zawiera tylko dwie barwy - czarną i białą.

WERSJA MONOCHROMATYCZNA
- Oznacza przedstawienie danego elementu graficznego w odcieniach jednej barwy, najczęściej  szarości. Z tego typu monochromatyzmem najczęściej spotykamy się podczas prezentowania komercyjnych typów grafik jak np. logo. Wówczas logo, które w wersji bazowej posiada jakąś barwę (inną niż czarną, białą czy przejścia tonalne
między tymi dwiema barwami) musi być również przedstawione w wersji monochromatycznej a więc pozbawione barw, składające się jedynie z odcieni szarości (najczęściej) lub w odcieniach tylko jednej barwy (rzadko).

WIELKOŚCI MINIMALNE
- Opis skalowania znaku - czyli po prostu minimalne rozmiary, w jakich występować powinno nasze logo, jeśli chcemy zachować jego optymalną czytelność. Dobrą praktyką jest dziś podawanie nie tylko jednostek miary długości jak milimetr, ale także w pikselach, dla zastosowań w sieci.

NIEDOPUSZCZALNE STOSOWANIE ZNAKU
- Przykłady wszelkich innych form edycji jak: transformacja, odbicie lustrzane, obrót, zmiana kolorów lub umieszczenie innych elementów w strefie pola ochronnego - czyli form niedopuszczalnych.

ZASADY STOSOWANIA ZNAKU Z TŁEM
- Przykłady niedopuszczalnych zastosowań danego logotypu z niedozwolonym tłem.

KROJE PISMA
- Opis oraz  czcionki/czcionek użytych w projekcie.  Oraz omówienie dodatkowych czcionek  wykorzystywanych w procesie komunikacyjnym marki oraz tych, które ewentualnie są dopuszczalne.

ALFABET WYKORZYSTANYCH KROJÓW PISMA
- Przedstawienie całego alfabetu wraz z wszystkimi znakami

PRZYKŁADOWE ZASTOSOWANIE
- Często przykładem jest umieszczenie nowego logotypu na samochodach firmowych lub projekt wizytówek firmowych.
Wersje rozszerzone Księgi Znaku mogą przekroczyć liczbę stu stron, część rozszerzona księgi znaku to:

DOKUMENTY FIRMOWE
- wizytówki
- papier firmowy
- teczka ofertowa (również z miejscem na wizytówki)
- projekt nadruku na płytę CD, okładka
- projekty na samochody
- koperty
- naklejki
SYSTEM FIRMOWEJ IDENTYFIKACJI WIZUALNEJ
- oznakowanie budynków firmy (zewnętrznie i wewnętrzne, na bazie dostarczonych zdjęć / wizualizacji)
- przykładowe projekty systemu identyfikacji wizualnej na pojazdach
INNE MATERIAŁY FIRMOWE
- Newsletter
- firmowe gadżety ( trzy projekty na różne gadżety)
- przykładowy projekt folderów
- przykładowy projekt reklamy prasowej


Dobrze zaprojektowana Księga znaku jest efektywnym narzędziem marketingowym, wpływającym na jakość reprodukowania symboliki firmowej. Dobrze odwzorowywane logo firmy to podstawa budowania świadomości marki. Dodatkowym argumentem za opracowaniem księgi identyfikacji i księgi znaku jest znaczne obniżenie kosztów
produkcji elementów identyfikacji.
Firmy posiadające zapisaną w tej formie dokumentację nie mają kłopotów z utrzymaniem jakości reprodukcji logo, na materiałach informacyjnych i marketingowych.

Wpływa to na skrócenie czasu prac przygotowawczych i projektowych, dzięki czemu personel marketingowy może poświęcać czas na inne działania.
Photo

Post has attachment

JOOMLA - System zarządzania treścią

Joomla uznawana jest za nieco bardziej zaawansowany system, choć także z nią użytkownik poradzi sobie po krótkim przeszkoleniu. Model działania przypomina pracę w Microsoft Word. Oba systemy są wciąż rozwijane oraz w pełni darmowe.

Słowo "joomla" z języku suahili oznacza wspólnie, razem. Moim zdaniem nie można było chyba lepiej trafić. Wspólnie, programiści i użytkownicy dokładają starań, aby każde nowe wydanie tego CMS`a było coraz lepsze.
W języku polskim przyjęła się nazwa "jomla" lub czytana z angielskiego "dżumla", i choć samo słowo "joomla" jest nieodmienne, to Polacy odmieniają je, traktując jako wyraz żeński.

Chociaż powstanie tego systemu zarządzania treścią wiąże się z rokiem 2005 to jednak historia jest o wiele dłuższa i sięga roku 2001. W tym roku roku na SourceForge udostępniono na warunkach licencji GNU GPL przez australijską firmę Miro. W 2005 roku Miro podjęło jednak kroki, które zmierzały do ograniczenia wolności prac na Mambo i korzystania z Mambo.
Decyzja Roba Castleya przerosła wszelkie oczekiwania. W przeciągu zaledwie kilku tygodni program został wzbogacony o nowe możliwości, przy czym były to przede wszystkim funkcje, jakich oczekiwali klienci.

Wkrótce wokół projektu skupiła się ogromna rzesza pasjonatów z całego świata. Programistów i zwykłych użytkowników. Wszyscy, każdy na swój sposób, włączali się w prace nad rozwojem programu.

Niepodważalny jest wkład w rozwój Mambo projektantów z centrum rozwoju. W gronie twórców znaleźli się: Robert Castley, Phil Taylor, Ron Bakker, Steen Rabol, James Logan, Andrew Eddie, Rey Gigataras, Emir Sakic, Alex Kempkens, Andy Miller, Mitch Pirtle, Tim Broeker, Nick Desi-gner, Michelle Bisson, Brian Teeman, Andy Stewart, Peter Koch, Levis Bisson.

Ale w równej mierze do rozwoju projektu przyczynili się rozsiani po całym świecie twórcy rozszerzeń – komponentów, modułów, szablonów i różnych dodatków oraz międzynarodowa społeczność użytkowników, odkrywających błędy i usterki, zgłaszających swe oczekiwania, sugestie, udoskonalenia.


W ciągu dwuch lat ze stosunkowo prymitywnego rozwiązania w wyniku zbiorowego wysiłku wszystkich, i projektantów z centrum rozwoju, i projektantów rozszerzeń, i użytkowników Mambo stał się jednym z najlepszych projektów wolnego oprogramowania, gwiazdą wśród innych programów, zyskując najwyższe uznanie, wyrażające się przyznanymi nagrodami:

Best Free Software Project of the Year w 2004 roku przez Linux Format Magazine,
Best Linux or Open Source Software w 2004 roku przez LinuxUser & Developer,
Best Open Source Solution w 2005 roku przez LinuxWorld, Boston,
Best of Show - Total Industry Solution w 2005 roku przez LinuxWorld, Boston,
Best Open Source Solution w 2005 roku przez LinuxWorld, San Francisco,

Wiosną 2005 roku Miro Construct Pty Ltd. [aktualnie witryna pod adresem http://ricestudios.com.au/] zapowiedziało działania mające zapewnić projektowi dalszy rozwój na zasadach… biznesowych. Gwarancją miała być fundacja, której Miro planowało przekazać swoje prawa własności do projektu i jego nazwy. Zamysł wzbudził wewnętrzny spór, ale nic nie zapowiadało wakacyjnych wydarzeń 2005 roku.

10 sierpnia ogłoszono utworzenie The Mambo Foundation [http://mambo-foundation.org/] z szefami Miro w zarządzie, ale bez przedstawiciela zespołu projektantów. Nie zostało miejsca dla żadnego twórcy, nawet dla lidera zespołu. Tę decyzję, jak i ogłoszone wraz z nią zamiary, programiści odczytali jako nie pozostawiający wątpliwości zamach na wolność programu i swobodę jego rozwijania.

Mimo to próbowano jednak dojść do porozumienia. Kompromis nie został jednak zawarty.

Wobec nieudanych prób porozumienia z Miro zespół projektantów zdecydował się na rozwiązanie ryzykowne: zdecydował się odejść z Miro Ltd, pozostawić dotychczas rozwijany projekt swojemu losowi, a na podstawie samego kodu zainicjować nową linię rozwojową projektu. Wszystko zależało od użytkowników, sympatyków i tłumaczy.

17 sierpnia na nowej witrynie – OpenSourceMatters – liderzy projektu z A. Eddie, na czele wydali krótkie, ale historyczne oświadczenie. Poinformowali w nim, że praca nad projektem będzie kontynuowana oraz że z pomocą Software Freedom Law Center (Centrum ds. Wolności Oprogramowania) zapewniony zostanie projektowi swobodny, oparty na zasadach Open Source, rozwój.

Nie znamy i zapewne nie poznamy nigdy wszystkich okoliczności tej dramatycznej decyzji. Faktem jest, że spotkała się ona z powszechnym poparciem projektantów i społeczności użytkowników z całego świata. Swoje zaangażowanie wyrazili tysiącami maili oraz wypowiedziami na założonym błyskawicznie forum dyskusyjnym OpenSourceMatters.

W ciągu niespełna trzech tygodni większość projektantów związanych dotychczas z Mambo skupiła się wokół zespołu liderów i wokół nowego projektu.

Narodziny Joomla!
1 września 2005 roku ogłoszono narodziny Joomla!. Lider projektu, Andrew Eddie zapowiedział pierwsze wydanie Joomla! 1.0.0 w nowym kształcie i pod nową marką: To nadchodzące wydanie będzie dniem radości dla każdego – mówił podczas uroczystości – Oznaczać będzie kontynuację jednego z najlepszych systemów Open Source bez komercyjnych obciążeń czy interwencji. Tuż po ustaleniu nazwy nowego projektu przekazano ją pocztą elektroniczną wszystkim wydawcom witryn, którzy zdecydowali się odejść z Mambo i wspierać nowy projekt. W efekcie niemal równocześnie z udostępnioną podczas otwarcia oficjalną stroną projektu – www.joomla.org – w Internecie pojawiły się dziesiątki przemianowanych lub nowych witryn narodowych.

7 września ogłoszono konkurs na logo nowego projektu. Projekty przedstawiano na oficjalnym forum Joomla. Wyboru dokonała społeczność użytkowników. Głosowanie zakończyło się o północy z 19 na 20 września. Uznanie zyskał projekt Alana Urquharta.

16 września opublikowano pierwsze wydanie Joomla! oznaczone numerem 1.0.0. Zgodnie z zapowiedzią było to poprawione wydanie Mambo 4.5.2 z przepracowanym kodem i łatkami bezpieczeństwa.

Już w niespełna w miesiąc od pierwszego wydania, w październiku, podczas podczas Linux & Open Source Awards w Londynie Joomla! wygrał w kategorii: Best Linux/Open Source Project („Najlepszy projekt Linux/Open Source”).

Rok później Joomla! został zaliczony do grona 50 najbardziej wartościowych projektów Open Source na świecie, zajmując poczesne miejsce, wśród największych sław, takich jak: Linux, Apache, PHP czy Firefox.

Wobec utraty prawie całej społeczności twórców i użytkowników Mambo Foundation zapewne z ogromnym wsparciem Miro Ltd. przeprowadziło w obronie swej marki intensywną kampanię promocyjną. Odnowiono w krótkim czasie oficjalne serwisy Mambo. Poprawiono funkcjonalność składnicy projektów – MamboXChange (już nie istnieje). Nie zmieniono również warunków licencjonowania Mambo - kolejne wydania ukazały się na warunkach licencji GNU GPL. Można więc rzec, że Joomla! obronił wolność Mambo.

Ale działania te niewiele były już w stanie zmienić. Zainteresowanie Mambo systematycznie wygasało, natomiast Joomla! rozwijał się dynamicznie. Mambo utraciło największą siłę rozwoju – społeczność projektantów, tłumaczy i dystrybutorów, jak również użytkowników, którzy aktualizowali swoje witryny kolejnymi, coraz doskonalszymi wydaniami Joomla!.

W ciągu pierwszego roku opublikowano ich 11. prace nad rozwojem Joomla 1.0 dobiegły końca w grudniu 2006, kiedy to opublikowano wydanie 1.0.12 ogłoszone jako ostatnie w tej linii rozwojowej. Ale w ciągu następnego roku pojawiły się jednak jeszcze trzy udoskonalone wydania, w efekcie czego rozwój linii 1.0 został zakończony w lutym 2008 roku wydaniem Joomla 1.0.15.

W międzyczasie trwały intensywne prace nad kolejnym unowocześnionym, zmienionym wcieleniem programu. W listopadzie 2006 roku opublikowano wersję alfa Joomla 1.5, a 14 miesięcy później, w styczniu 2008 roku, po serii wydań kandydujących, wydanie stabilne 1.5.0 przebudowane w stosunku do Joomla 1.0 na tyle, że można mówić o całkowicie nowym rozwiązaniu.

Żywotności i dynamiki rozwoju Joomla! dowodzi jeszcze i drugi znamienny fakt – w drugim roku istnienia użytkownicy Joomla! mogli korzystać z blisko 2000 rozszerzeń udostępnionych przez programistów z całego świata oraz licznymi zmodyfikowanymi dystrybucjami – Joomla Accessible (a8eJoomla), Joomla International Edition czy J!Ext.

W efekcie mamy dwa odrębne projekty: Mambo i Joomla! wyrosłe ze wspólnego korzenia. Podobieństwa i różnice

Oba projekty wydawano na warunkach Powszechnej Licencji Publicznej. Oba projekty oparte były na tych samych podstawowych założeniach. Liderzy obu projektów podkreślali swe przywiązanie do idei wolnego oprogramowania.

Ale po wydarczeniach sierpnia 2005 roku były to już dwa różne, odrębne programy, rozwijane niezależnie od siebie.

Próby utrzymania Mambo trwały jeszcze przez jakiś czas. Ostatnie wydanie miało miejsce w 2008 roku (Mambo 4.6.5), po czym projekt uwiądł.

Jommla!, przeciwnie, rozwija się nadal. W styczniu 2011 roku ukazało się wydanie 1.6.0 inaugurujące kolejną, trzecią już linię rozwojową Joomla!, oznaczaną aktualnie numerem 2.5.x. We wrześniu 2012 roku opublikowano wydanie 3.0.0, które zapoczątkowało następną wersję Joomla! Jej wydanie finalne planowane jest na wiosnę 2014 roku.

Post has attachment

Wordpress  najpopularniejszy CMS - system zarządzania treścią

Polecany jest dla początkujących i niezaawansowanych twórców stron, z uwagi na prosty, intuicyjny interfejs. Obsługuje on pluginy, przyjazne linki i pozwala na swobodny wybór skórki.
histora

Nazwa WordPress została zaproponowana przez Christine Selleck, przyjaciółkę Matt’a Mullenweg. Zgodnie z przyjętą konwencją, nazwy kolejnych edycji to nazwiska znanych muzyków jazzowych. I tak przedostatnia wersja WordPress 3.8 wydana 12 grudnia 2013 roku nazwana została „Parker” - na cześć Charlie’ego Parkera. A ostatnia wydana 16 kwietnia 2014 to "Smith" (od zmarłego w 2005 r wirtuoz organów Hammonda - Jimmi Smith). Oryginalny pomysł na nazwy edycji wzioł się z miłość do muzyki jazzowej - Mullenweg uczęszczał do liceum sztuk wizualnych i widowiskowych, gdzie studiował saksofon jazzowy.

WordPress jest oficjalnym następcą systemu blogowego b2/cafelog - bardziej znany jako po prostu b2 lub Cafelog. Skrypt blogowy został napisany w PHP do użytku z MySQL przez Michela Valdrighi. Mimo, że WordPress jest oficjalnym następcą b2/cafelog - kolejny projekt, b2evolution - jest nadal aktywny w dalszym ciągu rozwijany http://b2evolution.net/

Tak naprawdę powodem powstania skrytpu była chęć podzielenia się z szerszym gronem odbiorców zdjęciami wykonanymi podczas wakacji w Washington D.C.

Skryptem który spełnił jego oczekiwania okazał się być b2/cafelog’a, gdyż był Open Source, i był napisany w PHP – który jego serwer obsługiwał. Niestety, niedługo potem, Michel Valdrighi, autor B2/Cafelog, ogłosił że jego skrypt nie będzie już dalej rozwijany. Kilka miesięcy później, Matt Mullenweg ogłosił na swoim blogu jego plan rozwijania oprogramowania na zasadzie bloga, zgodnego ze standardami sieciowymi, i dopasowanego wówczas do jego potrzeb. Po tej publikacji, jago kolega Mike Little, dodał mu komentarz o treści „Cóż, jeśli jesteś zainteresowany pracą na tym, pracujmy razem”, i wspólnie zaczęli pracę nad WordPressem, na bazie silnika B2/Cafelog. Wkrótce potem dołączył do nich także autor oryginalnej wersji, Michel Valdrighi. Mullenweg wtedy miał zaledwie 19 lat, i studiował na University of Houston.

Pierwsze wydanie WordPressa zostało wypuszczone 27 Maja 2003 roku, i zostało ono opatrzone wersją nr 0.70.

Po pewnym czasie, WordPressem zainteresował się Mike Tatum z CNET, facet bardzo przewidujący, który widzi rzeczy z nadchodzących lat, na wiele lat przed innymi. Zaproponował on Matt’owi spotkanie w San Franciso, po którym dostał także u nich pracę. W tym czasie WordPress był cały czas rozwijany, i dodatkowo w wolnych chwilach w pracy, można było przy nim podłubać, jak szacuje Matt, ok 20% czasu pracy poświęcał rozwojowi WordPressa.

W 2004 roku, konkurencyjny projekt Movable Type, zmienił swoją licencję i warunki użytkowania, przez co większość z ich najbardziej wpływowych użytkowników przeniosło się na WordPressa, tym bardziej że Movable Type było oprogramowaniem komercyjnym, a WordPress nie tylko darmowym ale i Open Source.

W 2005 roku Matt zrezygnował z pracy w CNET, aby założyć firmę Automattic. Ideą było stworzyć markę, pod której skrzydłami będzie się rozwijać wiele projektów Open Source, i oprócz tego, będzie przynosić zyski – dzięki którym będzie się miało więcej możliwości. Pomysłem na zyski okazało się wprowadzenie płatnych usług w internecie, w chwili obecnej najbardziej dochodowym jest wordpress.com, oraz inne projekty z tym związane.

W 2007 roku WordPress wygrał nagrodę w kategorii Open Source CMS.
W październiku 2007 roku Automattic nabyło Gravatar’a, rok później IntenseDebate, a kolejne 2 miesiące później także PollDaddy. W chwili obecnej Automattic posiada także BuddyPress, bbPress, i wiele innych projektów, oraz zatrudnia ponad 50 pracowników.
W październiku 2009 roku Open Source CMS Market opublikował raport, z którego wynika że marka WordPressa cieszy się największą popularnością w stosunku do jakichkolwiek innych CMS’ów Open Source. Niedługo potem, WordPress wygrał także kolejną nagrodę jako najlepszy Open Source CMS.
W 2010 WordPress zdominował lożę chwały z poprzednich lat, w kategorii Open Source.
W 2011 WordPress wygrał także nagrodę dla najlepszej Aplikacji Internetowej Open Source.


"WordCamp" to nazwa nadana do wszystkich spotkaniach związanych z WordPress-obie nieformalne unconferences i inne konferencje formalne. Pierwsza taka impreza była WordCamp 2006 w sierpniu 2006 roku w San Francisco , który trwał jeden dzień i zebrała ponad 500 uczestników. Pierwszy WordCamp poza San Francisco odbyła się w Pekinie we wrześniu 2007 roku. Od tego czasu pojawiło się ponad 150 WordCamps na całym świecie, średnio przez jeden tydzień. WordCamp San Francisco, coroczna impreza, pozostaje oficjalną doroczną konferencją deweloperów WordPress i użytkowników.


BuddyPress jest open source social networking pakiet oprogramowania własnością Automattic od 2008 roku. Jest to plugin, który może być zainstalowany na WordPress , aby przekształcić go w platformie social network. BuddyPressa jest zaprojektowany tak, aby szkoły, firmy, sport zespoły, lub innych niszowych społeczności, aby rozpocząć własną sieć społeczną lub narzędzie komunikacji. BuddyPressa dziedziczy i rozszerza się na integralnych elementów funkcjonalnych silnika WordPress oraz tematów, wtyczek i widżetów . Jak to jest zbudowane na WordPress jest napisane przy użyciu tych samych technologii podstawowych, PHP i MySQL .

BuddyPressa posiada szereg funkcji, które pozwalają na tworzenie aplikacji social network. Jednakże, na podstawie własnego interesu, może rozpocząć z kilku funkcji i po prostu wyłączyć niepotrzebne funkcje. Podstawowym zainstalowany system oferuje: - Strumienie aktywności
- Profile użytkownika
  --- Opcje, aby dodać pola profilu użytkownika i sekcje
  --- Dodane awatar
- Stworzenie grupy
  --- Fora dyskusyjne, grupy
  --- Logo grupy i drutu
- System przyjaciela
  ---Wiadomości
- Motywy niestandardowe
- Blogi na użytkownika (przez silnik WordPress)

Czym jest system zarządzania treścią – czyli CMS?

System zarządzania treścią (z ang. Content Management System – w skrócie CMS) jest to jeden lub kilka programów internetowych umożliwiających sprawne stworzenie oraz późniejszą aktualizację i rozbudowę serwisu.

Podstawowym ulepszeniem jakie oferuje platforma CMS jest rozdzielenie treści znajdujących się w serwisie od wyglądu strony internetowej. Dzięki prostym interfejsom, program jest bardzo przystępny zarówno dla redaktorów serwisów oraz ekspertów od marketingu i może być aktualizowany bez przeszkód przez pracowników bez specjalistycznej wiedzy IT.

Treści wprowadzone przez upoważnionego redaktora system zarządzania treścią umiejscawia w bazie danych i tym samym przenosi do wybranego miejsca w serwisie. Dzięki przechowywaniu w bazie danych wprowadzanych treści zawartość systemu jest generowana dynamicznie i aktualizowana, a dodatkowo można ją publikować wielokrotnie w różnych miejscach.

Zastosowanie kont dostępu użytkowników systemu zarządzania treścią powoduje, że mają oni dostęp tylko do wybranych miejsc w platformie.


System zarządzania treścią może rozwiązać wszystkie te problemy oraz znacznie poprawić wyniki, jakie przynosi Twój biznes. Dzisiaj każda firma przechowuje i zarządza informacjami elektronicznymi, a więc system CMS może Ci pomóc skoordynować te działania. Skuteczne wdrożenie systemu zarządzania treścią może znacznie poprawić wynik całej firmy.
Zwiększenie ruchu i satysfakcji klienta
Szybsze dostarczanie aktualnych treści
Szersze rozpowszechnianie treści i zawartości
Podwyższona jakość zarządzania treścią i usługi
Lepsza jakość wyszukiwania treści
Zwiększona ilość udostępnianej treści
Poprawa integralności strony internetowej i zapewnienie jej zgodności z polityką firmy
Zwiększenie przewagi konkurencyjnej
najpopularniejsze systemy zarządzania treścią


10 Najpopularniejszych CMS-ów na świecie
Każdy z systemów kierowany jest dla innego typu użytkownika, w zależności o umiejętności informatycznych.

- WordPress
- Joomla
- Drupal
- ModX
- TextPattern
- RefineryCMS
- Concrete5
- DotNetNuke
- Umbraco
- TinyCMS
- Conclusion

Najpopularniejsze CMS-y w Polsce


CMS jest niezwykle popularny w Polsce. Jak wynika z badań przeprowadzonych przez czołowego providera hostingu, największą popularnością cieszy się Joomla - skonstruowanych zostało przy jej pomocy 43% stron. Następny w kolejności był WordPress z niemal połową wyniku lidera - 26%. Na podium stanął także Drupal (8%).


Dlaczego warto posiadać system zarządzania treścią?

System zarządzania treścią oferuje wiele korzyści, których wpływ jest odczuwalny daleko poza Twoim zespołem, zajmującym się obsługą strony internetowej. Pozwala na sprawną komunikację z klientami oraz lepszą wymianę informacji. To zwiększa satysfakcję Twoich klientów. Posiadając system zarządzania treścią możesz zwiększyć satysfakcję swoich klientów. Dzięki zastosowaniu tego rozwiązania, treści, które chcesz promować, są dostępne w dowolnym miejscu i na dowolnym urządzeniu, co znacząco wpływa na realizację Twoich celów biznesowych.

WordPress 3.9 “Smith" już dostępny.


Wczoraj  16 kwietnia czyli trochę ponad cztery miesiące po premierze wersji 3.8, pojawiła się kolejna kolejna aktualizacja WordPressa.

Wersja 3.9. -  tym razem nazwa zgodnie z przyjętą konwencją, nadawania nazw kolejnych aktualizacji od nazwisk znanych muzyków jazzowych nazwano "Smith".
(zmarły w 2005 r wirtuoz organów Hammonda - Jimmi Smith).

Aktualizacja  przynosi kilka interesujących nowości, istotnych zarówno z punktu widzenia użytkowników, jak i twórców motywów i wtyczek.

Najważniejszymi dla użytkowników  są zmiany w edytorze. TinyMCE, wbudowany w WordPressa edytor wizualny, został zaktualizowany do najnowszej wersji (4.x), która lepiej wygląda, generuje znacznie “czystszy” kod HTML, a także lepiej radzi sobie z tekstami wklejanymi z Worda. Niestety, ta zmiana może spowodować problemy z działaniem wtyczek, które w jakiś sposób integrują
się z edytorem wizualnym (na przykład dodając do niego własne przyciski).

Małą, ale zmiana bardzo ważna, jest podgląd galerii w edytorze wizualnym. Do tej pory widoczne było tylko określone miejsce, w którym na stronie pojawią się zdjęcia – teraz widzimy zdjęcia bezpośrednio  w edytorze.
Można również przesłać zdjęcia  na serwer przeciągając je do okna edytora, bez konieczności otwierania okna biblioteki mediów.
W oknie edytora możemy także zmienić rozmiar obrazka.

Certyfikaty SSL - bezpieczeństwo w sieci.

Certyfikaty SSL (ang. Secure Socket Layer)  gwarantują bezpieczeństwo danych przesyłanych drogą elektroniczną. Generalny Inspektorat Ochrony Danych Osobowych zaleca stosowanie certyfikatów SSL inakłada na właścicieli stron www obowiązek ochrony transmisji danych osobowych.

Historia certyfikatów  sięga roku 1994, kiedy to firma Netscape stworzyła protokół Secure Socket Layer, służący do bezpiecznej transmisji zaszyfrowanego strumienia danych.
Od tego czasu przyjęto  go powszechnie jako standard szyfrowania na WWW. Dzięki swojej skuteczności oraz prostej obsłudze i instalacji bardzo szybko znalazł on zastosowanie zwłaszcza przy zabezpieczaniu transakcji realizowanych w bankowości elektronicznej, podczas aukcji internetowych oraz w systemach płatności online. Mają one nas ustrzec przed: phishingiem - podszywaniem się pod strony zaufanych organizacji, oszustwami online - na przykład nie istniejącymi sklepy internetowe,  fałszowaniem danych,  wyłudzeniem np numerów kart kredytowych...

Dla kogo przeznaczony jest certyfikat SSL?

Certyfikat SSL to rozwiązanie dla Twojego serwera, jeśli:

- pobierasz i przetwarzasz dane osobowe,
- prowadzisz sprzedaż w Internecie,
- publikujesz informacje wymagające uwiarygodnienia,
- prowadzisz aktywną działalność w Internecie,
- przekazujesz swoim współpracownikom i partnerom poufne  informacje za pośrednictwem Internetu.

Certyfikat SSL ma zastosowanie dla:

- banków i instytucji finansowych,
- sklepów internetowych (e-commerce),
- serwisów aukcyjnych,
- stron internetowych administracji publicznej (BIP, elektroniczne skrzynki podawcze, systemy obsługi interesantów),
- e-zdrowia – serwisów internetowych przetwarzających i udostępniających dane na temat zdrowia pacjentów,
- biznesowych serwisów internetowych i portali korporacyjnych,
- serwisów internetowych szkół i uczelni,
- serwerów pocztowych i serwerów baz danych,
- komunikacji w ramach sieci intranet i ekstranet,
- zabezpieczenia serwerów udostępniających pliki (SFTP).

Post has attachment
Photo

Post has attachment
Wait while more posts are being loaded