Profile cover photo
Profile photo
Mahan Mg
4 followers
4 followers
About
Posts

شادی ﻳﻌﻨﻰ...
.
.
.
.
.
.
.
.
.
ﺑﻪ ﻣﻮﻫﺎﻯ ﻋﺸﻘﺖ ﺍﺩﺍﻣﺲ ﺑﭽﺴﺒﻮﻧﯽ!
چیه من اینطوری شادم :|
عشق خودمه به خودم مربوطه :|(happy)

Post has shared content
فكر مي‌كنيد دكل‌هاي برق فشار قوي در طول ساعات خاموشي اوقات فراقتشون رو چگونه مي‌گذرانند؟
Animated Photo
Add a comment...

Post has shared content
••●●!شما چطور گریه میکنید؟●●••
فروردین:بااینکه دلی نازکو مهربان داردمثل كوه و همیشه باعث دلگرمی دیگران است خودش هیچوقت اشک نمیریزدمگر اینک ب اوواقعا فشاربیاید♥

اردیبهشت:اشک هایش واقعی است وقتی دلش واقعادرد میکنداحساسش ضربه میخوردچون کودک گریه میکند♥

خرداد:هميشه درمشكلات استواراستوهیچ وقت جانمیزند اشکی در چشمانش جاری نمیشودمگر اینک عزیزی رااز دست دهد♥

تير:براحتي اشك ميريزد وبراحتي ميشكند،اشکهایش طولانيست اورا ناراحت نکنید♥

مرداد:اشکهایش برای دیگران است ساده اشک نمیریزد وساده نمیشکند او دوست ندارد کسی غمش را بفهمدکم کسی تا بحال اشک او را دیده♥

شهریور: اشکهایش بی صدااست اوانقداشک میریزدتاارام شود♥

مهر:متولد این ماه اشکهای پرسرو صدایی دارد♥

ابان:ابانیها اشک ریختنشان هم دیوانه واراست وبقیه راعذاب میدهد♥

..آذر:اشکهای اودل انسان رامیلرزاند اوشب ها یواشکی گریه میکند از بس مغرور است♥

دی:اشکهای اورا تا بحال کسی ندیده چون اوتظاهرمیکند قویس ولی کسی ازشبهایش خبرندارد♥

بهمن:انقدتنبل است ک حال اشک ریختن راندارد ترجیح میدهد سیگار بکشد♥

●اسفند:او دل پررحمی دارد و زود اشک میریزدبسیاراحساسیی♥
Add a comment...

Post has shared content
Originally shared by ****
ﺍﺳﺘﺎﺩ ﻓﻴﺰﻳﻚ ﺑﻪ ﺷﺎﮔﺮﺩﺵ ﮔﻔﺖ ﺑﻴﺎ ﭘﺎﻱ ﺗﺨﺘﻪ ,
ﻭﻗﺘﯽ ﺷﺎﮔﺮﺩ ﺍﻭﻣﺪ، ﺍﺳﺘﺎﺩ ﺑﻬﺶ ﮔﻔﺖ : ﺷﻤﺎ ﺗﻮﻱ
ﻗﻄﺎﺭﻱ ﻭ ﻗﻄﺎﺭ ﺑﺎﺳﺮﻋﺖ 80ﻛﻴﻠﻮ ﻣﺘﺮﺩﺭﺣﺎﻝ ﺣﺮﻛﺘﻪ
ﺩﺍﺧﻞ ﻛﻮﭘﻪ ﺧﻴﻠﻲ ﮔﺮﻣﻪ ﺗﻮ ﭼﻴﻜﺎﺭ ﻣﻴﻜﻨﻲ؟ ﺷﺎﮔﺮﺩ
ﮔﻔﺖ : ﭘﻨﺠﺮﻩ ﺭﺍ ﺑﺎﺯﻣﻴﻜﻨﻢ .
ﺍﺳﺘﺎﺩ ﮔﻔﺖ ﺧﻮﺏ ﺣﺎﻻ ﺑﺎ ﺑﺎﺯﻛﺮﺩﻥ ﭘﻨﺠﺮﻩ ﺑﺮﺍﻡ
ﺣﺴﺎﺏ ﻛﻦ ﭼﻪ ﻣﻘﺪﺍﺭ ﺍﺯ ﺳﺮﻋﺖ ﻗﻄﺎﺭ ﻛﻢ ﻣﻴﺸﻪ .
ﻧﺴﺒﺖ ﻓﺸﺎﺭﻫﻮﺍﻱ ﺩﺍﺧﻞ ﻛﻮﭘﻪ ﺑﺎ ﻫﻮﺍﻱ ﺧﺎﺭﺝ ﻗﻄﺎﺭ
ﺭﺍ ﻫﻢ ﺣﺴﺎﺏ ﻣﻴﻜﻨﻲ ﻓﺮﺩﺍ جوابشو ﻣﻴﺎﺭﻱ . ﺷﺎﮔﺮﺩﻩ ﮔﻔﺖ
ﻋﺠﺐ ﻏﻠﻄﻲ ﻛﺮﺩﻳﻢ,
ﻧﻔﺮﺑﻌﺪﻱ ﺭﺍ ﺻﺪﺍﻛﺮﺩ، ﺷﺎﮔﺮﺩ ﺍﻭﻣﺪ ﭘﺎﯾﻪ ﺗﺨﺘﻪ .
ﺍﺳﺘﺎﺩﮔﻔﺖ ﺗﻮ ﺗﻮﻱ ﻗﻄﺎﺭﻱ ﻫﺴﺘﻲ ﺑﺎﺳﺮﻋﺖ 75ﻛﻴﻠﻮ
ﻣﺘﺮ ﺩﺭﺳﺎﻋﺖ ﺣﺮﻛﺖ ﻣﻴﻜﻨﻪ ﺩﺍﺧﻞ ﻛﻮﭘﻪ ﺧﻴﻠﻲ ﮔﺮﻣﻪ
ﺗﻮ ﭼﻜﺎﺭ ﻣﻴﻜﻨﻲ ؟
... ... ﺷﺎﮔﺮﺩﻩ ﮔﻔﺖ ﭘﻠﻴﻮﺭﻣﻮ ﺩﺭﻣﻴﺎﺭﻡ !
ﺍﺳﺘﺎﺩ : ﺩﻣﺎﻱ ﺩﺍﺧﻞ ﻛﻮﭘﻪ 50ﺩﺭﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻲ ﮔﺮﺍﺩﻩ ,
ﮔﻔﺖ : ﻫﻤﻪ ﻟﺒﺎﺳﻤﻮ ﺩﺭ ﻣﻴﺎﺭﻡ .
ﺍﺳﺘﺎﺩ : ﺩﺍﺧﻞ ﻛﻮﭘﻪ ﺩﻭ ﺳﻪ ﻧﻔﺮ ﺁﺩﻡ ﻧﺎﺟﻮﺭ ﻫﺴﺖ .
ﮔﻔﺖ : ﺩﻩ ﺗﺎ ﺁﺩﻡ ﻧﺎﺟﻮﺭﻡ ﻛﻪ ﺑﺎﺷﻦ , ﻣﻦ ﺍﻭﻥ ﭘﻨﺠﺮﻩ
ﻟﻌﻨﺘﻲ ﺭﺍ ﺑﺎﺯ ﻧﻤﻴﻜﻨﻢ
Photo
Add a comment...

Post has shared content

Post has shared content
حتماً ببینید کمدیه...

رقصیدنه جالب، از باراک اوباما که نشون میده واقعاً خوشی زیر دلش زده...
اونا ریس جمهور دارن، ما هم داریم...


هر کی خوشش آمد، پ بزن مثبت ولایک رو..

...M.K... 🇲👈👉
Add a comment...

Post has attachment
۳ سیخ قلوه سیخی ۲۰۰۰ تومان
تورو خدا هر تیکشو نگاه کنید خودتون قضاوت کنید
Photo
Add a comment...

Post has shared content
سرفه های خشک ازاردهنده را با بخارپزکردن
و خوردن این معجون درمان کنید!
معجزه پرتقال بخارپز در درمان سرفه های خشک ،مزمن و الرژیک
ﯾﮑﯽ ﺍﺯ ﺭﺍﻫﻬﺎﯼ ﻓﻮﻕ ﺍﻟﻌﺎﺩﻩ ﻣﻮﺛﺮ ﺑﺮﻃﺮﻑ ﮐﺮﺩﻥ ﺧﺸﮑﯽ ﮔﻠﻮ ،ﺳﺮﻓﻪ ﻫﺎﯼ ﺧﺸﮏ و مزمن ،ﺍﺯ ﻃﺮﯾﻖ ﻃﺐ ﺳﻨﺘﯽ ﻭ ﻃﺒﯿﻌﯽ، ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ معجون ﭘﺮﺗﻘﺎﻝ ﺑﺨﺎﺭﭘﺰ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ .
ﺑﺪﯾﻦ ﺷﺮﺡ ﮐﻪ: ﺍﺑﺘﺪﺍ ﯾﮏ ﻗﻄﻌﻪ ﺑﺎﺭﯾﮏ ﺍﺯ ﺳﺮ ﭘﺮﺗﻘﺎﻝ ﺷﯿﺮﯾﻦ ﺭﺍ ﺑﺮﺵ ﺩﻫﯿﺪ ﻭ ﺟﺪﺍ ﮐﻨﯿﺪ . ﺳﭙﺲ ﯾﮏ ﻗﺎﺷﻖ ﻣﺮﺑﺎ ﺧﻮﺭﯼ ﻧﻤﮏ ﺑﻪ ﺍﻥ ﺍﺿﺎﻓﻪ ﮐﻨﯿﺪ ،ﺳﺮﭘﻮﺵ ﺭﺍ ﮔﺬﺍﺷﺘﻪ ،ﻭ ﭘﺮﺗﻘﺎﻝ ﺭﺍ ﺩﺭﯾﮏ ﮐﺎﺳﻪ ﮐﻮﭼﮑﯽ ﻗﺮﺍﺭ ﺩﻫﯿﺪ ﻭ ﺑﻌﺪ ﺩﺍﺧﻞ ﻗﺎﺑﻠﻤﻪ ﺑﺰﺭﮔﺘﺮ ﺁﺏ ﻣﯿﺮﯾﺰﯾﺪ،ﺁﻥ ﺭﺍ 10 ﺍﻟﯽ 20 ﺩﻗﯿﻘﻪ ﺑﺨﺎﺭﭘﺰ ﮐﻨﯿﺪ،ﺁﺏ ﺩﺍﺧﻞ ﻗﺎﺑﻠﻤﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺗﺎ ﺣﺪﯼ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺁﺏ ﺩﺍﺧﻞ ﮐﺎﺳﻪ ﻧﺮﻭﺩ ﻭ ﺑﻌﺪ ﻫﻢ ﺩﺭﺏ ﻗﺎﺑﻠﻤﻪ ﺭﺍ ﻣﯿﮕﺬﺍﺭﯾﺪ ﺗﺎ ﺑﺨﺎﺭ ﭘﺰ ﺷﻮﺩ( ﻣﯿﺘﻮﺍﻧﯿﺪ ﭘﺎﯾﻪ ﺍﯼ ﺭﺍ ﺯﯾﺮ ﮐﺎﺳﻪ ﻗﺮﺍﺭ ﺩﻫﯿﺪ ﺗﺎ ﺳﻄﺢ ﮐﺎﺳﻪ ﺍﺯ ﻗﺎﺑﻠﻤﻪ ﺑﺎﻻﺗﺮ ﺑﺎﺷﺪ) ﻭ ﺳﭙﺲ ﻣﺤﺘﻮﺍﯼ ﺩﺍﺧﻞ ﭘﺮﺗﻘﺎﻝ ﺭﺍ ﺑﺎ ﻗﺎﺷﻖ ﭼﺎﯾﺨﻮﺭﯼ ﺗﺎ ﺁﺧﺮ ﻣﺼﺮﻑ ﮐﻨﯿﺪ .ﻓﺮﺍﻣﻮﺵ ﻧﮑﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﺁﺏ ﺑﺎﻗﯿﻤﺎﻧﺪﻩ ﺩﺭ ﮐﺎﺳﻪ ﺭﺍ ﻧﯿﺰ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺼﺮﻑ ﮐﻨﯿﺪ .ﻣﺰﻩ ﺍﺵ ﺗﺮﺵ ﻭ ﺷﻮﺭ، ﺍﻣﺎ ﺑﺮﺍﯼ ﺩﺭﻣﺎﻥ ﻣﻔﯿﺪ ﻭ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﺑﯽ ﻧﻈﯿﺮﯼ ﺍﺳﺖ .
ﺍﯾﻦ ﺭﻭﺵ ﺑﻪ ﻭﺳﯿﻠﻪ ﺑﺴﯿﺎﺭﯼ ﺍﺯ ﺍﻓﺮﺍﺩ ﺁﺯﻣﺎﯾﺶ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ ﻭ ﯾﮑﯽ ﺍﺯ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﺭﻭﺷﻬﺎ ﺑﺮﺍﯼ ﺑﻨﺪ ﺁﻭﺭﺩﻥ ﺳﺮﻓﻪ، ﺑﺨﺼﻮﺹ ﺳﺮﻓﻪ ﻫﺎﯼ ﻃﻮﻻﻧﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.
دوستانی که با این درد مشکل دارند حتما امتحان کنید تا معجزه ان راببینید

============================================
تبلیغات وبسایت ،فروش کالا ، خدمات، تور گردشگری و.... در قسمت همچنین ببینید در صفحه های پرطرفدار اخبار سلامت ، اسرار خانه داری ، خبرهای جذاب ، اطلاعات عمومی که هر کسی باید بداند – با قیمت بسیار مناسب 09381400191
============================================
ترجمه انواع متون انگلیسی 09381400191
============================================
همچنین ببینید:

چگونه آب گریپ فروت بر داروها اثر می گذارد؟

http://taskinha.ir/news/%DA%86%DA%AF%D9%88%D9%86%D9%87-%D8%A2%D8%A8-%DA%AF%D8%B1%DB%8C%D9%BE-%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%AA-%D8%A8%D8%B1-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%88%D9%87%D8%A7-%D8%A7%D8%AB%D8%B1-%D9%85%DB%8C-%DA%AF%D8%B0%D8%A7%D8%B1/
Photo
Add a comment...

ًًبه لره میگن باسنت چرااینقد بزرگه؟میگه خدابیامرز مادرم بجای پودر بچه,بكينگ پودر میزد

Post has shared content
قاضی: اگه جواب ندی، پدرتو درمیارم.
متهم: واقعا!!!.
متهم: خدا از بزرگی کمت نکنه، پدرم سه ساله که تو زندانه.
Add a comment...
Wait while more posts are being loaded