Profile cover photo
Profile photo
Anh Do
9 followers
9 followers
About
Posts

Post has attachment
Public
Các điều khoản hợp đồng được FIDIC khuyến nghị sửa đổi, FIDIC khuyễn nghị sửa đổi những điều khoản nào, cơ sở nào FIDIC đề nghị sửa đổi điều khoản hợp đồng

Post has attachment
Public
Các điều khoản hợp đồng được FIDIC khuyến nghị sửa đổi
Các  điều khoản hợp đồng được FIDIC khuyến nghị sửa đổi Tại cuốn Điều kiện hợp đồng cho Dự án EPC/Chìa khóa trao tay – Phiên bản Tiếng Việt sửa đổi bổ sung năm 2016, do Nhà xuất bản Xây dựng phát hành, có đề cập đến Bản ghi nhớ hướng dẫn của FIDIC cho Người...

Post has attachment
Public
Hướng dẫn sử dụng cuốn Điều kiện hợp đồng 1999, những thay đổi với Điều 20 về giải quyết tranh chấp của FIDIC, Điều kiện Hợp đồng xây dựng năm 1999 (“Quyển sách màu đỏ”), Điều kiện của hợp đồng Nhà máy và Thiết kế - xây dựng năm 1999 (“Quyển sách màu vàng”), và Điều kiện hợp đồng cho các dự án EPC/chìa khóa trao tay năm 1999 (“Quyển sách màu bạc”)

Post has attachment
Public
Hướng dẫn sử dụng cuốn Điều kiện hợp đồng 1999
Hướng dẫn sử dụng cuốn Điều kiện hợp đồng 1999 ngày 01/4/2013 Bản ghi nhớ hướng dẫn này được đưa ra để làm rõ mục đích của FIDIC liên quan đến việc thi hành các quyết định của Bna phân xử tranh chấp (“Ban phân xử tranh chấp”) có tính chất rang buộc nhưng ch...

Post has attachment
Public
Hợp đồng quản lý, Hợp đồng vận hành và bảo dưỡng công trình là gì? Các đặc tính chủ yếu của các Hợp đồng quản lý/Hợp đồng vận hành và bảo dưỡng, mẫu hợp đồng O&M

Post has attachment
Public
Hợp đồng quản lý, Hợp đồng vận hành và bảo dưỡng công trình là gì?
Hợp đồng quản lý, Hợp đồng vận hành và bảo dưỡng công trình là gì? Hợp đồng vận hành và bảo dưỡng (O&M) tính đến và kiểm soát tất cả các khía cạnh và hoạt động cần thiết để điều hành nhà máy điện một cách an toàn và kinh tế nhất. Hợp đồng O&M giúp doanh ngh...

Post has attachment
Public
Phân loại và tiến hành đấu thầu quốc tế (international tender), các loại đấu thầu quốc tế, các giai đoạn triển khai đấu thầu quốc tế, đấu thầu quốc tế là gì, mẫu hợp đồng dùng cho đấu thầu quốc tế, tài liệu đấu thầu quốc tế, hướng dẫn về đấu thầu quốc tế

Post has attachment
Public
Phân loại và tiến hành đấu thầu quốc tế - International Tender
Đấu thầu quốc tế (International Tender) 1. Khái niệm đấu thầu: Đấu thầu quốc tế là một phương thức giao dịch đặc biệt, trong đó người mua (tức là người gọi thầu) công bố trước điều kiện mua hàng để người bán (tức người dự thầu) báo giá mình muốn bán sau đó ...

Post has attachment
Public
đấu thầu quốc tế là gì, Đấu thầu quốc tế là một phương thức giao dịch đặc biệt, các loại đấu thầu quốc tế, gói thầu quốc tế, gói thầu đấu thầu quốc tế, đấu giá quốc tế, international tender

Post has attachment
Public
Một số vấn đề cần chú ý về đấu thầu quốc tế
MỘT SỐ VẤN ĐỀ CẦN CHÚ Ý VỀ ĐẤU THẦU QUỐC TẾ Đấu thầu là quá trình lựa chọn nhà thầu để ký kết và thực hiện hợp đồng cung cấp dịch vụ tư vấn, dịch vụ phi tư vấn, mua sắm hàng hóa, xây lắp; lựa chọn nhà đầu tư để ký kết và thực hiện hợp đồng dự án đầu tư theo...
Wait while more posts are being loaded