Profile cover photo
Profile photo
קוראים תורה
160 followers -
אתר קוראים תורה - לימודי יומי, פרשת השבוע, פורום מתקדם ועוד...
אתר קוראים תורה - לימודי יומי, פרשת השבוע, פורום מתקדם ועוד...

160 followers
About
Posts

Post has attachment
כעכעכע


"שופטים ושוטרים תתן לך בכל שעריך" (ט"ז, י"ח)
כותב הצדיק רבי משה עמבר ז"ל על פסוק זה, שהוא מורה לנו על דרך תשובה בחודש הרחמים שבו נפתחים נ"ב, שערים לנ"ב שבועות השנה, וכל יום משפיע לשבוע אחד, ומי שזוכה לכל נ"ב השערים של אלו הימים מראש חודש אלול ועד שמחת תורה אזי נקרא הוא ב"ן להקב"ה, ע"פ דברי חז"ל שהלב והעין הם שני סרסורי עברה והם מעידים על האדם ושופטים אותו. ואם להפך השופטים והשוטרים הללו יישפט אדם ויפסק דינו בימים הנוראים אם לטוב ואם להיפך. באלו הנ"ב ימים אם עשה בהם מצוות ומעשים טובים אז נקרא ב"ן לה'.
וזה שכתוב שופטים ושוטרים שהם העין והלב ידיים ורגליים תתן לך – היינו להנאתך ולטובתך רק לדבר מצווה.
מי ייתן ונזכה לשנה טובה יחד עם על עם ישראל


Add a comment...

Post has attachment

"ראה אנכי נתן לפניכם היום ברכה וקללה" (י"א,כ"ו).
הצדיק רבי מרדכי מבלגורי מוצא קשר עניני בין סוף פרשת "עקב" לתחילת פרשה זו.
פרשת "עקב" מסתימת בהבטחה גדולה לישראל: "פחדכם ומוראכם יתן ה' אלהיכם על פני כול הארץ". אולם הבטחה זו מותנית בכך, שישראל ישמרו את מיצות התורה ויהיו ראוים להיקרא
"עם ה' " , לכך ממתכון הכתוב בתחילת פרשתנו: "ראה אנוכי נותן לפניכם היום ברכה
וקללה" – הפחד והמורא שהקב"ה מטיל על האומות כלפי ישראל עשוים להיות לכם לברכה או חלילה לקללה. בשעה שבני ישראל אינם מתנהגים כראוי לעם ה'. נהפך הפחד המוטל על הגויים להיות לרועץ בבני ישראל: כי באורח טבעי מתעוררים בגויים רגשות שנאה כלפי העם הזר והמפחיד, המביאות לרדיפות ולפגעים שהם "קללה" לישראל. אבל כאשר בני ישראל נאמנים לייעודם המקורי ודבקים במצות התורה הפחד המוטל על הגויים מביא "ברכה" לישראל, כי מכוח ההשגחה העליונה הגויים יראים להצר את צעדיהם של בני ישראל ולפיגוע בעם ה'...


לדבר התורה המלא
Add a comment...

Post has attachment
"וברך פרי בטנך ..." (ז, י"ג)

מעירים כאן בעלי המסורה: בשני מקומות אנו מוצאים בתורה את הבטחת ה' לעם ישראל בלשון "וברכך", בפרשת משפטים, נאמר: וברך את לחמך ואת מימך", ובפרשת עקב נאמר "וברך פרע בטנך". ובכך מרמזת לנו התורה ששתי ברכות אלו משלימות אחת את השנייה, ואין האחת ממשית ללא רעותה.

שכן אדם הזוכה בעור ובממון רב, אין לו הנאה מלאה מחייו שכן אין לו למי להוריש את כל מה שצבר ולעיתים מנקר המחשבה בראשו "עבור מי אני עמל?"

ולעומתו האחד שטרוד בפרנסה אך יש לו בנים, מקשה עליו עול הפרנסה עד כי אינו יכול להינות חס ושלום מחייו. באה התורה ומרמזת מי זה שרואה ברכה שלימה בחיים? אותו האחד שהתקיימו בו שתי ברכות אלו, ברכת הפרנסה וברכת הבנים. ככתוב "יגיע כפך כי תאכל, אשרך וטוב לך, אשתך כגפן פוריה בירכתי ביתך, בניך כשתילי זיתים סביב שולחנך – הינה כי כן יבורך גבר ירא ה'" (תהילים קכ"ח)
Add a comment...

Post has attachment
מי מכיר את צום כ' בסיוון?
מי מכיר את צום כ' בסיוון? "ותמות שם מרים ותקבר שם" (כ', א') מדרש: "מלמד שכלו מתי מדבר" מה פשטת של דברים אלו? ברם הרי אמרו
חכמינו שבימי היות בני ישראל במדבר היו חופרים להם קברים בכל תשעה באב ולנים
בתוכם, למחר היו מהם נשארים מתים ומהם קמים וחוזרים לבתיהם. כך ...
Add a comment...

Post has attachment
מי מכיר את צום כ' בסיוון ?


רבנו תם – הרב יעקב בן מאיר נכדו של רש"י זצ"ל (1100-1171) ד' בתמוז
נקרא "רבנו תם" על שם הפסוק "ויעקב איש תם יושב אוהלים", כמו סבו (רש"י הקדוש) התגורר רבנו תם בצרפת, מעבר ליכולותיו בנושאי התורה, הרוח והקודש היה ידוע גם כמשורר ובלשן. ספרו "ספר הישר" נמצא בספריות היהודים ברחבי העולם על ימינו אנו. לרבנו תם נולדו שני בנים רבי יוסף ורבי שלמה. שקדנותו בתורה הקדושה הפכה אותו להיות לאחד מגדולי הפוסקים בדורו. קבע את צום כ' בסיון כיום תענית על רציחת קהילת בבלואה, שנרצחו באכזריות על ידי כליאה ושריפה בעקבות עלילת דם שקרית שהפיצו כנגד יהודיה בשנת 1171. רבנו תם נקבר בבית הקברות העתיק בעיר ראמרו יחד עם אחיו.
מי ייתן ונזכה להיות מוארים באורו הקדוש, אמן!

Add a comment...

Post has shared content
איש האלוקים - הרבי הקדוש - פרשת השבוע קורח
לדבר התורה המלא במסכת אבות נאמר "איזוהי מחלקות לשם שמים, זו מחלקות שמאי והלל ואיזו היא מחלקות שלא לשם שמיים, זו מחלוקת קורח וכל עדתו". מדרש שמואל שואל על זה, ומדוע לא נאמר "מחלקות קורח ומשה", אלא שכוונתו של משה הייתה לבטח לשם שמיים וכוונתם של קורח ועדתו לא ...
Add a comment...

Post has attachment
איש האלוקים - הרבי הקדוש - פרשת השבוע קורח
לדבר התורה המלא במסכת אבות נאמר "איזוהי מחלקות לשם שמים, זו מחלקות שמאי והלל ואיזו היא מחלקות שלא לשם שמיים, זו מחלוקת קורח וכל עדתו". מדרש שמואל שואל על זה, ומדוע לא נאמר "מחלקות קורח ומשה", אלא שכוונתו של משה הייתה לבטח לשם שמיים וכוונתם של קורח ועדתו לא ...
Add a comment...

Post has attachment
קדושת חול המועד

רבי יחזקאל שרגא לפשיץ הלברשטאם מסטרופקוב זצ"ל עמל וטרח רבות על מנת לעורר את היהודים בתקופת חול המועד להתקרב לאביהם שבשמיים. באחת הפעמים הזדמן לפניו יהודי אשר המשיך לעסוק במסחר בימי חול המועד, והשאיר את חנותו פתוחה לכל כבכל יום. הרבי בסבלנותו המעוררת הערצה, הסביר לאותו היהודי את משמעותו של חול המועד וקדושתו הרבה, אך היהודי פחד להפסיד את מה שיכול היה להרוויח בימים אלו ולכן לא שעה לדברי הרב והשאיר את חנותו פתוחה לכל המעוניין גם בימי חול המועד הקדושים. שאל אותו הרבי "כמה אתה כסף אתה עלול להפסיד במידה ותסגור את החנות בימי החג?", והיהודי נקב בסכום גבוה מאוד. הרבי לא המתין ולו רגע, מייד שלף מכיסו את הסכום בו נקב היהודי אל מול פניו המשתאות והגישו לפניו. היהודי שחיל ורעדה אחזו בו בשעה שהבין את גודל טעותו בפותחו את חנותו בימות החג, דחה את התשלום וקיבל על עצמו שלא לפתוח את חנותו בימי חול המועד הקדושים.

רבי חיים אלעזר ממונקאטש זצ"ל – נולד בי"ח בטבת תרל"ב (1871). היה אדמו"ר בחסידות מונקאטש, בן נין לבעל ה"בני יששכר" – רבי צבי אלימלך שפירא מדינוב זצ"ל. היה נחשב כבעל דבר ודעה בפני מושל העיר כנציגם של היהודים בעירו. הקים את כולל "תפארת צבי" על שם אביו . תרם רבות לחיזוק היישוב בארץ ישראל ואף הקים שכונה בירושלים שנקראת "בתי מונקאטש". היתה לו בת יחידה שנישאה בחתונה מפורסמת בה נכחו אלפי חסידים. נפטר בתאריך ב' בסיון התרצ"ז (1937). הותיר אחריו ספרי קודש העוסקים בהלכות מקוואות, מילה, דברי תורה וחידושים נפלאים על תורתנו הקדושה, פירושים על התלמוד ועוד.

מי ייתן ונזכה להיות מוארים באורו הקדוש, אמן!
Add a comment...

Post has attachment
תיקון הברית בימי ניסן....האמנם?
דבר תורה – חג פסח לדבר התורה המלא באתר לחצו "ויאמר ה' אל משה ואל אהרון בארץ מצרים לאמר, החודש הזה לכם ראש חודשים ראשון הוא לחודשי השנה , וייקחו להם איש שה לבית אבות שה לבית והיה לכם למשמרת עד ארבעה עשר יום לחודש הזה ושחטו אותו כל קהל עדת ישראל בין הערבים וא...
Add a comment...

Post has attachment
דבר תורה – חג פסח
"ויאמר ה' אל משה ואל אהרון בארץ מצרים לאמר, החודש הזה לכם ראש חודשים ראשון הוא לחודשי השנה , וייקחו להם איש שה לבית אבות שה לבית והיה לכם למשמרת עד ארבעה עשר יום לחודש הזה ושחטו אותו כל קהל עדת ישראל בין הערבים ואכלו את הבשר בלילה הזה צלי אש ומצות על מרורים יאכלוהו.
הראב"ע בביאורו על הפסוק "שבעת ימים מצות תאכלו", טעם מצות תאכלו זכר לאכילתם בצאתם ממצרים בשל החיפזון, מצת חיפזון היא. כי לא ציווה שיאכלו את המצות במצרים, רק הנאכלות עם הפסח לפני חצות הלילה – על מצות ומרורים יאכלוהו. ושבעת ימים אכלו עד שטבע פרעה וחילו ביום השביעי. ומדוע באמת לא אפו חמץ בצאתם ממצרים והלא לא נאסרו באתה שנה בחמץ כל השבעה? כי הענן היה מוליכם יומם ולילה לא היו מתעכבם בחנותם עיכוב רב. מעתה הקב"ה שציווה את ישראל עוד מראש חודש ניסן של שנת יציאת מצרים שלדורות הבאים יתחייבו במצות מצה שבעת ימים ועדיין לא יצאו ממצרים ולא אפו את הבצק בחיפזון, היה זה על שם העתיד כי ידע הקב"ה שכך יארע להם ביציאתם והעד לכך שהרי גם מצות הפסח נצטוו מר"ח ועדיין לא פסח על בתיהם ובוודאי על שם העתיד. (מקור חיים השלם)
ימי ניסן הם ימי תשובה כמו תשרי. ניסן הוא בבחינת תיקון הברית ועל ידי שמחה ממשיכין קדושת ושמחת ניסן בכל השנה כולה וזוכין לתקן הברית ולנהל ממקרה לילה חס ושלום. ההגדה של פסח הוא תיקון הברית על כן אומרים, על כן אומרים ההגדה בקול רם כי הקול מעורר הדעת ועל ידי זה זוכה להתגלות הדעת וזה עיקר הגאולה. כי גלות מצרים היה על פגם הברית שהוא פגם הדעת גם היין של ארבע כוסות הוא תיקון הדעת שהיא בבחחינת תיקון הברית. (מועדי ה' ניסן ופסח, ליקוטי הלכות, שלוש רגלים)
ארבעים ותשעה ימי הספירה הם כנגד ארבעים ותשעה שערי תשובה שהם כנגד ארבעים ותשע אותיות שבשמות השבטים שעל ידי אלו האותיות והשערים אנו צריכים לשוב בתשובה איליו יתברך. ושבועות הוא בחינת שער החמישים שהוא בחינת התשובה של ה' יתברך.

לדבר התורה המלא באתר לחצוקוראים תורה - www.torahreading.org.il
דברי תורה על פרשת השבוע
"קוראים תורה" - אתר לפרסום דברי תורה על פרשות השבוע. הירשמו ותתחילו לכתוב ולהגיב!
באתר - אמרות חסידיות, שיעורי תורה, הלכה יומית, חידושי תורה קצרים ועוד...
​הערות/הארות/בקשות admin@torahreading.org.il
Add a comment...
Wait while more posts are being loaded